Siste oppdatering

Hva er siste oppdatering i Port?

Vi ruller ut oppdateringer til Port annenhver uke, kom tilbake og sjekk ut de siste tilleggene.
Kontakt support@griegconnect.com  for videre spørsmål om fremdrift.

Hei! Vi vil bli bedre! Har du tilbakemeldinger eller synspunkter på hvordan informasjonen på denne siden presenteres for deg? 👇 Gi oss din feedback (anonymt).

TIRSDAG 19. OKTOBER 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
34602 Forbedret ytelse på fakturagrunnlagseksport Bug
34972 21547 Epost klienten er byttet ut slik av vi unngår feilmeldingene som vi i dag får på grunn av gammel versjon av TLS Bug

MANDAG 20. SEPTEMBER 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
34494 19821 Fikset problemer ved overføring av priser fra Visma Business til Port. Bug CCB Mongstad
34602 Forbedret ytelse på fakturagrunnlagseksport Bug

ONSDAG 25. AUGUST 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
34565 Det har forekommet et tilfelle hvor innholdet i en fakturabunt er blitt duplisert. Det er lagt inn ekstra sjekk for å forsikre at liknende tilfeller ikke kan forekomme igjen. Bug Kristiansund
34571 Det er lagt inn sjekk for Xledger, Duett og Visma Business webservice på at fakturaer med beløp 0 ikke sendes over til fakturasystemet dersom dette ikke er eksplisitt valgt i havneinnstillinger. Andre fakturasystem har denne sjekken allerede. Bug

TORSDAG 19. AUGUST 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
34493 Feilmeldinger i Connectorloggen har nå med mer informasjon om årsak til feilen. Bug Kaskinen
34531 20484 Forbedret ytelsen på rapporten «Eksporter fakturagrunnlag» Bug Tromsø
34543 Epost fra operations har nå med fartøysnavn, lokasjonsnavn og dato Ny funksjonalitet

TIRSDAG 29. JUNI 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
34349 19500 Fikset problem med at enkelt last og varetyper ble mappet feil i Sea cargo integrasjonen Bug Westport
32903 17352 Nå er det mulig å legge til tjenester og last på anløp koblet til samleanløp Ny funksjonalitet Hammerfest
34400 Det er nå mulig å filtrere frittstående tjenester klar til fakturering basert på avdeling Ny funksjonalitet MIT
34443 Ved mapping av conteinertype fra YilPort brukes nå bare størrelse og ikke type Ny funksjonalitet Oslo havn

TIRSDAG 22. JUNI 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
34360 Uthenting av anløpsinformasjon fra Public Apiet er gjort mer effektiv for å unngå timeout. Bug
34397 Siden som brukes av support for å administrere brukere er nå fikset Bug
34393 Transittkoder og antall skal nå bli riktig i lasteksporten fra Wesport til Bergen havn Ny funksjonalitet Bergen; Westport

ONSDAG 16. JUNI 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
34322 Ny lokasjon Vila do Conde (BRVDC) er lagt til i lokasjonslisten Bug
34360 Uthenting av anløpsinformasjon fra Public Apiet er gjort mer effektiv for å unngå timeout. Bug
34364 Fikset feil med at antall ble satt ti 0 dersom transportbæreren manglet Carrier Id Bug Westport
34382 19641 Ny fartøystype er lagt til: Kultur/show båt (kode 912) Bug Bergen havn
34392 Fikset problemet med timeout ved innlesning av Yilport meldinger Bug Oslo havn
33894 Nye felt er lagt til i Public Apiet for anløp og fartøy (anløp: antall og trafikktype, fartøy: ISPS og fartøystype Ny funksjonalitet Bergen
34262 Filnavn fra Yilport inneholder nå ankomstdato, fartøysnavn og VoyageId Ny funksjonalitet Oslo

TORSDAG 10. JUNI 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
33825 18942 Fikset problemer med dobble anløp for Misida Bug Westport
34009 Ved opprettelse av anløp fra Seacargo hentes nå kunden fra fast kunde for fartøyet Bug Westport
34011 Tidspunkt for anløpet som opprettes fra Seacargo blir nå riktig. Bug Westport
34070 Packaging viser nå både antallet både fra transportbæreren og lasten. Feks 3/5, hvor det første er antallet registrert på transportbæreren og det andre er antallet registrert på lasten. Bug Westport
34358 Fikset problem med å sette riktig standardpris for last når både antall og antall tomme er fylt ut med verdien 0 Bug Westport

