8. mai 2017

Seamless Port

Håndtering av anløp og kaibesøk, last og tjenester med fakturering og forhåndsdefinerte rapporter

 

Anløp og kaibesøk

 • Anløp og kaibesøk
 • Varsler for ankommet og avgang
 • Automatisk oppretting av anløp
 • Registrer nytt anløp manuelt
 • Statuser
 • Oversikt over anløp og utskriftsvennlig liste
 • Detaljer på anløp
 • Samleanløp

Prisberegning

Kjør prisberegning på anløp og kaibesøk

Last

 • Automatisk innlegging av last på anløp
 • Registrer last manuelt
 • Statuser
 • Håndtering av varetyper og lastetyper
 • Registrere ny last-/varetype

Prisberegning

Kjør prisberegning på last

Tjenester

 • Registrer ny tjeneste
 • Koble frittstående tjeneste til kaibesøk

Prisberegning

Kjør prisberegning på tjenester

Fakturering

Lag og send fakturagrunnlag og kundeinformasjon til regnskapssystem

 • Sett virksomhetsområde for fartøy
 • Definer og bruk dimensjoner

Søk

 • Søk i all live og oppdatert data med filtrering og utvalg for å begrense treff

Forhåndsdefinerte rapporter og statistikk

 • Enkel tilgang til fohåndsdefinerte rapporter

 Fartøysregister

 • Automatisk oppretting av fartøy og godkjenning
 • Registrere nytt fartøy
 • Standardpriser på fartøy
 • Håndtere statuser

Kunderegister

 • Registrere ny kunde, kontaktinfo, fakturadetaljer, referanser
 • Statuser

Ressursregister

 • Registrere ressurs
 • Oversikt over ressurser
 • Statuser

Prisregister

 • Registrere priser
 • Standardpriser for havn
 • Standardpriser for fartøysstype/trafikktype
 • Standardpriser for last-/varetype