Siste oppdatering

Hva er siste oppdatering i Port?

Vi ruller ut oppdateringer til Port annenhver uke, kom tilbake og sjekk ut de siste tilleggene.
Kontakt support@griegconnect.com  for videre spørsmål om fremdrift.

Hei! Vi vil bli bedre! Har du tilbakemeldinger eller synspunkter på hvordan informasjonen på denne siden presenteres for deg? 👇 Gi oss din feedback (anonymt).

MANDAG 22. FEBRUAR 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31726 11079 Nye kontrakter settes som standard til inaktiv. Dette for å unngå at tjenester blir opprettet før man er er ferdig med å legge inn all informasjon på kontrakten. Etter man er ferdig med all registrering må kontrakten settes til aktiv. Bug
32949 Det er nå mulig å velge beregningsregel «per enhet innenfor gitt intervall» for klokakk- og søppelvederlag Bug
33091 18388 Skrivefeil i poststed 6013  Ålesund er nå rettet opp Bug Ålesund
30965 Det er nå mulig å velge språk i datauthenting fra Public APIet Ny funksjonalitet
32212 Felter for «Port Crane Used» og «Carrier ID» er nå tilgjengelige i Port Go Operations. Ny funksjonalitet Westport
32216 Anløpslisten i Go Operations og Go Services er endret slik at de nå viser antall operasjoner/tjenester. I tillegg er det kommet søk i operations, og lik filtrering i begge lister. Ny funksjonalitet
32319 Det er nå lagt inn støtte for flere språk i Port. Ny funksjonalitet
32659 Det er nå mulig for finske havner å motta lastinformasjon fra Portnet. Ny funksjonalitet Kaskinen
32928 Det er gjort visuelle endringer i aktivitetslisten i Go Operations for å forbedre brukeropplevelsen. Ny funksjonalitet Westport
32931 Nå vises antall operasjoner i anløpslista for Go Operations, og antall tjenester i anløpslista for Go Services. Anløpslistene er nå like, med samme funksjoner som filter og søk. Filter på kai tar ikke med Avventer kai dersom en kai er valgt. Avventer kai kan filtreres for seg selv. Ny funksjonalitet Westport
32950 Det er lagt inn støtte for SFTP i Connectors Ny funksjonalitet
32999 Nye felt for Strip, equipment type og packaging type er lagt til på aktivitetstyper for Go Operations. Byttet navn på cargo description til Commodity. Ny funksjonalitet Westport
33008 Hvis det er lagt inn flere aktiviteter for samme lastebærer vil de vises som en linje, med mulighet for å utvide og se detaljlinjene under. Go Operations. Ny funksjonalitet Westport
33192 Nye felt på aktivitetstype for Go Operations «Er tom» og «Er transitt». Ny funksjonalitet
33285 Nye kolonner er lagt inn i varetype- og lastetype mapping tabellene. Ny funksjonalitet Westport

TIRSDAG 26. JANUAR 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
32686 Rettet overskrift i hendelseslisten til «Hendelser» Bug
32737 Anløp som har status «Ankommet» vil nå alltid vises i liste i Go Services. Bug
32872 Fikset en feil som gjorde at last indeksert mellom midten av desember 2020 frem til i dag (medio januar 2021) har manglet tidsfasetter i rapportering. Fremtidig last vil nå indekseres korrekt, og en full reindeksering av last vil bli foretatt for å rette opp i problemet på eksisterende last. Bug Oslo
32215 Endepunkt er laget slik at GO kan hente ut anløp/kaibesøk med aggregert tilleggsinformasjon Ny funksjonalitet
32448 Det er nå mulig å fylle ut verdi for fakturareferanse for en ordre Ny funksjonalitet
32452 Rekkefølge for ordre-feltene er forbedret. For mobilvisning vises alle felter på samme linje. Ny funksjonalitet
32457 Det er nå mulig å begrense bestilling av ordre og visning av disse i task board slik at en bruker bare har tilgang til ordre for en bestemt kunde Ny funksjonalitet
32488 Ordre og tjenester vises nå i «task board» for bruker som har ordre-modulen. Nye ordrer kan legges til fra «task boardet». Ny funksjonalitet
32575 Det er laget en ny venteliste over cruiseanløp hvor havnen kan legge inn forespørsler om anløp de har fått. Anløp på ventelisten er ikke med i rapporter/statistikker og sendes ikke til Cruise Norge. Ny funksjonalitet Stranda
32701 Når en operasjon er fullført i GO-operations overføres nå start- og slutttidspunkt på last-aktivitetene til Port. Ny funksjonalitet
32738 11718 Fakturafiler til Visma Global er nå endret til å ha linjeendelse CRLF Ny funksjonalitet
32775 Hvis beregningsregel er fastpris i trapp kommer det nå en tekstlinje på fakturaen med beskrivelse av hvordan prisen er beregnet. Ny funksjonalitet

TIRSDAG 12. JANUAR 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31822 Seilingshøyde på anløp tillater nå høyde større enn 100 m Bug
32362 10789 Når man filtrerer anløpslista på «Endret siste døgn» så får man nå også med endringer som er gjort på tilhørende kaibesøk Bug Kristiansund
32509 Kjøretøy er nå sortert på registreringsnummer Bug
32576 Endret engelske tekster i beskrivelse av om avfallsavgift skal belastes eller ikke Bug
32577 Fikset problem med feil overskrift i dialog for opplasting av vedlegg Bug
32578 Endret overskrift i fartøysoppdateringstabellen fra «Nytt fra SSN» til «Nytt fra eksternt system» Bug
32581 Lagt inn støtte i klienten for å kunne håndtere havner som har annen tidssone enn Norge Bug
32586 Fikset problem i Portnet (Den finske versjonen av SSN) med anløp for fartøy som har IMO eller MMSI lik ‘0’ Bug
32669 17421 Fikset problem med at beskrivelse på arbeidstidstyper ble overskrevet ved deployment Bug
31772 Det er nå mulig i GO til å angi fast varighet på en aktivitet. Nytt felt vises for «FAST TID». Ny funksjonalitet Kristiansand
32344 15377 Ny rapport «last/losse journal» er implementert Ny funksjonalitet Hydro
32448 Det er nå mulig å fylle ut verdi for fakturareferanse for en ordre Ny funksjonalitet
32452 Rekkefølge for ordre-feltene er forbedret. For mobilvisning vises alle felter på samme linje. Ny funksjonalitet
32479 Dersom det er link til mange anløp, tjenester eller lastenheter på en faktura så er det nå mulig å kollapse linkene Ny funksjonalitet CCB Mongstad
32535 Aktivitetene tilhørende en tjenestelinje kan nå kopieres til ny tjenestelinje ved å velge ‘Kopier med aktiviteter’ Ny funksjonalitet
32573 Det er nå mulig å opprette et nytt anløp med status «Bekreftet» istedenfor «Forventet» Ny funksjonalitet Aurland
32574 Bekreftede anløp tas nå med i uthenting av cruiseanløp fra Public API. Ny funksjonalitet
32589 «Minimumstid» og «Minimumsfart» for ETA-estimering er nå flyttet fra havneinnstillinger til ETA-connectoren Ny funksjonalitet
32608 Forbedret beskrivelsene av feltene i tabellen for standardpriser Ny funksjonalitet
32676 Endret beskrivelse av status «Reservert» for tjenester til «Planlagt». Feltet «Start» på tjenesten har endret beskrivelse til «Oppstart» Ny funksjonalitet

TIRSDAG 15. DESEMBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31707 Fikset problem med at utskriftslisten for tjenester ikke viste noen tjenester Bug
32386 Fikset skrivefeil i advarsel om at «Fartøy eller kai mangler dybde eller lengde» Bug
32450 Dersom det er endringer i fartøysoppdateringen på nettotonn blir dette nå satt når oppdateringen godkjennes. Bug
32468 17076 Det er nå mulig å sortere fakturagrunnlag på ordrenummer og  fakturadato Bug
32271 Ved opprettelse av ny bruker vil brukerens språk nå settes til primærspråket som gjelder for havnen Ny funksjonalitet
32273 Lagt inn støtte for engelsk-språk i hele applikasjonen Ny funksjonalitet
32303 Excel-rapporter/eksporter er nå tilpasset til også å fungere med engelsk språk Ny funksjonalitet
32328 Status for forskjellige operasjoner i GO indikeres nå med ulike farger Ny funksjonalitet Westport
32415 Diverse forbedringer i ordrebestillingen i GO Ny funksjonalitet
32429 Forbedring i registering av tjenesteaktiviteter i GO Ny funksjonalitet Kristiansand
32437 Det er tatt en gjennomgang og forbedret tekstene for engelsk språk Ny funksjonalitet
32451 Det er lagt til nye felt på tjenestedetaljer i GO (starttidspunkt, tidspris, bookingdato og beskrivelse) Ny funksjonalitet
32478 Dersom man bruker gruppert last/tjeneste faktura kan det bli veldig mange fakturavedlegg. Det er nå mulig å velge på hver fakturakjøring om man skal ta med vedlegg (funksjonen gjelder kun havner som har fakturasystem som støtter vedlegg) Ny funksjonalitet CCB Mongstad
32511 Kan nå velge om volumpriser for last skal baseres på volumet innenfor en gitt fakturakjøring eller om det skal gjelde på tvers av fakturakjøringer Ny funksjonalitet

TORSDAG 3. DESEMBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
30657 Bytte av kunde på anløp henter nå markedssegment fra kunde. Markedssegment blir også byttet på tilhørende tjeneste. Markedssegment blir også byttet på tilhørende lastenheter. Bytte av kunde på tjeneste henter  nå markedssegment fra kunde (ny handling «Bytt kunde» er lagt inn for å bytte kunde. Snarvei ALT + B) Bytte av kunde på lastenhet henter også markedssegment fra kunde Bug
32388 Go Services har fått nytt design valg av aktiviteter Bug GO Tjenester
32389 Fikset problem med at når man la inn en ordre med fil attachment så ble ikke filene fjernet fra formen. Når man la inn en ordre til rett etterpå ble filene til forrige ordre tatt med Bug
32458 Fikset problem med warning i connector loggen om feil i ETA-apiet. Bug
32275 16052 ETA innstillinger inneholder nå min fart i knop med standardverdi 3.0. Dersom fartene er under dette blir fartøyet betraktet til å ligge i ro og ETA oppdateres ikke. Label for «Estimert ankomst»/»Estimated Arrival» er endret til «Beregnet ankomst»/»Calculated Arrival Ny funksjonalitet Bergen
32370 Det er nå mulig å legge til vedlegg for ordre som registreres i GO Ny funksjonalitet
32381 Visning av beregnet pris er nå tatt bort fra tjenestelinjer for å forbedre ytelsen ved åpning av tjenester. For å beregne pris må man nå velge «beregn pris» på tjenesten eller bruke snarvei CTRL + ALT + P. Ny funksjonalitet
32399 I Go Services kan man nå skrive navn på kunde og så vil utvalget filtreres etterhvert som man skriver. Validering er også lagt inn; når man setter startdato til et tidspunkt tidligere tidspunkt enn i dag Ny funksjonalitet