TIRSDAG 1. JUNI 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
34254 Manglende beskrivelse for fortøyningskode er nå oppdatert Bug CCB Mongstad
32480 Nå kan frittstående tjenester komme på samme fakturagrunnlag som anløp. Hvis frittstående tjeneste har fakturasamling «En faktura pr. kunde» kommer den på samme grunnlag som anløp med fakturasamling «En faktura pr. kunde».  Hvis anløp eller anløpets tilhørende tjenester og last har fakturasamling «En faktura pr. kunde», kommer nå også frittstående tjenester og last, med fakturasamling «En faktura pr. kunde», på samme faktura.  Dersom man ikke ønsker frittstående tjenester og last på samme fakturagrunnlag som anløpet bør man fakturere disse i forskjellige fakturakjøringer. Ny funksjonalitet CCB Mongstad
34015 Nå er det mulig å fakturere frittstående last og tjenester på samme fakturagrunnlag. For å samle frittstående tjenester og last må kunden være satt opp med fakturasamling «En faktura pr. kunde» for både frittstående last og tjenester.  Hvis anløp eller anløpets tilhørende tjenester og last har fakturasamling «En faktura pr. kunde», kommer nå også frittstående tjenester og last, med fakturasamling «En faktura pr. kunde», på samme faktura. Dersom man ikke ønsker frittstående tjenester og last på samme fakturagrunnlag, eller  man ikke ønsker disse sammen med grunnlag knyttet til anløp, så må man fakturere frittstående tjenester og last i egne fakturakjøringer. Ny funksjonalitet MIT

MANDAG 3. MAI 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
33796 Feltet «gyldig til» er ikke i bruk og er fjernet fra visning av historiske fartøy Bug
32956 Detaljvisningen av tjenester i Go har fått flere forbedringer Ny funksjonalitet Kristiansand
33872 Dersom vi mottar IMO-nummer fra Yilport brukes det nå til å koble lasten til riktig fartøy Ny funksjonalitet
33937 Ekstern operasjonsid vises nå i Go Operations (denne er på formen «U-135466» eller «L-456463» og viser Sea Cargo sin Portcall Id) Ny funksjonalitet Westport
33957 Når man åpner en operation som er Finalized i Go, så står det nå Finalized istedenfor Finished. Ny funksjonalitet Westport
33959 Anløpsnummeret fra Port vises nå i anløpslista i Go. Hvis du trykker på det vil anløpsnummeret kopieres til utklippstavlen og du kan lime det inn i søk etter anløp i Port. Ny funksjonalitet Westport
33985 Knappene for å starte og stoppe aktiviteter under «Details» i Go Services har nå fått et Play og Stop symbol. Velg først den aktiviteten du skal starte med og bytt til neste aktiviteten ved å trykke på knappen for denne aktiviteten. Tiden logges på hver aktivitet, og det er ikke nødvendig å trykke Stop ved bytting, kun til slutt når du er ferdig med alt og klar for å sette tjenesten til Levert. Så langt er denne funksjonen mest brukt av kranfører, men mange muligheter her. Ny funksjonalitet Kristiansand

TORSDAG 8. APRIL  2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
33423 Uthenting av nye kunder fra Public API feilet Bug
33561 Lagt inn sjekk slik at det ikke opprettes anløp tilbake i tid basert på melding fra Sea-Cargo Bug Westport
32240 Integrasjon med nytt fakturasystem, Visma Business Wells Ny funksjonalitet
33754 Lagt til fire nye lokasjonskoder i lokasjonslisten Ny funksjonalitet

TIRSDAG 23. MARS 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
33382 Mafi stack i GO operations vil nå ha en spesiell håndtering, og vil bli gruppert i stacks med tre i hver. Bug Westport
33444 Fikset feil med innlesing av bookinger i Go Operations hvis mafi stack inneholder så mye informasjon at tekstfelt ikke ble langt nok. Bug Westport
33555 Når fakturaintervall på fartøy ble tatt bort, ble det feil i filtre i lister hvor «Fakturaintervall fartøy» kunne velges, f.eks. «Klart til fakturering»-listene. Dette er nå fikset. Bug Ålesund
33582 18700 Det er lagt inn norsk og engelsk oversettelse på tjenestetyper hvor dette manglet Bug CCB Mongstad
33682 Lagt inn støtte for ShipmentType GS for bruk i strip/stuff i Go Operations Bug
33688 Fikset problem som kunne medføre at operasjonsaktiviteter ble endret etter at operasjonen de tilhørte var avsluttet. Bug
33027 Kartet har nå fått et søkefelt hvor man kan søke etter navn, kallesignal, IMO nummer eller MMSI nummer og finne hvor fartøyet befinner seg i kartet. Ny funksjonalitet
33455 Fra/til lokasjon på operasjonsaktiviteter viser nå også navn som er søkbart. Ny funksjonalitet Westport

