12. mai 2017

Seamless Go

Seamless Go

Håndter alle oppgaver (sjekklister, kontroller, tjeneste utført) på farten og ute på anleggene med  «Seamless Go» app. All informasjon registreres rett inn i Portwin-plattform i skyen. All informasjon på ett sted, tilgjengelig uansett hvor du befinner deg – Seamless Go.

 

Sikkerhetskontroller og sikring av havna

  • ISPS-kontroll for personer, kjøretøy og last
  • Sjekkliste ved skip
  • Vaskeskjema
  • Dashboard for oversikt over alle statistikker, rapporter, KPI’er og nøkkeltall for havna

Tjeneste utført

  • Sett tjeneste til levert på kaikanten