TIRSDAG 24. NOVEMBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31614 10416 Fartøyslister blir nå oppdatert dersom rederi endres på et fartøy. Bug Ålesund
31670 10831 Når man bytter kunde på anløpet byttes kunde på lastenheter og tjenester nå kun dersom kunde er samme som på anløpet og last/tjeneste ikke er satt til kontrollert Bug Ålesund
32239 Dersom en feil oppstår når man legger til en ny aktivitet i en operasjon i Go Operations (enten på grunn av nettverksbrudd eller andre årsaker) vil ikke lenger knapper og kontroller forbli låst. Disse vil nå låses opp å tillate nye forsøk. Bug
32261 15386 Samleanløp er nå som standard filtrert bort fra listen over anløp som mangler last Bug Bergen
32311 Anløp kan enten være tilknyttet samleanløp eller anløp. Skal være mulig å filtrere på Tilknyttet. Gjelder bare nye og endrede anløp Bug
32323 Bedre håndtering av operasjoner ved dårlig nettverksforbindelse Bug
27303 Egen fakturamottaker kan angis for fakturagrunnlag hvis fakturasystem er Visma Business med web service. Ny funksjonalitet CCB Mongstad; Westport
30663 Tjenester henter nå korrekt prisliste ut i fra arbeidsperioden tjeneste utføres i. For å bruke denne funksjonaliteten må arbeidsperioder være lagt inn og standardpriser for ulike arbeidstidstyper må være satt opp. Ny funksjonalitet
31451 Layout for eksport av markedssegment er nå endret til nytt design Ny funksjonalitet
31779 Connector er nå satt opp for å hente data fra Portnet for finske havner Ny funksjonalitet
31925 Lagt til mulighet for å velge om tjenester og last skal grupperes på fartøy eller ikke. Standard er som tidligere gruppering per fartøy, men dette kan overstyres i Havneinnstillinger med valget «Grupper tjenester og last etter fartøy» Ny funksjonalitet CCB Mongstad; Westport
32103 Sammendragsrapport fra SeaCargo er nå endret i henhold til ønske fra kunde Ny funksjonalitet Westport
32148 Samleanløp åpner seg nå mye raskere enn før. Vi har imidlertid måtte ta bort feltene som viste antall fakturerbare. For å få frem pris og antall må man nå foreta en prisberegning av samleanløpet. Ny funksjonalitet Kristiansund
32211 14321 Det er nå mulig å beregne fartøysavgifter etter Nettotonn på samme måte som for Bruttotonn. Enheten velges på prislisten. Ny funksjonalitet Kaskinen
32251 Nettotonnasje Importeres via Portnet for finske havner Ny funksjonalitet Kaskinen
32254 «CTRL + ALT + F» kan nå brukes for å ferdigstille lastenheter og tjenester Ny funksjonalitet
32272 Fjernet en-US som språkvalg Ny funksjonalitet
32295 Feltet for Nettotonn på fartøy er flyttet ved siden av feltet for bruttotonn Ny funksjonalitet Kaskinen
32300 Havner kan nå be om utvidelse av søkevinduet som brukes i Go Services. Ny funksjonalitet Arendal; GO Tjenester
32321 Mulighet for å søke på fartøysnavn i anløpslisten til Go Services er lagt til. Søk skjer på fartøy som er igjen etter filtreringen. Ny funksjonalitet

TIRSDAG 3. NOVEMBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31162 9188 Søk på skiltnummer i Port må ikke være case sensitiv Bug Bodø
31715 Flagg oppdateres nå korrekt i lister over anløp, last og tjenester når det endres på fartøyet Bug
31953 11644 Hendelser henter nå værdata fra ny tjeneste til YR Bug Oslo
32016 Ved eksport av rapporter til PDF kommer nå hele grafen med Bug
32066 11756 Enhet for alternativ mengde i Port blir nå automatisk satt til «stk» når man bruker «Alternate quantity» i Go Operations. Bug Westport
32105 Skrivefeil er rettet opp med at FSA connector ved feil viste problemer med Colorline melding. Bug
32117 12426 Fikset problemet med at ETA-connector feilet på grunn av endringer i responsmeldingene som fra ETA-tjenesten Bug
32137 Når man står på en tjeneste i Go Services vil man ikke lenger tas helt tilbake til anløpslisten når man trykker på «Tilbake»-knappen. Denne vil nå heller ta deg tilbake til anløpet Bug
32138 Anløpslisten i Go Services viser nå korrekt siste forhaling (ikke første). Bug Bergen
31704 Avvik vises nå i operasjonssammendraget etter fullført operasjon i Go Operations. Ny funksjonalitet
31870 Hvis man prøver å sette et anløp som ikke har pris til «Kontrollert» så får man nå en melding om at anløpet ikke har pris og spørsmål om man ønsker å ferdigstille anløpet uten fakturering. Tidligere kom ble det vist  feilmelding om at prisberegning feilet. Ny funksjonalitet Molde
31871 Når man setter flere anløp til «Kontrollert» fra lista over Forlatte anløp så vil man nå få beskjed dersom noen av anløpene ikke har pris. Derfra kan man velge om man ønsker å sette dem til «Ferdigstilt uten fakturering» eller om man vil sette dem til «Må kontrolleres» Ny funksjonalitet Bergen
31892 Man kan nå bruke «Enter-tasten» for å starte søk i stedet for å trykke på den blå forstørrelsesglass-knappen Ny funksjonalitet Tromsø
31907 Nye felter (Lastbærer ID, booking-nummer, varebeskrivelse og fra/til-havn) har blitt lagt inn på aktivitetstyper i Kraken Port. Disse kan skrus på for å brukes i Go Operations. Ny funksjonalitet Westport
31943 Editeringsdialogen i Go er nå i fullskjerm Ny funksjonalitet Westport
31976 Kartmodul  er nå tilgjengelig i Port Go. Kan ses på hovedmenyen. Ny funksjonalitet
32054 Det er nå mulig å sende inn YILPort lastmeldinger til et REST-endepunkt fremfor en WebService. Ny funksjonalitet
32070 Sammendrag generert på serveren inkluderer nå ad hoc-aktiviteter som avvik. Ny funksjonalitet
32075 Nye felter på OperationActivity : Carrier ID, Booking number, Item description, From/To Ny funksjonalitet
32093 11224 For havner som har Agresso og som ikke bruker orgno i reskontronummerfeltet sender vi nå med organisasjonsnummer i CompRegNo feltet. Ny funksjonalitet Nordkapp
32097 11566 Man kan nå se hele lasttype beskrivelsen på lastelinjene Ny funksjonalitet Westport
32102 Må kunne se kaibesøk for anløp som forlot for inntil 14 dager siden i liste i Go Operations. Ny funksjonalitet
32139 Amount må være default utfylt med 1 på tjenester i Go Operations Ny funksjonalitet
32140 Dersom det ikke finnes planlagte aktiviteter i GO så vises ikke lengre ad hoc aktivitetene som avvik Ny funksjonalitet
32142 Nye felter (Lastbærer ID, booking-nummer, varebeskrivelse og fra/til-havn) er tilgjengeliggjort i avviksoversikten i Go Operations. Ny funksjonalitet

TORSDAG 15. OKTOBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31739 10788 Fartøysoppdateringer på dashboard viser nå korrekt antall oppdateringer Bug Kristiansund
31759 11167 Kundekontakter er nå endret til å ha følgende rekkefølge: Hovedkontakt, fakturakontakt og andre kontakter Bug Ålesund
31813 Anløp opprettet med tidspunkt vises nå i endringshistorikk Bug Kristiansand
31937 11610 KunderProfil i kundefil til Visma Global settes nå basert på landskode Bug Asco
31954 Kolonnenavn vises nå mer tydelig i listen over avdelinger Bug
31955 Ved mottak av ColorLine-meldinger bruker vi nå standardmapping for lasttype dersom det ikke finnes noen mapping for last/varetype Bug
31963 11627 Fikset problem med at linjegrafer i Insights fikk sort bakgrunn ved eksport Bug Borg
31971 11575 Fikset problem med at søk starter umiddelbart ved filtrering i listen som viser ting som er klart til fakturering Bug Ålesund
32017 11707 Fikset problem med at beskrivelsen av EU-kode ikke hentet beskrivelsen fra EU-kode tabellen Bug
30653 8516 Postnummer tabellen i Portwin er oppdatert til siste versjon av postnummer tabellen til Bring Ny funksjonalitet Ålesund, Vadsø
31764 Vi har nå lagt inn mulighet til å velge valuta i havneinnstillinger for å støtte kunder som ikke bruker norske kroner som valuta Ny funksjonalitet
31814 Ny Splash Screen i GO Ny funksjonalitet
31866 Kart er nå lagt inn i med mulighet til å følge fartøyene som er på vei til havn Ny funksjonalitet
31869 Snarvei for å sette anløp som ikke har noen pris til «Ferdigstilt uten fakturering» (Alt+f) tilsvarende som i dag finnes for å sette anløp til «Kontrollert» (Alt+K). I tillegg er prisberegningen fikset slik at man enkelt kan lukke det ved å trykke Enter. Begge deler for å unngå for mange klikk med musen. Ny funksjonalitet Tromsø
31909 Det kan nå spesifiseres en (eller flere) epostadresser ved ferdigstilling av en operasjon. Til disse vil det da sendes en oppsummering av operasjonen og aktivitetene som er fullført. Ny funksjonalitet Westport
31910 Merknad på aktiviteter i Go Operations blir nå lagt til i fakturatekstfeltene på sine respektive tjenestelinjer og lastlinjer. Ny funksjonalitet
31973 Kart som viser fartøysposisjon er nå lagt inn på siden over anløpsdetaljer Ny funksjonalitet

TORSDAG 24. SEPTEMBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
28321 9104 Lagt inn sjekk slik at last ikke kan settes til «klar for fakturering» dersom det ikke er noe å fakturere Bug CCB Mongstad
29993 Fikset navigeringssien for passeringer Bug
31686 Mulighet til å navigere fra fartøy på tjenesterdetaljer til fartøysdetaljer Bug
31740 10978 Fikset problem med at signaltap ikke ble resatt på anløp slik at anløpet ikke ble kopiert over til ny samleanløpsperiode Bug Aurland
31741 11102 Fikser problem med at fakturalisten viste feil fakturabeløp for noen samleanløp Bug Stranda
31821 Lagt inn sjekk slik at samleanløp ikke kan settes til «kontrollert og klar til fakturering» dersom det ikke er noe å fakturere Bug
31701 Man får nå en oversikt over alle operasjoner når man klikker på et kaibesøk i Go Operations. Nye operasjoner kan opprettes fra denne siden. Ny funksjonalitet
31702 Det er nå mulig å planlegge en operasjon i Go i forkant av anløpets ankomsttidspunkt. Ny funksjonalitet
31710 Mulighet til å sortere på kolonner under varetyper Ny funksjonalitet
31711 Mulighet til å filtrere på alle, aktive og inaktive lasttyper i lasttypetabellen Ny funksjonalitet
31727 Mulighet for å sortere på kolonner i fartøytypetabellen Ny funksjonalitet
31728 Mulighet til å filtrere på status, intern, segment og gruppe i fartøystypetabellen Ny funksjonalitet
31729 Mulighet til å sortere på kolonner i trafikktypetabellen Ny funksjonalitet
31730 1 Mulighet til å sortere prosjekter i prosjekttabellen Ny funksjonalitet

TIRSDAG 8. SEPTEMBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
28170 Lagt til mulighet for å tilbakestille periodisk tjeneste fra «Kontrollert og klar til fakturering» til levert uten at den automatiske jobben umiddelbart setter tjenestene tilbake til kontrollert. Først en time etter at brukeren har gjort justeringer vil jobben nå sette tjenesten til kontrollert. Bugfix
31047 Valideringsfeil ved åpning av tjeneste i Go Services er fikset. Feltene valideres nå kun ved fullføring. Bugfix
31208 Fikset problem med at tekst blir byttet ut når man legger inn volumpriser Bugfix
31227 9676 Fikset problemer med innlesning av meldinger fra SSN med for lange telefonnummerfelt eller Satcom Bugfix
31326 Fikset problem med at flis og liste for «Frittstående tjenester og last klar til fakturering» viste forskjellig antall Bugfix
31347 Fikset problem med utskrift av fakturagrunnlagsbunter Bugfix
31384 Lagt til mulighet for å velge om kundeinformasjon skal være med ved eksport av last til annen havn Bugfix
31386 Fikset problem med å legge inn tjenester hvor man fyller inn målerstand ved start og slutt Bugfix Båtsfjord; GO Tjenester
31387 Import av operasjoner til last i Portwin setter nå korrekt arbeidstidstype. Bugfix
31390 9504 Betalingstermin er nå obligatorisk ved opprettelse av kunde. Bugfix
31500 Fikset problem med at AIS-ID ble hengende igjen dersom siste anløp for samleanløpet i foregående periode hadde signaltap Bugfix
31501 10123 Feilmelding om at tidsfrist ikke er utløpt for innrapportering av EPI-Score vises nå kun for fartøystyper som er satt opp med EPI-score. Bugfix
31514 9737 Avtalelinjer som er slettet oppretter ikke nye linjer på periodiske tjenester. Bugfix Borg, Kristiansand
31515 Avtale bytter ikke status når avtalelinjer slettes. Bugfix
31520 Lagt til eksplisitt sjekk for å hindre dobbel godkjenning eller dobbel underkjenning av bunt. Bugfix
31613 Fikset stavefeil i dashboard for fakturering. Bugfix
31624 Fikset problem med at det ikke ble satt riktig standard varetype for enkelte lasttyper mottatt fra Color line Bugfix
31625 10233 Excel import setter nå korrekt verdi for innenriks/utenriks basert på mottatt fra/til lokasjon for lasten Bugfix
31662 Fikset feil som hindret generering av fakturagrunnlag i enkelte situasjoner. Bugfix
30250 Det er nå mulig å legge inn detaljer knyttet til tjenestelinjer hvor man har en prisliste med beregningsregel pris1*mengde1 samt enhet timer. Systemet vil da regne ut og fordele timene automatisk mellom normaltid og ulike overtidsperioder. Blir spesielt aktuelt å bruke sammen med GO Tjenester hvor man kan bruke en tidtakingsfunksjon. Ny funksjonalitet
31251 Det er nå lagt til mulighet for å søke frem og kreditere fakturaer fra forskjellige bunter Ny funksjonalitet
31345 Tjenester opprettes nå i Portwin basert på operasjoner fra GO operations Ny funksjonalitet
31388 Bruker som starter aktivitet vises nå for operasjoner Ny funksjonalitet
31389 Operajoner i GO oppfriskes nå fortløpende slik at alle brukere er oppdatert med siste informasjon Ny funksjonalitet
31391 Navnet til vedkommende som starter en aktivitet i Go Operations vises nå i oversikten over pågående aktiviteter og i aktivitetsloggen Ny funksjonalitet
31403 Dersom aktivitet krever kun antall eller antall tomme settes nå verdi 1 som default Ny funksjonalitet