TORSDAG 11. MARS 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
33279 Anløpslisten i Go Services og Go Operations er forbedret med bedre filtreringsmuligheter både for public/private og kai, samt andre valg man kan filtrere på. I Go Operations vises i tillegg anløp som har flere kaibesøk som samlet, hvor man kan se alle kaibesøkene. Bug
33323 Rapporter bruker nå korrekte headers og verdifelter basert på havnen sitt primærspråk. Bug
33378 Public/Private filter virker nå i Go Services. Bug Bergen
33195 Støtte for å bytte aktivitetstype i Go Operations. Ny funksjonalitet Westport
33240 Anløpslistene i Go Services og Go Operations er forbedret. Filtrene virker bedre nå. Public/private filteret virker igjen og filtrering på flere kaier fungerer bedre. I tillegg er alle filtrene på plass igjen etter en liten periode hvor de ikke var tilgjengelige. I Go Operations vil man også se anløp som har flere kaibesøk samlet. Ny funksjonalitet
33321 Finsk språk er under testing i demomiljøet. Ny funksjonalitet
33410 Man kan nå tilbakestille status på operasjoner som er startet eller fullført for å rette opp i eventuelle feilstart/feilstopp. Ny funksjonalitet Westport

MANDAG 22. FEBRUAR 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31726 11079 Nye kontrakter settes som standard til inaktiv. Dette for å unngå at tjenester blir opprettet før man er er ferdig med å legge inn all informasjon på kontrakten. Etter man er ferdig med all registrering må kontrakten settes til aktiv. Bug
32949 Det er nå mulig å velge beregningsregel «per enhet innenfor gitt intervall» for klokakk- og søppelvederlag Bug
33091 18388 Skrivefeil i poststed 6013  Ålesund er nå rettet opp Bug Ålesund
30965 Det er nå mulig å velge språk i datauthenting fra Public APIet Ny funksjonalitet
32212 Felter for «Port Crane Used» og «Carrier ID» er nå tilgjengelige i Port Go Operations. Ny funksjonalitet Westport
32216 Anløpslisten i Go Operations og Go Services er endret slik at de nå viser antall operasjoner/tjenester. I tillegg er det kommet søk i operations, og lik filtrering i begge lister. Ny funksjonalitet
32319 Det er nå lagt inn støtte for flere språk i Port. Ny funksjonalitet
32659 Det er nå mulig for finske havner å motta lastinformasjon fra Portnet. Ny funksjonalitet Kaskinen
32928 Det er gjort visuelle endringer i aktivitetslisten i Go Operations for å forbedre brukeropplevelsen. Ny funksjonalitet Westport
32931 Nå vises antall operasjoner i anløpslista for Go Operations, og antall tjenester i anløpslista for Go Services. Anløpslistene er nå like, med samme funksjoner som filter og søk. Filter på kai tar ikke med Avventer kai dersom en kai er valgt. Avventer kai kan filtreres for seg selv. Ny funksjonalitet Westport
32950 Det er lagt inn støtte for SFTP i Connectors Ny funksjonalitet
32999 Nye felt for Strip, equipment type og packaging type er lagt til på aktivitetstyper for Go Operations. Byttet navn på cargo description til Commodity. Ny funksjonalitet Westport
33008 Hvis det er lagt inn flere aktiviteter for samme lastebærer vil de vises som en linje, med mulighet for å utvide og se detaljlinjene under. Go Operations. Ny funksjonalitet Westport
33192 Nye felt på aktivitetstype for Go Operations «Er tom» og «Er transitt». Ny funksjonalitet
33285 Nye kolonner er lagt inn i varetype- og lastetype mapping tabellene. Ny funksjonalitet Westport

TIRSDAG 26. JANUAR 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
32686 Rettet overskrift i hendelseslisten til «Hendelser» Bug
32737 Anløp som har status «Ankommet» vil nå alltid vises i liste i Go Services. Bug
32872 Fikset en feil som gjorde at last indeksert mellom midten av desember 2020 frem til i dag (medio januar 2021) har manglet tidsfasetter i rapportering. Fremtidig last vil nå indekseres korrekt, og en full reindeksering av last vil bli foretatt for å rette opp i problemet på eksisterende last. Bug Oslo
32215 Endepunkt er laget slik at GO kan hente ut anløp/kaibesøk med aggregert tilleggsinformasjon Ny funksjonalitet
32448 Det er nå mulig å fylle ut verdi for fakturareferanse for en ordre Ny funksjonalitet
32452 Rekkefølge for ordre-feltene er forbedret. For mobilvisning vises alle felter på samme linje. Ny funksjonalitet
32457 Det er nå mulig å begrense bestilling av ordre og visning av disse i task board slik at en bruker bare har tilgang til ordre for en bestemt kunde Ny funksjonalitet
32488 Ordre og tjenester vises nå i «task board» for bruker som har ordre-modulen. Nye ordrer kan legges til fra «task boardet». Ny funksjonalitet
32575 Det er laget en ny venteliste over cruiseanløp hvor havnen kan legge inn forespørsler om anløp de har fått. Anløp på ventelisten er ikke med i rapporter/statistikker og sendes ikke til Cruise Norge. Ny funksjonalitet Stranda
32701 Når en operasjon er fullført i GO-operations overføres nå start- og slutttidspunkt på last-aktivitetene til Port. Ny funksjonalitet
32738 11718 Fakturafiler til Visma Global er nå endret til å ha linjeendelse CRLF Ny funksjonalitet
32775 Hvis beregningsregel er fastpris i trapp kommer det nå en tekstlinje på fakturaen med beskrivelse av hvordan prisen er beregnet. Ny funksjonalitet

TIRSDAG 12. JANUAR 2021

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31822 Seilingshøyde på anløp tillater nå høyde større enn 100 m Bug
32362 10789 Når man filtrerer anløpslista på «Endret siste døgn» så får man nå også med endringer som er gjort på tilhørende kaibesøk Bug Kristiansund
32509 Kjøretøy er nå sortert på registreringsnummer Bug
32576 Endret engelske tekster i beskrivelse av om avfallsavgift skal belastes eller ikke Bug
32577 Fikset problem med feil overskrift i dialog for opplasting av vedlegg Bug
32578 Endret overskrift i fartøysoppdateringstabellen fra «Nytt fra SSN» til «Nytt fra eksternt system» Bug
32581 Lagt inn støtte i klienten for å kunne håndtere havner som har annen tidssone enn Norge Bug
32586 Fikset problem i Portnet (Den finske versjonen av SSN) med anløp for fartøy som har IMO eller MMSI lik ‘0’ Bug
32669 17421 Fikset problem med at beskrivelse på arbeidstidstyper ble overskrevet ved deployment Bug
31772 Det er nå mulig i GO til å angi fast varighet på en aktivitet. Nytt felt vises for «FAST TID». Ny funksjonalitet Kristiansand
32344 15377 Ny rapport «last/losse journal» er implementert Ny funksjonalitet Hydro
32448 Det er nå mulig å fylle ut verdi for fakturareferanse for en ordre Ny funksjonalitet
32452 Rekkefølge for ordre-feltene er forbedret. For mobilvisning vises alle felter på samme linje. Ny funksjonalitet
32479 Dersom det er link til mange anløp, tjenester eller lastenheter på en faktura så er det nå mulig å kollapse linkene Ny funksjonalitet CCB Mongstad
32535 Aktivitetene tilhørende en tjenestelinje kan nå kopieres til ny tjenestelinje ved å velge ‘Kopier med aktiviteter’ Ny funksjonalitet
32573 Det er nå mulig å opprette et nytt anløp med status «Bekreftet» istedenfor «Forventet» Ny funksjonalitet Aurland
32574 Bekreftede anløp tas nå med i uthenting av cruiseanløp fra Public API. Ny funksjonalitet
32589 «Minimumstid» og «Minimumsfart» for ETA-estimering er nå flyttet fra havneinnstillinger til ETA-connectoren Ny funksjonalitet
32608 Forbedret beskrivelsene av feltene i tabellen for standardpriser Ny funksjonalitet
32676 Endret beskrivelse av status «Reservert» for tjenester til «Planlagt». Feltet «Start» på tjenesten har endret beskrivelse til «Oppstart» Ny funksjonalitet