MANDAG 29. JUNI 2020

ID TicketId Kundeinfo Type
31262 Menyvalg «Spesialdager» ble av og til ikke vist i hovedmenyen Bug
31348 Hvis ISPS status for anløp ikke er satt, skal feltet ISPS være tomt ved utskrift av anløpsliste og cruiseliste Bug
31351 Fikset problem med at AIS-kobler seg opp mot slettede anløp tilhørende samleanløp Bug
31360 Rett feil hvor søk på last ikke reflekterte endringer i fartøy Bug
31362 9559 Oppdatering av beregnet ankomst skal ikke lenger feile i noen tilfeller Bug
30831 Det vises en kvittering ved avslutning av en operasjon. Ny funksjonalitet
30840 Aktiviteter blir konvertert til lastenheter og lastlinjer ved sluttføring av en operasjon. Ny funksjonalitet
31075 For kunder som har webservice overføring av fakturagrunnlag vil det nå være mulig å søke etter eksternt ordrenummer i Portwin Ny funksjonalitet
31249 9218 Det er nå mulighet til å sette en standard varetype basert på lastypen ved mottak av lastmeldinger fra eksterne aktører Ny funksjonalitet
31280 En kan nå sette om havnekran er brukt under lasting/lossing Ny funksjonalitet
31317 En kan nå legge til merknad på operasjoner Ny funksjonalitet
31318 Man kan sette Lasting/Lossing på aktivitetstyper. Ny funksjonalitet
31321 Viser datafangstfelt i GO Operations i riktig rekkefølge Ny funksjonalitet
31338 Dashbord er nå flyttet uder Shorepower. Under Shorepower kan en velge mellom Ongoing (tidligere Dashboard) og Configure (tidligere Shorepower). Ny funksjonalitet
31353 Forbedringer i flyten rundt Operations Ny funksjonalitet
31358 Lagt til ny bergeningsregel, pris1*mengde1*(tid2-tid1) Ny funksjonalitet
31359 Hvis faktura har ett anløp og Fakturasamling er «En faktura per anløp», blir fakturatekst for faktura satt til anløpets fartøysnavn og ankomsttid Ny funksjonalitet

ONSDAG 17. JUNI 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31142 9168 Anløp fra Shiplog hang seg ikke på eksisterende bestilt kaibesøk, hvis ny kai var offentlig Bug Bergen
31235 Redigeringsfeltet for «Rederi» hadde feil navn. Bug
31236 Antall passasjerer ble ikke med i utskrift av cruiseliste Bug
31237 ISPS status vises nå også i cruiselisten Bug
31253 9306 Manuell avslutning av samleanløp håndteres bedre nå. Nye anløp kommer nå på nytt samleanløp i stedenfor å knytte seg til forlatt samleanløp Bug Harstad
31254 9220 Hendelsestype ble opprettet hver gang hendelse ble lagd Bug Oslo
31265 9322 Hvis fartøy på cruiseanløp hadde trafikktype som ikke var cruise, fikk utskrift av cruiseliste feil kolonner Bug Karmsund
31319 Visma Web service – lagt inn sjekk på at underkjente fakturalinjer ikke overføres Bug
30100 Viser liste over aktivitetstyper for bruk i GO Operations. Ny funksjonalitet
30101 Redigere innstillingene av en aktivitetstype for bruk i GO Operations Ny funksjonalitet
30102 Legg til en ny aktivitetstype for bruk i GO Operations Ny funksjonalitet
30103 Slett en aktivitetstype i GO Operations Ny funksjonalitet
30104 La brukeren velge et anløp/kaibesøk i GO som  det skal utføres en operasjon på. Ny funksjonalitet
30106 Brukeren kan starte en operasjon knyttet til et anløp/kaibesøk i GO Operations Ny funksjonalitet
30107 Viser hvilke aktiviteter som kan brukes ved gjennomføring av en operasjon i GO Operations Ny funksjonalitet
30108 Lar brukeren avslutte en pågående operasjon i GO Operations Ny funksjonalitet
30830 Lar brukeren avslutte en pågående aktivitet i GO Operations Ny funksjonalitet
30999 Starte en aktivitet i GO Operations. Ny funksjonalitet
31166 Det er nå mulig å splitte splitte faktura per kjøretøy for passeringer innlest fra gate system Ny funksjonalitet Bodø
31175 Begrense GO Operations til brukere med tildelt rolle. Ny funksjonalitet
31214 Man kan nå velge at passeringsmeldinger skal beholdes i inntil 30 dager Ny funksjonalitet

ONSDAG 3. JUNI 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
25860 4059 Historiske og slettede kommer ikke med i søk etter ressurs ved ny tjeneste, ny avtale og ved endring av tjeneste og avtale Bug
30658 Når fartøy endres på anløp, oppdateres nå varsel om at lengde eller dybde overskrides Bug
31072 Forenklet listen over klient og lokasjoner i nedtrekkslisten øverst til venstre i Portwin Bug
31087 Fikset problem med at nye kunder ikke ble overført til Visma.Net Bug
31193 9100 Hvis tjeneste eller lastgruppering var slått på vistes ikke fakturagrunnlag som ble opprettet før grupperingen ble aktivert Bug Karmsund
29271 7097 Lagt til nye kolonner i cruise-liste og endret litt på rekkefølgen på kolonnene Ny funksjonalitet Stranda; Ålesund
29726 7687 Flyttet Avgang-kolonnen i cruiselisten nærmere Ankomst. Ny funksjonalitet Stranda
30371 Anløp har nå et felt som heter «Bestilt». Dette settes i utgangspunktet til samme dato/tidspunkt som anløpet ble opprettet, men kan overstyres. Feltet vises i lister over cruiseanløp. Ny funksjonalitet Stranda; Ålesund
30574 Lagt til mulighet for å utelukke last som overføres i eksport, per kunde. Kunder som skal utelukkes angis på Connector Ny funksjonalitet
30814 Fartøys bruttotonn, ISPS, fartøysnavn og anløpsnummer kommer nå med i dataeksport av anløpslister. Ny funksjonalitet Kristiansand; Ålesund
30941 Liste over cruiseanløp er delt i to, en for forventede og en for bekreftede Ny funksjonalitet Stranda;
31049 Volumpriser for last støtter nå ulike priser for ulike arbeidsperioder Ny funksjonalitet
31141 Ved opprettelse av automatisk tjeneste for fortøyning/losskast brukes nå fortøyningskunden på fartøyet dersom denne er spesifisert Ny funksjonalitet CCB Mongstad

TIRSDAG 19. MAI 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
30515 8270 ColorLine lastimport håndterer nå meldinger sekvensielt. Vil logge feil dersom manifest ikke inneholder noe last. Bug Kristiansand
30688 Implementert bedre overvåkning på connectorer for å hindre heng og oppdage problemer tidligere. Bug
30777 Dersom en prøver å opprette en avtale like etter Portwin har lastet, vil en nå få opp dialogen som forventet Bug
30842 Endret slik at det mulig å deaktivere en arbeidstidstype uten å fylle inn obligatoriske felter Bug
30878 Kolonner ble forskjøvet når felt for Estimert ankomst ble vist i lister Bug
30880 8810 Fikset problem med at kalender av og til viste dagens dato selv om en annen dato var valgt Bug
30907 Endret tekst for ETA i Portwin GO fra «-n minutes ago» til «n minute ago» Bug
30915 Landstrømsliste viser nå korrekt melding dersom ingen fartøy ligger til kaier med landstrømsanlegg Bug
30925 Tilbakeknapp i nettleser navigerer nå tilbake til listen over fartøy under Shorepower, også når fartøyet mottar landstrøm Bug
30927 8928 Fjernet visning av feil fra ShipLog connector hvor feilen håndteres automatisk ved å lese inn meldingen på nytt Bug Bremanger
30931 Knappen som vises i detaljvisningen for landstrømmodulen er nå ulik label-er Bug
30932 Teksten på flisene på hjemskjermen vises nå korrekt justert. Den kunne være skjevt justert i noen tilfeller Bug
30933 I stedet for Call signal: null vises nå Missing identifier, når et fartøy ikke har IMO-nummer eller kallesignal Bug
30934 Skjermbilde «hopper» ikke lenger når en åpner nedtrekksmenyer Bug
30935 Dashbord-visning viser nå sidemeny og egen knapp for å gå til fullskjerm «dashbord-visning». Tilbakeknapp i tittellinjen fungerer nå korrekt på landstrømdetaljvisningen. Bug
30936 Rette feil i navn på dager i listen som viser arbeidstid Bug
30961 Knapp uten tekst ble av og til vist i dialog for feilmelding. Nå vises bare OK-knapp. Bug
30453 Integrasjon med Visma.Net Ny funksjonalitet Westport
30623 Beregnet ankomsttid vises i listen «Forventet til havn» og «Forventet og i havn», hvis ETA modul er aktivert Ny funksjonalitet
30624 Beregnet ETA vises vises i GO applikasjonen som ETA hvis det finnes Ny funksjonalitet
30625 Beregnet tid for ankomst til havn vises i detaljvisning for anløp. Hvis det er avvik fra ankomsttidspunkt vises en advarsel Ny funksjonalitet
30656 Anløp fra Public API inneholder ETA dersom det er tilgjengelig Ny funksjonalitet
30662 Det er nå mulig å hente ut kundeinformasjon for et fartøy ved IMO-nummer Ny funksjonalitet
30871 Beskrivelse på fakturabunt blir nå satt som beskrivelse på faktura dersom det bare er èn faktura i bunten. Ny funksjonalitet Westport
30889 Det er lagt inn varsling slik at Grieg Connect bedre kan fange opp at det er brudd i forbindelse med OPS anlegg Ny funksjonalitet
30914 Det er nå mulig å stoppe strømleveranser som har hatt brudd i mer enn 1 time uten å komme tilbake. Sluttmelding med forbruk vil da sendes til Portwin. Ny funksjonalitet
30974 Små justeringer og forbedringer i hele appen. Ny funksjonalitet
30978 Ikoner har blitt oppdatert til å være like de som er brukt i andre nye Grieg-produkter Ny funksjonalitet
31036 Man har nå mulighet i havneinnstillinger til å skru av at det opprettes nye fartøy i Portwin baser på SafeSeaNet meldinger. Standard er at det dette er skrudd på. Ny funksjonalitet
31046 Anløp i Go vises nå med både kalkulert ETA og planlagt ETA. Ny funksjonalitet
31050 Støtter overstyring av arbeidsperioder per kunde Ny funksjonalitet

MANDAG 20. APRIL 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
30041 7941 Periodiske tjenester opprettet tjenestelinjer på ny dersom de ble slettet; dette skjer ikke lenger. Bug
30462 Fikset en feil ved visning av historikk når entiten ikke hadde historiske endringer. Bug
30517 Dersom man fyller ut for lange verdier eller støter på andre uforutsette feil under en Excel-import, vil man nå få en generell feilmelding som informerer om dette. Bug
30588 Ikke mulig å velge lokasjoner man ikke har tilgang til. Hindrer at løsningen henger seg opp. Bug
30660 8478 Fikset prisberegning av samleanløp hvor man har overstyret beløp på kai i en periode og hvor fartøyet ikke er innom samme kai i neste periode. Bug Oslo
30684 8565 Gir advarsel i detaljvisning dersom fartøy mangler på tjeneste når en bruker prisliste som bruker fartøy til å beregne pris. Gir bedre feilmeldinger i prisberegning dersom noe mangler for prisberegning å kjøre. Bug
30697 8606 Forbedret automatisk avslutning av samleanløp Bug Hareid; Kristiansund
30784 Kaibesøk fra SSN opprettes nå med status bestilt i stedet for forventet Bug
25850 Gyldighetdato legges nå inn ved oppdateringer av priser mottatt fra Visma websevice Ny funksjonalitet CCB Mongstad
26437 Lagt til mulighet for å ha separate volumpriser for lasting og lossing Ny funksjonalitet CCB Mongsta
30334 Det er nå mulig å overstyre en prislistes priser for individuelle kunder. Man oppretter en kundepris med en gyldighetsperiode knyttet til prislisten. Dersom en tjeneste eller lastlinje knyttet til denne kunden havner i det gitte intervallet vil kundeprisen gjelde fremfor prisen satt på prislisten. Ny funksjonalitet
30498 Prislister som skal brukes for ulike arbeidsperioder kan nå legges inn under «Standardpriser for arbeidstyper». For last vil man nå kunne velge arbeidsperioden lasten er utført og få riktig prisliste basert på dette. Etter hvert vil vi også utvide funksjonaliteten slik at den vil fungere for tjenester. Ny funksjonalitet
30519 Arbeidsperiodetyper kan nå aktiveres og deaktiveres. Det er 8 arbeidsperiodetyper (APT1-8). Beskrivelsene på disse kan redigeres etter ønske. Ordinærtidsperiodetypen kan ikke slettes eller deaktiveres. Ny funksjonalitet
30559 Mulighet til å sette ulike prislister på last ut i fra arbeidsperioder Ny funksjonalitet
30566 Arbeidsperiode kan angis på last for å styre hvilken prisliste som brukes ved fakturering Ny funksjonalitet
30616 Filtrert visning for leverandører som benytter Go Ny funksjonalitet
30622 Forventet ankomst tidspunkt kan nå estimeres ved bruk av maskinlæring. Dette kan bestilles som en tilleggsmodul i Portwin. Ny funksjonalitet
30655 Lagt til mulighet for å gruppere på prosjekt og aktivitet (lasting/lossing) Ny funksjonalitet

TIRSDAG 24. MARS 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
23534 Feltet Statuskode i listen over Hendelser heter nå bare Status Bug
24514 3164 Sortering av anløpene i «Fartøy i havn»-listen er nå lik både fra forsiden og fra anløpsmenyen Bug
30471 Rapporter som henter ut data utfra fakturadato har fått Fakturadato i ledetekst. Det blir litt lettere å se hva som er grunnlaget for en rapport Bug
30497 Arbeidsperiodetype-felt på lastlinjer låses når status er «Kontrollert» eller høyere. Bug
30509 Reskontronummer-felt er tatt ut av «Ny Kunde»-dialog. Kunne være litt forvirrende å ha feltet i ny-dialogen, siden det fylles ut automatisk ved lagring Bug
29764 7694 Lagt inn mulighet for å fakturere frittstående lastenheter Ny funksjonalitet Alta, Nordfjord, Tromsø
30568 Infotorg klient for å hente kjøretøysinformasjon for passering er oppdatert Ny funksjonalitet

TIRSDAG 17. MARS 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
29983 7907 Hvis en faktura ble underkjent og tilhørende tjeneste fakturert, så ble tjenesten satt til kontrollert igjen når hele bunten ble underkjent Bug Vågan
30090 Tjenester som mangler obligatoriske felt kan nå slettes uten å fylle ut manglende felt Bug
30238 Arbeidsperiode ble av og til ikke merket som slettet når den ble slettet Bug
30257 8136 Mottak av last fra integrasjoner må koble seg opp mot forlatte anløp som passer med tidspunktene for anløpet Bug Karmsund
30278 Fikset feil i visning av antall tjenester og lastenheter. Slettede tjenester og lastenheter ble tatt med i tellingen Bug
30284 Flagget til kundens hjemland vises nå i listen med last som skal faktureres Bug
30285 Forklarende feilmelding vises nå dersom havneinnstilling ikke er satt opp under utsending av forfaktura. Bug
30455 Underkjente fakturaer er nå i utgangspunktet ekskludert fra rapport over avgifter per sted. Bug
29679 Det er nå mulig å administrere kanselleringsgebyr for anløp fra Portwins brukergrensesnitt. Valget finnes i Innstillings-modulen under «Spesialinnstillinger». Ny funksjonalitet Stranda
30084 Alle tjenestetyper kan nå har prislister med trappetrinnspriser og måleenhet lengde og bruttotonn Ny funksjonalitet Stranda
30087 Nå er det mulig å velge trappetrinnspris på alle typer tjenester Ny funksjonalitet
30117 Regneark for import av fartøy kan lastes ned fra lenke i «Importer» fartøy dialog. Regneark inneholder standardverdier for bl.a. kunder, fartøystyper, trafikktype Ny funksjonalitet
30129 Spesialdager knyttet til arbeidsperioder kan legges til for å knytte arbeidsperioder til spesielle dager som f.eks. Skjærtorsdag. I en senere versjon vil det bli mulig å koble arbeidsperioder til prislister for å få en egen pris for spesielle dager og tidspunkt. Ny funksjonalitet Asco
30243 Lagd egen mal for kundeimport. Den kan lastes ned fra Importer kunde dialog Ny funksjonalitet
30244 Kunder kan importeres fra Excel-skjema, for eksempel for å få inn lister med nye kunder Ny funksjonalitet
30245 Lagt til lenke i Import kunde dialog for å laste ned mal for kundeimport Ny funksjonalitet
30251 Liste med frittstående tjenester klar til fakturering viser nå også frittstående lastenheter klar til fakturering. Lister med lastenheter har fått nytt filter, Tilknyttet. Filteret viser om lastenhet er frittstående eller er tilknyttet anløp eller samleanløp. Ny funksjonalitet Nordfjord; Tromsø
30267 Prisliste vises i lastlisten for terminal-brukere Ny funksjonalitet
30316 Det er nå mulighet til å legge til flere kriterier ved oppsett av standardpriser for last (lasting/lossing, tom, og transitt) Ny funksjonalitet

TIRSDAG 3. MARS 2020

ID TicketId Kundeinfo Work Item Type Tags
29622 To fartøysvederlag som ikke er i bruk er tatt bort Bug
29908 Sortering på Status fungerer nå i alle lister Bug Stranda
29938 Fikset problem slik at fakura som har beløp 0 ikke blir sendt over til Visma Enterprise dersom havnene har valgt å ikke oversende fakturaer med beløp 0 Bug
29989 Endring av fartøystype på fartøy oppdaterer nå lastrapportene i Insights. Bug
24481 Fakturering av last tar hensyn til eventuell volumpriser registrert på kunden. Volumprisene brukes til å angi priser etter oppnådd volum i en periode. Ny funksjonalitet Asco, Karmsund
25990 Lagt til mulighet for redigering av volumpriser. Volumprisene gjør det mulig å velge pris basert på oppnådd volum i en periode Ny funksjonalitet Asco, Karmsund
28916 Avdeling og prosjekt kan redigeres i applikasjonen Ny funksjonalitet Asco
29374 Informasjon vises i connector loggen om hvilken aktør som har sendt inn informasjonen Ny funksjonalitet
29661 Nytt eksternt grensesnitt for uthenting av informasjon knyttet til cruiseanløp Ny funksjonalitet
29799 Ved oppsett av connector for innlesning av tjenester fra eksterne aktører er det mulig å velge at tjenestene settet direkte til ferdigstilt Ny funksjonalitet Bergen
29906 Automatiske oppdateringer er slått på igjen. Informasjon blir ikke oppdatert hvis den redigeres, dermed skal det ikke bli problemer ved redigering Ny funksjonalitet
30118 Ny funksjonalitet for å importere fartøy fra Excel-regneark Ny funksjonalitet
30235 EPI-rabatt og EPI-fratrekk i fakturatekster er endret til EPI-justering. Rabattprosent vises med negativt fortegn hvis det er avslag og uten fortegn hvis det er påslag Ny funksjonalitet
30260 8138 Ny fartøystype lagt til, 911 Super Yacht Ny funksjonalitet
30261 8137 Ny lasttype lagt til, 511 varebiler Ny funksjonalitet

MANDAG 17. FEBRUAR 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
29532 Samleanløp viser nå korrekt antall tjenester selv om de er lagt inn på forskjellige anløp under samleanløpet Bug
29813 Feltet ISPS-nummer på ressurs godtar nå bokstaver i tillegg til tall Bug
29864 Distribuering av kunder og fartøy mellom klienter feilet av og til. Nå blir det distribuert korrekt uten feil Bug
29914 Nummerering av prisintervallene ble av og til feil. Nå skal intervallene alltid nummereres korrekt Bug
29924 Søkefelt kjøretøygruppe i «Nytt kjøretøy»-dialog fungerte ikke Bug
30012 Nettleseren viste feil i bakgrunnen ved åpning av tjeneste Bug
30036 Feltene i redigeringspanel for tjenestelinjer var forskjøvet til venstre Bug
28915 Perioder for arbeidstid kan legges til og redigeres. Tidspunkt og hvilke dager kan velges samt helligdager. Periodene brukes i første omgang for beregning av priser for last Ny funksjonalitet Asco
28917 Nye felt lagt til last for terminal-brukere. Feltene er Prosjektkode, Arbeidstidsperiode, og Havnekran. Ny funksjonalitet Asco
29027 Mulighet for å legge til nye formler for beregning av EPI-rabatt og -påslag Ny funksjonalitet Nordfjord, Oslo havn
29103 6930 EPI for tjeneste må kunne legges inn som enhetspris i trapp istedenfor prosent Ny funksjonalitet Stranda
29833 Grensesnitt for uthenting av data fra Portwin til eksterne aktører har fått med adresse og kontaktinformasjon på kundene Ny funksjonalitet Bergen
29845 7774 For de havnene som har overføring av kunder til Visma, har vi lagt til mulighet for å velge å bare overføre aktive kunder fra Portwin til Visma Ny funksjonalitet Ålesund

TIRSDAG 4. FEBRUAR 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
26392 4562 Ved kopiering av last endres havn for lossing til Oslo Bug Kristiansand
29540 7383 Kunde mapping feiler i noen tilfeller ved import av last Bug Oslo
29623 Standardpriser må ta høyde for tid satt til 00:00-00:00, skal da dekke hele døgnet Bug
29716 Visning av Connector-liste tar tid å åpne noen ganger Bug
29791 Tekst for kreditering mangler teksten for kundenr. og fakturanr. Bug
29795 Status «Bekreftet» kommer ikke opp i lista over forventede cruiseanløp Bug Stranda
29811 Fartøyslengde hentes ikke inn korrekt under prisberegning av avfallsvederlag Bug
29874 Intervall vises ikke alltid i prislister Bug
26969 5144 Fortøyningsvederlag basert på BT på fartøy med trappetrinnspriser Ny funksjonalitet Aurland havn, Kristiansand havn, Stranda, Vestvågøy, Ålesund havn
29041 Fyll inn kjøretøysopplysninger ved automatisk oppslag i Infotorg Ny funksjonalitet Bodø
29199 7023 Beregningsregel for Avfallsvederlag kan bruke lengde på fartøy Ny funksjonalitet Gamvik
29315 7131 Standardpriser for kai kan legges til per kai Ny funksjonalitet Stranda
29366 7162 Kalender må vise mandag som første dag i uken Endring Tromsø
29413 Mulig å velge at noen lasttyper skal summere vekt lastenhet og vekt last i Color Line integrasjon Ny funksjonalitet Oslo
29588 Koble opp strømleveringer etter strømbrudd for landstrømsintegrasjon Ny funksjonalitet
29626 Vis antall oppslag mot InfoTorg siste måned, i Portwin applikasjonen Ny funksjonalitet