TIRSDAG 15. DESEMBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31707 Fikset problem med at utskriftslisten for tjenester ikke viste noen tjenester Bug
32386 Fikset skrivefeil i advarsel om at «Fartøy eller kai mangler dybde eller lengde» Bug
32450 Dersom det er endringer i fartøysoppdateringen på nettotonn blir dette nå satt når oppdateringen godkjennes. Bug
32468 17076 Det er nå mulig å sortere fakturagrunnlag på ordrenummer og  fakturadato Bug
32271 Ved opprettelse av ny bruker vil brukerens språk nå settes til primærspråket som gjelder for havnen Ny funksjonalitet
32273 Lagt inn støtte for engelsk-språk i hele applikasjonen Ny funksjonalitet
32303 Excel-rapporter/eksporter er nå tilpasset til også å fungere med engelsk språk Ny funksjonalitet
32328 Status for forskjellige operasjoner i GO indikeres nå med ulike farger Ny funksjonalitet Westport
32415 Diverse forbedringer i ordrebestillingen i GO Ny funksjonalitet
32429 Forbedring i registering av tjenesteaktiviteter i GO Ny funksjonalitet Kristiansand
32437 Det er tatt en gjennomgang og forbedret tekstene for engelsk språk Ny funksjonalitet
32451 Det er lagt til nye felt på tjenestedetaljer i GO (starttidspunkt, tidspris, bookingdato og beskrivelse) Ny funksjonalitet
32478 Dersom man bruker gruppert last/tjeneste faktura kan det bli veldig mange fakturavedlegg. Det er nå mulig å velge på hver fakturakjøring om man skal ta med vedlegg (funksjonen gjelder kun havner som har fakturasystem som støtter vedlegg) Ny funksjonalitet CCB Mongstad
32511 Kan nå velge om volumpriser for last skal baseres på volumet innenfor en gitt fakturakjøring eller om det skal gjelde på tvers av fakturakjøringer Ny funksjonalitet

TORSDAG 3. DESEMBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
30657 Bytte av kunde på anløp henter nå markedssegment fra kunde. Markedssegment blir også byttet på tilhørende tjeneste. Markedssegment blir også byttet på tilhørende lastenheter. Bytte av kunde på tjeneste henter  nå markedssegment fra kunde (ny handling «Bytt kunde» er lagt inn for å bytte kunde. Snarvei ALT + B) Bytte av kunde på lastenhet henter også markedssegment fra kunde Bug
32388 Go Services har fått nytt design valg av aktiviteter Bug GO Tjenester
32389 Fikset problem med at når man la inn en ordre med fil attachment så ble ikke filene fjernet fra formen. Når man la inn en ordre til rett etterpå ble filene til forrige ordre tatt med Bug
32458 Fikset problem med warning i connector loggen om feil i ETA-apiet. Bug
32275 16052 ETA innstillinger inneholder nå min fart i knop med standardverdi 3.0. Dersom fartene er under dette blir fartøyet betraktet til å ligge i ro og ETA oppdateres ikke. Label for «Estimert ankomst»/»Estimated Arrival» er endret til «Beregnet ankomst»/»Calculated Arrival Ny funksjonalitet Bergen
32370 Det er nå mulig å legge til vedlegg for ordre som registreres i GO Ny funksjonalitet
32381 Visning av beregnet pris er nå tatt bort fra tjenestelinjer for å forbedre ytelsen ved åpning av tjenester. For å beregne pris må man nå velge «beregn pris» på tjenesten eller bruke snarvei CTRL + ALT + P. Ny funksjonalitet
32399 I Go Services kan man nå skrive navn på kunde og så vil utvalget filtreres etterhvert som man skriver. Validering er også lagt inn; når man setter startdato til et tidspunkt tidligere tidspunkt enn i dag Ny funksjonalitet