ONSDAG 22. JANUAR 2020

ID Sak – Funksjon Kundeinformasjon Type Tags
17930 Må ikke kunne velge inaktiv kai som fastkai for fartøyet Skal ikke være mulig å velge inaktiv kai som fast kai for fartøyet Bug
18293 IMO-nummer og BT skal være med på prislinjer sammen med fartøysnavnet IMO-nummer og BT vises på prislinjer sammen med fartøysnavnet Ny funksjonalitet Bergen
18737 Tjenestelinjer bytter status fra Levert til Bekreftet når du bytter status på Tjenesten Når en tjeneste settes til Bekreftet skal ikke Leverte tjenestelinjer bli Bekreftet Bug
25136 Oppretting av regnskapsperioder må opprettes for resten av året hvis det allerede finnes noen i år Hvis deler av år manglet regnskapsperioder ble det ikke opprettet for resten av året når nye perioder ble lagd Bug Karmsund
28383 Det må ikke være mulig å sette anløp tilhørende samleanløpet til Kontrollert fra listen over anløp tilhørende samleanløpet Det skal ikke være mulig å sette anløp tilhørende samleanløp til Kontrollert fra anløpslisten Bug
28905 Brukernavnet ikke synlig i endringsloggen Brukernavn var ikke synlig i endringsloggen for anløp, tjenester og last når det var endret av en integrasjon, fikset Bug
28910 Nytt felt på tjeneste for å velge leverandør Tjeneste har fått nytt felt, leverandør. Alle aktive kunder kan velges i feltet Ny funksjonalitet
29035 Tidspunktene for Landstrømtjenesten hos Oslo kommer inn med 2 timer feil Innlesning av landstrømsmeldinger håndterer ikke tider i UTC-tid Ny funksjonalitet Oslo
29220 KAIVEDERLAG, ønske om flere desimaler ifm prisoppsett -rabatt For andre beregningsregler enn pris1*mengde1, pris2*mengde2, pris1 og mengde1 kan det nå legges inn opptil fem desimaler i pris-feltet Ny funksjonalitet Kristiansand
29343 Automatisk gebyr ved kansellering av anløp Lagt til mulighet for å fakturere gebyr når anløp blir kansellert. Gebyr blir en tjeneste knyttet til det kansellerte anløpet Ny funksjonalitet Stranda
29492 Plassering av menyvalg avslutt under redigeringsvindu samleanløp burde vært flyttet lengre ned. Lagt til mer luft mellom menyvalget Avslutt og Vis Anløp på samleanløp, slik at det blir vanskeligere å trykke feil Bug Bodø
29513 Må være obligatorisk å velge prisliste på tjenestelinjer Prisliste-feltet er nå obligatorisk på tjenestelinjer Bug
29520 Trippel tekst i merknadsfeltet fra SSN – Fartøy Olmpic Zeus Merknader fra SSN ble duplisert i merknadsfeltet i Portwin hvis det var linjeskift i merknaden fra SSN Bug Bergen
29535 Dersom vi ikke finner anløp ved import av last må man ikke opprette nytt anløp Anløp blir ikke lenger opprettet hvis en melding med last ikke treffer på et anløp. Lasteenhet blir istedenfor satt til Må kontrolleres og anløp må knyttes opp manuelt Ny funksjonalitet
29537 Varelinjer fra YilPort får status ankommet Feil status ble satt på varelinjer ved innlesing av lastmeldinger fra YilPort Bug
29587 Send med leverandør på tjenester til GO Fikset Ny funksjonalitet GO Tjenester
29593 Tjeneste opprettet fra GO fikk ingen pris Fikset Bug Karmsund
29682 Fikse søk etter registreringnummer Lagt til mulighet for å søke etter registreringsnummer i kjøretøylisten Bug
29706 Fiks problem med shortsea-xml for Haugesund stevedoring Fikset feil i forbindelse med innlesing av lastmeldinger fra Haugesund Stevedoring Bug

MANDAG 13. JANUAR 2020

ID Funksjon Kundeinfo Work Item Type State Tags
26014 Lag integrasjon for å hente passeringer fra Milestone Ny integrasjon for kjøretøypasseringer Product Backlog Item Done Bodø
28190 Implementert ny FTP-klient for Connector og regnskapsintegrasjoner Ny FTP-klient forventer å være med stabil og gi mindre feil i connectorlog Product Backlog Item Done
29176 Last fra Mongstad feiler i Bergen pga Referanse feltet er for kort Fixed Bug Done Bergen
29319 Må kunne redigere forrige/neste havn på anløp tilhørende samleanløp Fixed Bug Done
29337 Lag bakgrunnsjobb for å slette passeringer Passeringer som er mer enn 7 dager gamle må slettes automatisk (iht. norsk lov, GDPR etc.). Product Backlog Item Done
29363 Dersom samleanløp får status «Må kontrolleres» forsvinner mulighet til å sette samleanløpet til kontrollert Fixed Bug Done
29390 Landstrøm må ikke legge seg sammen med andre tjenester Landstrøm blir liggende som en separat tjeneste Bug Done
29395 Det må ikke være mulig å slette ting som har status «Fakturert» Fixed Bug Done
29412 Navnendringer på fartøy blir ikke oppdater fra SSN Fixed Bug Done
29436 Ferdigstill – Må vises tydeligere hva det innebærer å bruke denne funksjonen Hjelpetekst oppdatert for å indikere at status brukes for det som ikke skal faktureres Product Backlog Item Done
29439 Legg til kjøretøygrupper og koble de til kjøretøy Kjøretøytypene kommer fra Statens Vegvesen / data.norge.no Product Backlog Item Done
29442 Tjenestelinjen viser ikke mengde1 feltet hvis vederlagsprosent er 0 Fixed Bug Done
29444 Problem med voyagenummer mottatt i Shortsea-XML fra Haugesund stevedoring Fixed Bug Done
29476 Forfaktura må hente epost til fakturakontakt Kan sende fakturagrunnlag Forfakura på epost til kundens fakturamottaker fra fakturagrunnlagsbunt Bug Done
29494 Vær hentes ikke fra met.no når ny værhendelse opprettes Fixed Bug Done
29517 Haugesund stevedoring- varetype bli ikke satt til standard Fikset problem for last mottatt fra Haugesund stevedoring slik at last som mangler varetype får standard varetype Bug Done
29594 To eksterne måleenheter kan mappes til samme Portwin enhet Forskjellige måleenheter i Portwin 5 kan kobles til samme måleenhet i regnskapssystem Bug Done Vågan

ONSDAG 4. DESEMBER 2019

ID Funksjon Kundeinfo Work Item Type State Tags
26373 Ønsker at anløpet har en aksjonsknapp som sier «flytt til samleanløp»  Aksjonsknapp på anløp for flytt til samleanløp. Tilgjengelig dersom det er skrudd på at fartøyet skal ha smaleanløp
Får spørsmål om man også ønsker å flytte andre anløp i samme periode over på samleanløpet
Dersom samleanløp for perioden ikke eksistrere må det opprettes før anløpene knyttes til
Dersom et anløp går over flere perioder må det deles opp på flere samleanløp
Forbedret Funksjons Fix Testing  Kristiansand havn,               Kristiansund havn
26606 Oppdatere lokasjonsliste med endringer fra SSB Oppdatert lokasjonsliste fra SSB. Om lokasjonen ikke finne i listen, må det via Lokasjoner i Portiwn 5 (Anløp – lokasjoner) opprettes egen lokal lokasjon med NO888 som utgangspunkt – se mer info i ? Portwin 5 om lokasjoner Forbedret Funksjons Fix Done Karmsund, Trondheim
29379 Landstrøm kobler ser ikke til riktig kaibesøk Fixet slik at landstrøm kobler seg til kaibesøk hvor landstrøm er levert. Bugfix Done
29264 Forbedringer forfaktura Forfaktura sendes til epost på fakturakontakt. Kan endres/overstyres før forfaktura sendes. Aksjonsknapp ved opprettede bunter Forbedret Funksjons Fix Done CCB Mongstad
29235 UN/LOCODE – FLERE HAVNER I PW5 Lokale lokasjoner kan opprettes via Anløp – lokasjoner med NO888 som utgangspunkt om lokasjoner ikke er i SSB liste Forbedret Funksjons Fix Done  Trondheim Havn

ONSDAG 13. NOVEMBER 2019

ID Sak  -funksjon Type Kundeinformasjon Tags
26004 Varsling i form av status (OK-grønn) og (feil – rød) på integrasjonene i integrasjonssiden Forbedret System Fix Lagt til en «varslingsknapp»  øverst i høyre side – Portwin 5, for å kunne se status på Connectorkjøringer. Viser status – grønn/rød. Trykk på ikon og kommer inn på connectors Karmsund
29192 All last som kommer inn fra Excelimport får endret/oppdatert av SeaCargo Bug Fixet!
29272 Anløp må ikke knytte seg til avsluttede samleanløp Bug Fiks på at anløp/kaibesøk knytter seg på samleanløp som er avsluttet.
29226 Safe Sea Net integrasjon håndterer ikke havner med lite trafikk Bug
29225 SSN avgangsmeldinger sletter antall passasjerer på anløpet Bug Fixet. Borg
29184 Kvartalsrapport til SSB -feil formatering av last under 1000 kg Bug Fixet slik at last under 1000 kg også får desimal og viser korrekt data Trondheim Havn
29180 For mange kaibesøk – låst anløp!!! Bug Økt antall til 50 kaibesøk slik at bruker kan ferdigstille anløp med mange kaibesøk.  Helgeland havn, flere…
28903 Må ikke være mulig at tjenester, anløp settes tilbake fra L uten at de er underkjent eller krediter Bug Fixet CCB Mongstadbase, Oslo
29157 Ikonet for Ikke godkjent fartøy forsvinner ikke fra anløpslista når fartøyet godkjennes Bug Fixet

ONSDAG 30. OKTOBER 2019

ID Sak – Funksjon Type Kundeinformasjon Tags
26432 Må kunne sende forfaktura til kunden fra et fakturagrunnlag som ikke enda er godkjent Forbedret System Fix Kunder som ønsker å gå gjennom fakturagrunnlagene før faktura mottas kan få tilsendt en forfaktura. Forfaktura kan lages  før fakturabunt er godkjent og sendt til regnskapssystemet.  For mer info, søk etter Utsendelse av forfaktura til kunde under Hjelp – søk artikler CCB Mongstad
29026 Last fra excel oppretter nytt anløp istedenfor å koble seg til eksisterende anløp Bug Fixet og matching forbedret Karmsund
27085 Deling av data for kunder, varetyper, lastetyper, fartøystyper og trafikktyper mellom flere havner i samme administrasjon Forbedret System Fix Datadeling for havner som skal ha flere havner i samme administrasjon Ålesund
29023 Legg til mulighet for å sette standardkunde på last per fartøy Forbedret System Fix Av og til er standardkunde for last forskjellig fra anløpets kunde. For å slippe å bytte kunde hver gang en lastenhet opprettes for et anløp kan standardkunde for last angis på fartøyet. Hvis standardkunde for last er angitt på fartøyet blir denne kunden satt hvis lastenhet opprettes på anløp fra anløpslistene eller detaljvisningen for et anløp. For mer info, søk etter standardkunde på last under Hjelp – søk artikler.
29072 Ved bytting av kunde på last er ikke markør plassert i Kundefelt Bug Fixet bug   Hurtigtast for bytte kunde   Alt+B
28934 Periodiske tjenester, ved kopiering settes feil status på avtaletjeneste Bug Fixet bug.  Får korrekt status
28933 Bytt kunde PW5 setter ikke kunde på manglende prislister og endrer ikke dersom flere kunder Bug Fixet
29114 Dersom maskinens klokke er mer enn 60 sekunder forsinket får man ikke logget inn Portwin 5 Bug Fixet  – dvs ved feil klokkeslett 2 min tilbake i tid vil ikke fungere. Uendelig i fremtiden.
29108 Den må være mulig å velge om man skal motta kundeinfo og merknader fra SSN Bug Gjøres via Havneinnstillinger av superbruker. Under seksjon for SafeSeaNet

TIRSDAG 22. OKTOBER 2019

ID Sak  – Funksjon Type Kundeinfo Tags
29104 Kundeinfo fra SSN Forbedret Fix Det er nå mulig å styre om man skal lese inn kundeinformasjon og merknader fra SSN. Dersom man ikke ønsker denne informasjonen kan man skru dette av ved å velge «nei» for merknader og kundeinformasjon under SSN innstillinger i havneinformasjon CCBMongstadbase

TIRSDAG 15.OKTOBER 2019

ID Sak- Funksjon Type Kundeinfo Tags
21247 EO 016 – Legg til flere attributter på kai Forbedret System Fix Kai i Portwin har fått noen nye verdier bla
Strøm ja / nei
Vann ja / nei
Yokohamafendere ja/nei
Fartøystypegruppe
Fase 1; Karmsund
24485 EO 011 – En bruker må se et varsel hvis fartøyets dypgående er større enn kaias dybde eller fartøyets lengde er lenger enn kaia Forbedret System Fix På anløpet kommer det en tekst «» dersom fartøyet er lengre eller dypere enn det som er oppgitt på kai Karmsund
25470 Av og til feil ved lagring av tjeneste / last. BugFix Borg havn; Helgeland havn
26607 03.04 bugs på status ferdigstill-levert/hentet CCBMongstad  se sak 26311 VSTS BugFix CCB Mongstadbase
26430 Varetype og tonn vises ikke i detaljvisning ved endring av lasttype BugFix CCB Mongstadbase
26611 Endre pålogging i Portwin til å bruke Auth0 Forbedret System Fix Brukeren benytter sin egen epost adresse istedet for @portwin.no. Bruker kan selv endre passord ved å klikke på «Husker du ikke passordet «
28336 Lag API som kan brukes av Gate for å hente ut anløp, ressurser og fartøy Forbedret System Fix
28945 Uthenting av anløp til nettsider fungerer ikke BugFix Fikset
28961 Fliser på Hjem siden i PW5  Ønsker ny flis med Fartøysoppdatering Forbedret System Fix
28983 Åpning av store samleanløp gir mye feil på klient BugFix
28991 Ny tjenestetype for Landstrøm BugFix Bergen
29001 Legg til to nye felt i Excel-Ark for last Forbedret System Fix Lastimport via Excelark har fått 2 nye felter, alternativ mengde og alternativ enhet
29005 Fakturagrunnlagsbunt – kunde viser ikke BugFix fikset
29031 Legg til handling «Bytt kunde» på lastenhet med hurtigtast Alt+B Forbedret System Fix

TIRSDAG 24.SEPTEMBER 2019

ID Sak – Funksjon Type Kundeinfo Tags
28906 Gateway lekker minne BugFix Fixe minnelekkasje slik at bruker får opptimal ytelse av Portwin 5
28898 Landstrømsmeldinger må kunne leses inn via epost BugFix Mulighet for å sende inn meldinger på landstrøm via epost
28680 EPI-score må kun legges inn som kommentar dersom fristen på 72 timer   er utløpt Task Ved innsending av EPI score etter 72 timer legges EPI score inn som kommentar, ikke i EPI felt. Det samme gjelder ofr oppdatering av EPI etter 72 timer – kommentar Bergen havn
28886 Excelimport knytter ikke last til riktig anløp BugFix Endring i matching på anløp ifm innlesing av Excelimport av gods – forbedring slik at last treffer korrekt anløp.
28666 Feil ved innlesning fra ShipLog hvis flagg «Anløp uten kaibesøk» er påslått og lokasjoner oppdelt i kommunevis BugFix Forbedret matching på meldinger for havn med «Anløp uten kaibesøk» aktivt
28399 Nytt felt i melding til nettside leverandørene, for å angi antall passasjerer ombord Forbedret System Fix Felt for antall reelle passasjerer for nettside hentes fra anløpet  – ikke fartøys maks Trondheim
25633 Connector/API landstrømdata til BKK (Plug AS) Bergen Forbedret System Fix Nytt API for uthenting av landstrømdata til eksterne Bergen

TIRSDAG 10. SEPTEMBER 2019

ID Funksjon – Sak Type Kundeinfo Tags
28535 Lastregneark må ha med IMONr og kallesignal i farøtys dropdown Product Backlog Item I felt for søk på fartøy, er det nå IMO og kallesignal på fartøy.
28358 Oppdater Issc status på anløpet ved endring av anløp, kai og fartøy Task Ikon for ISSC status vises på anløpsside. Om ISSC gyldighetsdato er satt på fartøy, oppdateres alle ISSC statuser iht regler. Endres anløp,kai og el kaibruk endres status på nytt.
28348 Må kunne redigere hensikt på kaibesøk som tilhører samleanløp Forbedret System Fix Nå mulig å redigere hensikt på anløp som er knyttet opp mot samleanløp. Kristiansund
21606 Rapport Lloyds viser ingenting når det ikke er anløp. Kan den vise noe tekst? Forbedret System Fix Viser nå tekst «Ingen anløp i perioden» om det ikke har vært anløp i valgt periode Arendal

TIRSDAG 27. AUGUST 2019

ID Funksjon – Sak Type Kundeinfo 
28352 / 28356 Excel import Feilfiks i import av last fra Excel-ark. Varetetyper er ikke lengre påkrevd for tomme containere samt fikset problemer med fakturareferanse.
28242 Faktutadump tar ikke med fartøysinformasjon Fixet Fakturadumpen viser nå fartøysinformasjon for tjenester og last
78497 Kreditering. Tjeneste bytter kunde når anløp blir kreditert og bytter kunde BugFix Fikset problem med at kunde ble byttet på tjenesten når kunde ble byttet på anløpet etter kreditering.
28624 Det må ikke være mulig å slette anløp tilhørende samleanløp som har status større eller lik K Fixet Det er lagt inn restriksjon på at anløp tilhørende samleanløpet ikke kan slettes når samleanløpet  har status større eller lik «klar til fakturering»
27078  Prisperioder blir ikke oppfrisket korrekt når det kopieres til ny periode Fikset problem med oppfriskning av prisperiode ved kopiering. Inneværende periode blir nå alltid vist som den aktive perioden.
28140 Søk etter anløpsnummer gir dobbelt resultat ved enter tast (ikke ved trykk på forstørrelsesglass) BugFix Fikset problem med duplikate søk resultat ved bruk av enter tast
28339 Legg til ressursgruppe Landstrøm Nye ressursgrupper er lagt til for landstrøm. Datauthentinger kan da hente ut alle tjenester knyttet til levering av landstrøm.
28323  Oppdater mapping av SSN-fartøystyper Listen som brukes for å mappe fartøystyper fra SSN til fartøystyper i Portwin er oppdatert med nye fartøystyper

ONSDAG 14.AUGUST 2019

ID Funksjon Type Kundeinfo Tags
28169 Samleanløp som mangler anløp Vestvågøy (og Flakstad) Bug For havner med modul «Anløp uten kaibesøk» opprettes det standard kaibesøk. Ved avslutning av anløpsperiode sjekkes perioden og anløp/kaibesøk Vestvågøy
26374 Ønsker å kunne styre aktive og inaktive regnskapsperioder og at det høyeste aktive skal velges Forbedret system funksjon Mulig å kunne styre regsnskapsperioder i større grad. Åpne Inaktive, overstyre periode  ved fakturering. Ved oppretting av perioder settes disse til inaktive, bruker aktiverer dem. Kristiansand
28215 Legg til rolle for fakturaadministrator med rettighet til å endre perioder Forbedret system funksjon Ny brukerrolle – for koordinering av regnskapsperioder
28156 Oversikt bilde Forventet viser merknad i kundefelt Bug Merknad la seg på kunde kolonne. Fixet CCB Mongstadbase
28214 Legg til undermeny for menyvalg innstillinger Forbedret system funksjon Opprettet undermenyer i Innstillinger – går direkte til Brukerprofil el Havneinnstillinger
28189 Hvis kaibesøk mangler ankomsttid feiler overføring til PicSupply Bug Fixet CCB Mongstadbase

TIRSDAG 25. JUNI 2019

ID Title Work Item Type Kunde-informasjon Tags Ticket ID
27887 Virksomhetsområde fra fartøystype blir ikke satt når anløp opprettes manuelt Forbedret system funksjon Når anløp opprettes manuelt hentes virksomhetsområde fra fartøy som i dag
Hvis fartøyet ikke har virksomhetsområde hentes det fra fartøyets fartøystype
Hvis ikke fartøy eller fartøystype har virksomhetsområde så blir det tomt
På samleanløp kan virksomhetsområde redigeres. Da kan virksomhetsområde som er deaktivert endres til korrekt virksomhetsområde
21337 Import av Excel-fil for  last og varer – diverse aktører Product Backlog Item Det er mulig å sende inn Excel ark for last og vare fra aktører hos havnen.  Se mer om dette under Hjelp (?) i Portwin 5  Må inntil videre settes opp for den enkelte havn.  Kontakt Grieg Connect for mer info                                   Karmsund mfl.
27325 Planlegging av kaier PW 5 for CCBMongstad Forbedret system funksjon Kaibesøk vises nå med status på alle kaibesøk, også på utskrift  fra lister                        Bergen; CCB Mongstad; 5437,5492
28104 Legg inn indeks for å få opp hastigheten på Connector log Forbedret system funksjon Fixet
26436 EO-010: Må kunne sette tjenester eller last til enten Kontrollert for fakturering eller Ferdigstilt uten fakturering når man setter et anløp til Kontrollert Product Backlog Item Ved å sette anløpet til status «Kontrollert», vil Portwin 5 sjekke om det er hektet på last og/eller tjeneste.  Det samme for for status «Ferdigstill»  Se mer under Hjelp (?) i Portwin 5                  CCB Mongstad; Karmsund;                    Oslo;  Trondheim
27903 Vi må ikke forkaste anløp som har mmsi lik fartøysnavn dersom fartøy med mmsi finnes i Portwin Forbedret system funksjon Fixet
24486 EO 011 – En bruker må kunne se et varsel hvis ikke fartøyet tilfredsstiller krav for godkjent anløp Product Backlog Item Done                                                Karmsund
27918 I listen over avtaler vises feilmelding om at kolonne 7 mangler verdi Forbedret system funksjon Portwin viste et varsel for denne feilen som nå er fikset
27920 Oppdater lokasjonsscript med ny lokasjonskode NOORN Forbedret system funksjon Fixet
27410 Tjenester med status Må kontrolleres må være med i lista over Leverte tjenester Product Backlog Item Fixet
27867 Ved beregning av rabatt etter formel bør vi bare bruke to desimaler i rabattprosenten Forbedret system funksjon Fixet
24598 Det må være mulig å endre vederlagstype innfor tjenestevederlag etc. Product Backlog Item Tidligere var vederlagstypen låst, men denne er nå åpnet opp slik at det er mulig å endre tjenesteprisliste fra feks bygning til kran Kristiansand