TIRSDAG 24. NOVEMBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31614 10416 Fartøyslister blir nå oppdatert dersom rederi endres på et fartøy. Bug Ålesund
31670 10831 Når man bytter kunde på anløpet byttes kunde på lastenheter og tjenester nå kun dersom kunde er samme som på anløpet og last/tjeneste ikke er satt til kontrollert Bug Ålesund
32239 Dersom en feil oppstår når man legger til en ny aktivitet i en operasjon i Go Operations (enten på grunn av nettverksbrudd eller andre årsaker) vil ikke lenger knapper og kontroller forbli låst. Disse vil nå låses opp å tillate nye forsøk. Bug
32261 15386 Samleanløp er nå som standard filtrert bort fra listen over anløp som mangler last Bug Bergen
32311 Anløp kan enten være tilknyttet samleanløp eller anløp. Skal være mulig å filtrere på Tilknyttet. Gjelder bare nye og endrede anløp Bug
32323 Bedre håndtering av operasjoner ved dårlig nettverksforbindelse Bug
27303 Egen fakturamottaker kan angis for fakturagrunnlag hvis fakturasystem er Visma Business med web service. Ny funksjonalitet CCB Mongstad; Westport
30663 Tjenester henter nå korrekt prisliste ut i fra arbeidsperioden tjeneste utføres i. For å bruke denne funksjonaliteten må arbeidsperioder være lagt inn og standardpriser for ulike arbeidstidstyper må være satt opp. Ny funksjonalitet
31451 Layout for eksport av markedssegment er nå endret til nytt design Ny funksjonalitet
31779 Connector er nå satt opp for å hente data fra Portnet for finske havner Ny funksjonalitet
31925 Lagt til mulighet for å velge om tjenester og last skal grupperes på fartøy eller ikke. Standard er som tidligere gruppering per fartøy, men dette kan overstyres i Havneinnstillinger med valget «Grupper tjenester og last etter fartøy» Ny funksjonalitet CCB Mongstad; Westport
32103 Sammendragsrapport fra SeaCargo er nå endret i henhold til ønske fra kunde Ny funksjonalitet Westport
32148 Samleanløp åpner seg nå mye raskere enn før. Vi har imidlertid måtte ta bort feltene som viste antall fakturerbare. For å få frem pris og antall må man nå foreta en prisberegning av samleanløpet. Ny funksjonalitet Kristiansund
32211 14321 Det er nå mulig å beregne fartøysavgifter etter Nettotonn på samme måte som for Bruttotonn. Enheten velges på prislisten. Ny funksjonalitet Kaskinen
32251 Nettotonnasje Importeres via Portnet for finske havner Ny funksjonalitet Kaskinen
32254 «CTRL + ALT + F» kan nå brukes for å ferdigstille lastenheter og tjenester Ny funksjonalitet
32272 Fjernet en-US som språkvalg Ny funksjonalitet
32295 Feltet for Nettotonn på fartøy er flyttet ved siden av feltet for bruttotonn Ny funksjonalitet Kaskinen
32300 Havner kan nå be om utvidelse av søkevinduet som brukes i Go Services. Ny funksjonalitet Arendal; GO Tjenester
32321 Mulighet for å søke på fartøysnavn i anløpslisten til Go Services er lagt til. Søk skjer på fartøy som er igjen etter filtreringen. Ny funksjonalitet

TIRSDAG 3. NOVEMBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31162 9188 Søk på skiltnummer i Port må ikke være case sensitiv Bug Bodø
31715 Flagg oppdateres nå korrekt i lister over anløp, last og tjenester når det endres på fartøyet Bug
31953 11644 Hendelser henter nå værdata fra ny tjeneste til YR Bug Oslo
32016 Ved eksport av rapporter til PDF kommer nå hele grafen med Bug
32066 11756 Enhet for alternativ mengde i Port blir nå automatisk satt til «stk» når man bruker «Alternate quantity» i Go Operations. Bug Westport
32105 Skrivefeil er rettet opp med at FSA connector ved feil viste problemer med Colorline melding. Bug
32117 12426 Fikset problemet med at ETA-connector feilet på grunn av endringer i responsmeldingene som fra ETA-tjenesten Bug
32137 Når man står på en tjeneste i Go Services vil man ikke lenger tas helt tilbake til anløpslisten når man trykker på «Tilbake»-knappen. Denne vil nå heller ta deg tilbake til anløpet Bug
32138 Anløpslisten i Go Services viser nå korrekt siste forhaling (ikke første). Bug Bergen
31704 Avvik vises nå i operasjonssammendraget etter fullført operasjon i Go Operations. Ny funksjonalitet
31870 Hvis man prøver å sette et anløp som ikke har pris til «Kontrollert» så får man nå en melding om at anløpet ikke har pris og spørsmål om man ønsker å ferdigstille anløpet uten fakturering. Tidligere kom ble det vist  feilmelding om at prisberegning feilet. Ny funksjonalitet Molde
31871 Når man setter flere anløp til «Kontrollert» fra lista over Forlatte anløp så vil man nå få beskjed dersom noen av anløpene ikke har pris. Derfra kan man velge om man ønsker å sette dem til «Ferdigstilt uten fakturering» eller om man vil sette dem til «Må kontrolleres» Ny funksjonalitet Bergen
31892 Man kan nå bruke «Enter-tasten» for å starte søk i stedet for å trykke på den blå forstørrelsesglass-knappen Ny funksjonalitet Tromsø
31907 Nye felter (Lastbærer ID, booking-nummer, varebeskrivelse og fra/til-havn) har blitt lagt inn på aktivitetstyper i Kraken Port. Disse kan skrus på for å brukes i Go Operations. Ny funksjonalitet Westport
31943 Editeringsdialogen i Go er nå i fullskjerm Ny funksjonalitet Westport
31976 Kartmodul  er nå tilgjengelig i Port Go. Kan ses på hovedmenyen. Ny funksjonalitet
32054 Det er nå mulig å sende inn YILPort lastmeldinger til et REST-endepunkt fremfor en WebService. Ny funksjonalitet
32070 Sammendrag generert på serveren inkluderer nå ad hoc-aktiviteter som avvik. Ny funksjonalitet
32075 Nye felter på OperationActivity : Carrier ID, Booking number, Item description, From/To Ny funksjonalitet
32093 11224 For havner som har Agresso og som ikke bruker orgno i reskontronummerfeltet sender vi nå med organisasjonsnummer i CompRegNo feltet. Ny funksjonalitet Nordkapp
32097 11566 Man kan nå se hele lasttype beskrivelsen på lastelinjene Ny funksjonalitet Westport
32102 Må kunne se kaibesøk for anløp som forlot for inntil 14 dager siden i liste i Go Operations. Ny funksjonalitet
32139 Amount må være default utfylt med 1 på tjenester i Go Operations Ny funksjonalitet
32140 Dersom det ikke finnes planlagte aktiviteter i GO så vises ikke lengre ad hoc aktivitetene som avvik Ny funksjonalitet
32142 Nye felter (Lastbærer ID, booking-nummer, varebeskrivelse og fra/til-havn) er tilgjengeliggjort i avviksoversikten i Go Operations. Ny funksjonalitet