TIRSDAG 11. JUNI 2019

ID Funksjon Type Tags Kundeinfo Ticket ID
27077 Hent EPI-score fra DNV/GL portal Ny funksjon Integrasjon med DNV/GL portal for EPI score som oppdaterer score på anløp
18308 Ny side for innlegging av rabatter, ESI, cruise og EPI Ny funksjon Bergen; Harstad; Karmsund; Oslo;Trondheim Det er gjort endringer på rabattsiden for ESI og EPI score.  Fakturering – Rabatter Se mer under Hjelp (?) –  Rabatter i Portwin 5 4608
27365 Feltet for EPI-score gjennomsnitt skal ikke vises i redgieringspanel når man har valgt ESI Ny funksjon
27366 Feltet «Frist for mottak …» skal vises i visninssiden for ESI Forbedret system funksjon
27358 Tooltip mangler på overskrifter som er for lange til å kunne leses Forbedret system funksjon
27383 Fartøystype dropdown skal kun vise aktive fartøystyper Forbedret system funksjon Ved søk vises kun aktive fartøystyper
27389 Frist for mottak av EPI-score skal være obligatorisk Forbedret system funksjon
26464 ESI Score på kaivederlag Forbedret system funksjon Oslo havn 4608
27317 Ny referanseverdi i Agresso ordrefil til Oslo havn Forbedret system funksjon Oslo havn
26564 Legg inn prislistekode, regnskapsperiode og fakturadato i fakturajournal samt mulighet for å filtrere bort underkjente (sammen med bug 27066) Forbedret system funksjon Karmsund
27103 Legg til nye felter i fakturajournal Fix Viser nye felt i fakturajournal; underkjent
27105 Ta bort underkjente linjer fra totalen og vis sum underkjent i egen kolonne i oppsummeringen i bunnen av rapport Fix Oslo,Borg, Fakturajournal viser underkjente i egen kolonne
27341 Legg inn sjekk slik at ikke anløp/tjenester hvor EPI ikke er mottatt ikke kan settes til kontrollert før fristen for EPI er utløpt Forbedret system funksjon Kan sette anløp til Kontrollert etter at frist er utløpt.
27381 Må ikke kunne sette tjenester til kontrollert dersom EPI rabatt og kunden har gruppert tjenestefaktura Forbedret system funksjon
27380 Hvis man har huket av for gruppert tjenestefaktura og tjenestene egentlig skulle hatt EPI så må brukeren få en melding slik at de kan avbryte eller gjennomføre faktureringen bevisst Forbedret system funksjon
27392 Legg inn rabatttype i fakturajournal og fakuradump Fix Viser rabattype i fakturajournal- og dump
26960 Ved oppsett av ressursmapping må man bare kunne velge aktive ressurser samt vise ressurstype Feilfix
27076 Nytt felt for EPI rabatt i anløpssiden Forbedret system funksjon Viser EPI score på anløpssiden

ONSDAG 15.MAI 2019

ID Funksjon Type Tag Kundeinfo Ticket ID
24603 Kranstatistikk viser ,49   ,83  bruker kun hele og halve timer Feilfiks Borg havn Fikset, viser når hele og halve timer. 3191
25413 Pris perioder blir aktive når det legges inn en ny periode frem i tid Feilfiks GC Fikset, ny periode forblir inaktiv frem til gyldig dato. 3555
26308 Må kunne legge til nye havnekode/riggkoder og redigere eksisterende Forbedret System Funksjon CCB Mongstad Anledning for bruker å legge til lokasjonskode basert på oppsatte lokasjoner.  5 første havnekode tegn må finnes i lokasjonskoden for å kunne opprette ny
26368 Tonnrapport februar – vise total total Feilfiks CCB Mongstadbase Fikset. Viser nå sum total 4467
26372 Fakturerte avtaler bør fjernes fra flisen avtaler Feilfiks Kristiansand havn, Karmsund havn Fikset. 4534
26398 Motta fra Shiplog fra ny web-service Forbedret System Funksjon GC Det er nå satt opp en mer robust løsning for AIS meldinger, som tar høyde for evt nedetid. Redundant servere
26478 Utskrift av insights  – kutter utskrift Feilfiks Borg havn, Moss Utskrift til PDF er forbedret slik at tabell og graf kommer på samme side hvis de passer inn på en A4-side. Hvis ikke vises de på hver sin side. Dette er første versjon av forbedringene, vi arbeider med videre forbedringer. Skrifttypen på grafen er også blitt mer leselig. 4275
26530 Endring av anløp med mange kaibesøk (f.eks. 440) medfører at applikasjonen stopper opp Feilfiks Anløp med mange kaibesøk (samleanløp) kan nå åpnes –  og ikke stoppe applikasjonen.  Viser første og siste kaibesøk. Kan ikke gjøre noe med anløpet.
26555 Segregert ballast, Oslo Havn KF Forbedret System Funksjon Oslo Havn Fikset. Går mot kaivederlag  Pris tar BT på fartøy og trekker fra den BT som er lagt inn i Segregert Ballasttank. Original BT på fartøy skal stå «as is» .  BT fartøy – BT Segregrert = prisgrunnlag Havn må sjekke at fartøyene har korrekt BT som ikke er fratrukket Segregert ballast BT på fartøy. 4612
26563 Ikke send med kontonummer til regnskapssystem og skjul kontofeltet fra brukergrensesnitt og rapporter Forbedret System Funksjon Bergen; Tilbud Ny funksjon i Havneinnstillinger – anledning til å skjule konto. Egen mail til kunder sendes
26588 Man må ha mulighet til velge at et området er en kommune Forbedret System Funksjon GO Tjenester På ressurs kan en nå sette et området som kommune, egen svitsj – for GO applikasjon
26705 Fartøysnavn vises ikke på samleanløp når kaivederlag ikke er med Feilfiks Helgeland havn Fikset  – nå vises fartøysnavn 4911
26920 Forbedre FSA filimport til/fra Portwin5 Forbedret System Funksjon FSA Forbedret funksjone for overføring fra PT FSA til PW5
26921 Hode på lister er forskjøvet ved scrolling og ved åpning av hovedmeny Feilfiks Fikset
26928 Ny status på tjenester Ongoing/Påbegynt Forbedret System Funksjon GO Tjenester Ny status på tjenester, Påbegynt – for GO applikasjon
26929 Tjenester blir ikke samlet riktig når de faktureres med anløp Forbedret System Funksjon CCB Mongstad Fikset. Nå samles tjenester på anløp om det er satt opp korrekt. Se Hjelp (?) i Portwin 5 – Fakturasamling
26941 Hvis bruttoareal for ressurs er tomt vises en advarsel når listen «Kapasitet på utleie» åpnes Feilfiks  GC Fikset, viser nå en advarsel om kapasitet ikke er tilgjengelig
26972 link til status.portwin.no Forbedret System Funksjon  GC Ny funksjon hvor bruker kan se oppetid – i for info i topp høyre side

 28. April 2019

ID Funksjon Type Tag Kundeinfo Ticket ID 
26621 Må være mulig å velge om en periodisk tjeneste blir levert eller kontrollert ved avslutning Ny funksjonalitet Karmsund Ny innstilling i «Havneinnstillinger» for å velge om en periodisk tjeneste skal få status «Kontrollert» eller «Levert» ved perioden slutt.  Er svitsjen aktiv vil tjeneste settes til status «Levert». Ikke aktiv blir status «Kontrollert» 4873
26586 Maksimumspris på prislisten slår ikke inn ved beregning av pris Feilretting Trondheim Havn Fikset 4774
20473 Listene som bruker DataTables på klienten frigjør ikke minne når listene lukkes Feilretting Fikset
26476 Splitt ut ShipLog web-service i egen API-service Forbedret system funksjon
26562 Må ikke kunne sende fakturagrunnlagbunt på nytt ved en feil Ny funksjonalitet Karmsund Ved å trykke «Send på nytt», vil det vises en dialogboks for bekreftelse med tekst – «Sikker på å sende på nytt? Dette kan medføre duplikate ordregrunnlag i fakturasystemet»
26622 Legg inn klientnavn (havn) på prisberegning Fix CCB Mongstad Fikset
25458 Flytt ElasticSearch ut i Aiven sky i test og dev miljøene Forbedring system funksjon 3 tjenester som kjører samtidig slik at oppetid og stabilitet forbedres.
25459 Oppgrader til versjon 6 av ElasticSearch Forbedring system funksjon
26627 Forbedre nedetid ved utrulling av databaseendringer Forbedret system funksjon KATA Ved deployment/oppdateringer vil AIS meldinger leses inn fortløpende uten opphold. Bruker skal ikke merke «nedetid»

9. april 2019

ID Work Item Type Tags Title Kundeinfo TicketId
25041 Feilretting Åpning av endringshistorikk er treg Forbedret hastighet ved åpnning av endringshistorikken
25835 Ny funksjonalitet Karmsund Oppdatere lasttyper/varetyper med endringer fra SSB (PW5 og PW2)
26365 Feilretting FRESHDESK; Periodiske tjenester; Treghet; VSTS Visning av tjenester med ressurs valgt er tregt i Karmsund, som følge av mange spørringer Forbedret hastighet ved åpning av periodisketjenester 4496
26371 Feilretting endringsønske; Faktura; Fakturalayout; FRESHDESK; Henvisning til kai på faktura; Kaier; Trondheim Havn; VSTS Faktura Varevederlag Får nå med navn på kai 4531
26398 Ny funksjonalitet Motta fra Shiplog fra ny web-service Forbedret AIS integrasjon
26407 Feilretting CCB Mongstad Globalt søk etter lastenheter filtrerer ikke på riktig kunde Fikset
26430 Feilretting CCB Mongstadbase; FRESHDESK; VSTS Varelinjer mangler når lastenhet uten kunde skal settes til ferdigstilt Fikset 4592
26465 Feilretting CCB Mongstad Bruker må kunne angi fakturatekst når noe faktureres fra detaljvisningen Ved oppretting av  fakguragrunnlag fra anløp/tjeneste/last kommer  spørsmål om fakturagrunnlagstekst.
26476 Ny funksjonalitet Splitt ut ShipLog web-service i egen API-service Forbedret AIS integrasjon
26559 Ny funksjonalitet Bergen Ved oppretting av last fra Fjordline, sett moms og provisjon til Nei hvis ingen prisliste Fikset
26560 Ny funksjonalitet Bergen Bytt plass på moms og % vederlag på redigering av tjeneste Fikset
26587 Feilretting AIS-meldinger til hovedområder kobler seg opp mot kaiområde Fikset
26608 Feilretting Tjenester fra FSA med lang beskrivelse feiler ved innlesning Fikset
26618 Feilretting Vi mottar duplikate landstrømmeldinger fra GO Fikset

28. mars 2019

ID Work Item Type Tags Title Kundeinfo TicketId
25370 Feilretting  Oslo havn Ønsker å kunne korrigere lastenhet uten å kreditere Lastenheten settes til ferdigstill, da åpnes feltene for redigering. Kan gi avvik mellom ny verdi og fakturert 3506
25434 Feilretting Bergen havn Det er ikke mulig å slette en rad i mappingtabell for connector Fikset
25818 Feilretting Bergen havn SSN fartøysoppdateringer kobler sammen forskjellige fartøy 4027
25822 Feilretting CCB Mongstad Fakturajournal tar kun med dim 1-6, må ta med alle dimensjoner Fikset
25865 Feilretting Borg havn Periodiske tjenester skal opprettes frem i tid Fikset 4061
25952 Feilretting CCB Mongstad Ved oppretting av automatiske tjenester vises ikke riktig opprettet av bruker Fikset
26142 Feilretting Bergen havn Status på anløp fra FjordLine skal settes til Forventet istedenfor Forlatt (Gjøres sammen med FjordLine PBIen) Settes forventes dersom aløpet ikke finnes enda (Last kommer før anløp) 4258
26135/ 26302 Feilretting  Karmsund, Trondheim/Verdal Tekst på prisberegning og faktura – fra private kaier mm (samme sak som 26135) Tar med privatekaier 4327 / 4434
26354 Feilretting Filtrering av trafikktypegrupper i rapporter feiler Fikset
26358 Feilretting Tjenester med slettede linjer uten prisliste kan ikke settes til K Fikset
26364 Ny funksjonalitet CCB Mongstad Erstatt prislinjetekst for videreformidlingsprodukt og send med Kundens kontakt i feltet YourRef til VB Egendef prisliste info / referanse info erstatter produktbeskrivelse med fakturatekst. Gjør at fakturateksten, ikke prislisteinfo  blir beskrivelse på fakturalinja. Foreløpig bare tjenester for MB.  I tillegg sendes kundens kontakt i stedet for faktura kontakt. Alle andre sender fakturakontakt.
26366 Feilretting CCB Mongstad Vår ref kommer ikke med over på faktura til CCB Mongstad Fikset
26367 Feilretting SSN setter ikke riktig loakasjonskode på anløp når flere kommuner Fikset
26421 Feilretting Fakturalayout; Rørvik Samleanløp,har behov for fartøysnavn Fartøysnavn vises på samleanløp -viser havnevederlag,dato og fartøysnavn. Oppdatert for Duett og Agresso 4567
26456 Feilretting Landstrømsmeldinger matcher ikke riktig anløp Fikset
26470 Feilretting Oslo; Trondheim Default verdi på kontroll last og tjenester når anløp settes til K skal være nei Fikset

5. MARS 2019

ID Title Kundeinfo Work Item Type Tags
26155 Legg til ny fartøystype fra SSN i vesseltypemapping Bug
26026 Implementer mottak av strøminformasjon fra GO-applikasjonen Ny funkskonlitet Product Backlog Item
25842 Etter Godkjenn faktura, når ordrenummer fra visma kommer, så forsvinner vedleggsikonet Bug CCB Mongstad
26159 Bytt varetype og navn fra Casing til OCTG i tonnasjerapport Fikset Bug CCB Mongstad
16979 Les inn last fra YilPort Product Backlog Item Oslo
16300 En bruker kan selv sette opp mapping av linjer i YilPort til kunder i Portwin Product Backlog Item Oslo
16586 Parser for YILPort format Product Backlog Item Oslo
25431 Må kunne se tydelig i anløpslisten om fartøyet ligger ved kai akkurat nå Product Backlog Item CCB Mongstad
25807 Verifiser meldinger fra YILPort og se om noe må endres på deres side Product Backlog Item Oslo
25829 Beskrivelse på grupperte tjenester må vise tjenestenummer i prislinje på faktura hvis bare en tjeneste Fikset Bug CCB Mongstad; endringsønske
25750 Eksport kundeparameter virker ikke for data dumpene Bug
25748 Til dato på rapporter viser feil dato Fikset Bug CCB Mongstad
25778 Kaibesøk uten kai viser null istedenfor «Avventer kai» i anløpsliste Bug CCB Mongstad
26131 Ny lasteenhet på samleanløp funker ikke Fikset Bug Bergen havn; FRESHDESK; Last; Samleanløp; VSTS
26312 Tonnaasjerapport tar ikke med Ferdigstilt last Fikset Bug
26290 Passasjer- og mannskapsliste må fjernes fra SSN-meldingene som leses inn Fikset Bug
26305 Det må være mulig å fakturere anløp, tjenester og last som er frem i tid Fikset Bug
26153 Lag pdf-vedlegg for last ved gruppert lastfaktura Fikset Product Backlog Item CCB Mongstad
25979 Fakturert tjeneste slettet uten å ha kreditert. Fikset Bug Fakturering Portwin 5; FRESHDESK; Oslo havn; Tjenester; VSTS
19406 EO 010 – 2.5.1 Når man setter anløp klar til fakturering og det finnes tilknyttede tjenester eller last som ikke er K skal man ha mulighet til også å sette disse til K (EO 010) Får opp dialogvindu som sier at «Anløpet har tilknyttede tjenester og/eller last som ikke er Kontrollert. Vil du sette tjenester og last også til Kontrollert?»
-Vis i dialogen en switch for tjenester og en for last, på samme måte som i dialogen for «Bytt kunde» på anløp.
-Hvis man velger JA på tjenester blir alle tilknyttede tjenester som har 0 < status <K satt til status K.
-Hvis men velger JA på last blir alle tilknyttede lastenheter som har 0 < status <K satt til status K.
NB! Hvis tilknyttede tjenester og last ikke kan passere validering for å settes til K settes de til «Må kontrolleres».
Dersom last eller tjenester settes til «må kontrolleres» gis det melding til bruker om dette.
Product Backlog Item Bergen; Fase 1; Karmsund; PBR
25876 Må kunne redigere fakturareferanse på ordre før den godkjennes Fikset Product Backlog Item CCB Mongstad; Tilbud
26146 Fakturareferanser for tjenester og last Dersom fakturaen har har anløp hentes fakturareferanse fra første anløp som har fakturareferanse. Dersom ingen hentes fakturaref fra kunde.                                                                                                                                                                    Dersom fakturaen har har tjeneste hentes fakturareferanse fra første tjeneste som har fakturareferanse. Dersom ingen hentes fakturaref fra kunde
Dersom fakturaen har har lastenheter hentes fakturareferanse fra første lastenehet som har fakturareferanse. Dersom ingen hentes fakturaref fra kunde
Product Backlog Item CCB Mongstad

12. FEBRUAR 2019

ID Tittel  Ny funksjonalitet eller feil  Kundeinfo Tags TicketId
24112 Detaljbilag legges til fakturagrunnlag som vedlegg for gruppert tjenestefaktura pbi Ny innstilling på kunde «Grupper tjenestefaktura» så  lag fakturavedlegg av prisberegningen når tjeneste settes til K og lagre dette på tjenesten som pdf. Hvis tjeneste settes tilbake til Utført, så tilbake til K igjen, må det opprinnelige vedlegget slettes og nytt opprettes. Navnet på vedlegget må være «Prisberegning tjeneste <n>» Lagres og knyttes til fakturagrunnlaget med avhuking som fakturavedlegg. Overføres forløpig KUN til  Visma Business CCB Mongstad
25004 Kanselleringer fra SSN som etterfølges av nytt forventet anløp må slås sammen (se også 20429) pbi Kansellering fra SSN. Fjerner ankomst ID dersom ankomst kanselert, fjerner avgang ID dersom avgang avgang kansellert. Dersom begge, settes merknad= mulig kansellert fra SSN. Dersom ny melding fra SSN, matcher på tid. Og fjerner merknad CCB Mongstad, Mosjøen, Oslo, Moss, mfl.
25429 Ønsker å fylle ut et beskrivelsesfelt ved oppretting av bunt, både fakturabunt og kreditering som vises i listen over fakturagrunnlagsbunter, søkbart pbi Ved oppretting  av fakturagrunnlagsbunt, kan bruker legge inn egen definert tekst – beskrivelse på bunten. Om det ikke gjøres, så legges standard Portwin tekst inn. CCB Mongstad; Karmsund; Oslo
25502 Ønsker å kunne legge til merknad på kreditnota bug Ved kreditering av fakturagrunnlagsbunt, kan bruker legge inn egen definert tekst – beskrivelse på bunten. Om det ikke gjøres, så legges standard Portwin tekst inn. endringsønske; Forbedringsønske; FRESHDESK; Oslo havn; VSTS 3509
25782 Samleanløp, kreditering – kunde endres ikke på anløp bug Når kunde endres på samleanløp endres også kunde på anløpene og  oppdateres Endre kunde; FRESHDESK; Hammerfest 3715
25838 Prisberegning dialog må vise eks mva når flagg «Prisbergning eks. mva» er på i havneinnstillinger pbi Ny havneinnstilling «Prisbergning eks. mva» Prisberegning må ta bort de to siste kolonnene og vise total eks. mva når Ja på  «Prisberegning eks. mva» innstillinger i havneinformasjon endre ledetekst fra Total til «Total eks.mva» Eksport av prisberegning må vise det samme som dialogen CCB Mongstad
25870 Vis kundenavn og orgnummer i toppen på prisberegning Ny funksjonalitet Verdi ( Kundenavn og organisasjonsnummer) er med i prisberegning og tilhørende eksporter Bergen
25873 Vis linker til tjenester og last ved gruppert faktura pbi Ved grupering av tjenester / last var ikke link med fra fakturagrunnlaget. Fikset. CCB Mongstad
25885 Tjenester og last må arve prosjektid fra anløp på samme måte som markedssegment og virksomhetsområde pbi Ny dimmensjonsgruppe opprettet. For CCB kommer prosjekt inn via Psupply.  Prosjektverdien legges  i feltet i dimmensjonsfelt. CCB Mongstad
25953 Hvis kunde legges til på et anløp som skal ha automatiske tjenester må tjenester opprettes på eksisterende kaibesøk bug Hvis kunde legges inn på et anløp og kunden har automatiske tjenester, må tjenester legges inn for alle kaibesøkene, også de som allerede har vært CCB Mongstad
25961 Department not set on PhysicalObject Visma-connector bug Avdeling hentes fra ressurs  for CCB
26027 Flere fakturaer til samme kunde, last bug Fikset Brønnøysund; FRESHDESK; Last; Samlefaktura; VSTS 4176
26034 Ved beregning av prosent vederlag må vi utelate kaibesøk som er slette eller kansellert bug Fikset

29. JANUAR 2019

ID Title Kundeinfo Tags TicketId
24083 Fremmedfartøysrapport viser ikke anløpets ankomst og avgangsdato i første linje Fikset FRESHDESK; Prioritering; Trondheim Havn; VSTS 2881
24159 Det er ønskelig å kunne se fartøy som tilhører kunde I fartøysvisning  (meny Fartøy) er det mulig å se fartøy som tilhører den unike kunden. Filtrer –> velg kunde og fartøy vises FRESHDESK; Harstad; VSTS 2911
24902 Motta prosjekt fra Visma Business samt bruk prosjekt i eget dimensjonsfelt CCB Mongstad
25174 Frittstående tjenester må kunne samles på samme faktura CCB Mongstad
25182 Motta avdeling fra Visma Business samt bruk avdeling i eget dimensjonsfelt. Må kunne overstyre avdeling på tjenestelinje. CCB Mongstad
25194 Visma som master for prislister(produkter) CCB Mongstad
25594 Komprimert faktura for tjenester CCB Mongstad
25669 Til dato for lister blir tre måneder frem i tid i januar Endret slik at ved oppslag i lister, vises siste dag i inneværende år
25695 Last fra PICSupply blir overskrevet når det skjer på forskjellige kaibesøk og samme anløp Fikset CCB Mongstad
25696 Last fakturasamling sammen med Grupper lastfaktura samler ikke alt på samme faktura Fikset CCB Mongstad
25715 Lastdump beregner TEU feil Fikset FRESHDESK; VSTS 3923
25733 Deres ref i havneinnstllinger må ikke være obligatorisk Karmsund
25779 «Nytt vedlegg» handling er borte fra anløp Kan settes opp via Havneinnstillinger –> «Tillat vedlegg» om bruker ønsker å ha dette valget.
25784 VismaBusness deres ref må sendes i CustomerOrderNo
25791 Tillat at databaseskjema avviker fra datamodell
25792 Ved kopiering av vedlegg fra anløp til faktura blir bare link og ikke fil kopiert Fikset
25809 3 Feil ved import av ressurs fra Visma Business
25823 Fakturareferansene fra anløp må også settes dersom vi bare har kaiavgifter CCB Mongstad
25826 Grupper tjenestefaktura og grupper lastfaktura må settes som default ved mottak av kunder fra Visma. Fakturasamling frittstående tjenester settes også default. CCB Mongstad
25830 Komponent som viser ressurstre vil snart fungere dårlig. Komponent oppgraderes.
25832 Ved visma import av kunder må man ikke sette ExternalUse lik false ved oppdatering av eksisterende kunde CCB Mongstad
25854 Grunndata som har ExternalUse = 0 skal ikke senndes til PIC CCB Mongstad
25790 Må kunne velge fakturasamling slik at last og tjenester kommer på samme faktura

Nytt valg for fakturagruppering for tjenester som er knyttet til anløp lagt inn på fartøy (en per kunde, en per fartøy eller ingen samling)
Tidligere verdi i fakturasamling for anløp skal kopieres inn i nytt felt for fakturasamling tjeneste                                                                                                                                                                                                                                                   > Tjenester og last som er knyttet til anløp:

Dersom både last (fakturasamling last på kunden) og tjenester (fakturasamling tjenester på fartøy) har fakturasamling «en per kunde» skal de komme på samme faktura dersom de har samme kunde.                                                                                                                                                                                                                                                      ->Tjenester og last som er knyttet til anløp:

Dersom både last (fakturasamling last på kunden) og tjenester (fakturasamling tjenester på fartøy) har fakturasamling «en per fartøy» skal de komme på samme faktura dersom de har samme fartøy og kunde

[…]

Bergen havn har gått «inn i skyen»

Bergen og Omland Havnevesen gikk fredag 27.10 inn i «skyen» med oppgraderingen til Portwin 5. For teamet som har utviklet, testet og testet igjen sammen med Bergen havn nå endelig feire en vellykket lansering på fredag.  Etter tre dagers kursing av brukere og superbrukere, og etterat all data var vel migrert kunne Portwin 2 (4.6) skrus av og brukerne Read more about Bergen havn har gått «inn i skyen»[…]