TORSDAG 15. OKTOBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31739 10788 Fartøysoppdateringer på dashboard viser nå korrekt antall oppdateringer Bug Kristiansund
31759 11167 Kundekontakter er nå endret til å ha følgende rekkefølge: Hovedkontakt, fakturakontakt og andre kontakter Bug Ålesund
31813 Anløp opprettet med tidspunkt vises nå i endringshistorikk Bug Kristiansand
31937 11610 KunderProfil i kundefil til Visma Global settes nå basert på landskode Bug Asco
31954 Kolonnenavn vises nå mer tydelig i listen over avdelinger Bug
31955 Ved mottak av ColorLine-meldinger bruker vi nå standardmapping for lasttype dersom det ikke finnes noen mapping for last/varetype Bug
31963 11627 Fikset problem med at linjegrafer i Insights fikk sort bakgrunn ved eksport Bug Borg
31971 11575 Fikset problem med at søk starter umiddelbart ved filtrering i listen som viser ting som er klart til fakturering Bug Ålesund
32017 11707 Fikset problem med at beskrivelsen av EU-kode ikke hentet beskrivelsen fra EU-kode tabellen Bug
30653 8516 Postnummer tabellen i Portwin er oppdatert til siste versjon av postnummer tabellen til Bring Ny funksjonalitet Ålesund, Vadsø
31764 Vi har nå lagt inn mulighet til å velge valuta i havneinnstillinger for å støtte kunder som ikke bruker norske kroner som valuta Ny funksjonalitet
31814 Ny Splash Screen i GO Ny funksjonalitet
31866 Kart er nå lagt inn i med mulighet til å følge fartøyene som er på vei til havn Ny funksjonalitet
31869 Snarvei for å sette anløp som ikke har noen pris til «Ferdigstilt uten fakturering» (Alt+f) tilsvarende som i dag finnes for å sette anløp til «Kontrollert» (Alt+K). I tillegg er prisberegningen fikset slik at man enkelt kan lukke det ved å trykke Enter. Begge deler for å unngå for mange klikk med musen. Ny funksjonalitet Tromsø
31909 Det kan nå spesifiseres en (eller flere) epostadresser ved ferdigstilling av en operasjon. Til disse vil det da sendes en oppsummering av operasjonen og aktivitetene som er fullført. Ny funksjonalitet Westport
31910 Merknad på aktiviteter i Go Operations blir nå lagt til i fakturatekstfeltene på sine respektive tjenestelinjer og lastlinjer. Ny funksjonalitet
31973 Kart som viser fartøysposisjon er nå lagt inn på siden over anløpsdetaljer Ny funksjonalitet

TORSDAG 24. SEPTEMBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
28321 9104 Lagt inn sjekk slik at last ikke kan settes til «klar for fakturering» dersom det ikke er noe å fakturere Bug CCB Mongstad
29993 Fikset navigeringssien for passeringer Bug
31686 Mulighet til å navigere fra fartøy på tjenesterdetaljer til fartøysdetaljer Bug
31740 10978 Fikset problem med at signaltap ikke ble resatt på anløp slik at anløpet ikke ble kopiert over til ny samleanløpsperiode Bug Aurland
31741 11102 Fikser problem med at fakturalisten viste feil fakturabeløp for noen samleanløp Bug Stranda
31821 Lagt inn sjekk slik at samleanløp ikke kan settes til «kontrollert og klar til fakturering» dersom det ikke er noe å fakturere Bug
31701 Man får nå en oversikt over alle operasjoner når man klikker på et kaibesøk i Go Operations. Nye operasjoner kan opprettes fra denne siden. Ny funksjonalitet
31702 Det er nå mulig å planlegge en operasjon i Go i forkant av anløpets ankomsttidspunkt. Ny funksjonalitet
31710 Mulighet til å sortere på kolonner under varetyper Ny funksjonalitet
31711 Mulighet til å filtrere på alle, aktive og inaktive lasttyper i lasttypetabellen Ny funksjonalitet
31727 Mulighet for å sortere på kolonner i fartøytypetabellen Ny funksjonalitet
31728 Mulighet til å filtrere på status, intern, segment og gruppe i fartøystypetabellen Ny funksjonalitet
31729 Mulighet til å sortere på kolonner i trafikktypetabellen Ny funksjonalitet
31730 1 Mulighet til å sortere prosjekter i prosjekttabellen Ny funksjonalitet

TIRSDAG 8. SEPTEMBER 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
28170 Lagt til mulighet for å tilbakestille periodisk tjeneste fra «Kontrollert og klar til fakturering» til levert uten at den automatiske jobben umiddelbart setter tjenestene tilbake til kontrollert. Først en time etter at brukeren har gjort justeringer vil jobben nå sette tjenesten til kontrollert. Bugfix
31047 Valideringsfeil ved åpning av tjeneste i Go Services er fikset. Feltene valideres nå kun ved fullføring. Bugfix
31208 Fikset problem med at tekst blir byttet ut når man legger inn volumpriser Bugfix
31227 9676 Fikset problemer med innlesning av meldinger fra SSN med for lange telefonnummerfelt eller Satcom Bugfix
31326 Fikset problem med at flis og liste for «Frittstående tjenester og last klar til fakturering» viste forskjellig antall Bugfix
31347 Fikset problem med utskrift av fakturagrunnlagsbunter Bugfix
31384 Lagt til mulighet for å velge om kundeinformasjon skal være med ved eksport av last til annen havn Bugfix
31386 Fikset problem med å legge inn tjenester hvor man fyller inn målerstand ved start og slutt Bugfix Båtsfjord; GO Tjenester
31387 Import av operasjoner til last i Portwin setter nå korrekt arbeidstidstype. Bugfix
31390 9504 Betalingstermin er nå obligatorisk ved opprettelse av kunde. Bugfix
31500 Fikset problem med at AIS-ID ble hengende igjen dersom siste anløp for samleanløpet i foregående periode hadde signaltap Bugfix
31501 10123 Feilmelding om at tidsfrist ikke er utløpt for innrapportering av EPI-Score vises nå kun for fartøystyper som er satt opp med EPI-score. Bugfix
31514 9737 Avtalelinjer som er slettet oppretter ikke nye linjer på periodiske tjenester. Bugfix Borg, Kristiansand
31515 Avtale bytter ikke status når avtalelinjer slettes. Bugfix
31520 Lagt til eksplisitt sjekk for å hindre dobbel godkjenning eller dobbel underkjenning av bunt. Bugfix
31613 Fikset stavefeil i dashboard for fakturering. Bugfix
31624 Fikset problem med at det ikke ble satt riktig standard varetype for enkelte lasttyper mottatt fra Color line Bugfix
31625 10233 Excel import setter nå korrekt verdi for innenriks/utenriks basert på mottatt fra/til lokasjon for lasten Bugfix
31662 Fikset feil som hindret generering av fakturagrunnlag i enkelte situasjoner. Bugfix
30250 Det er nå mulig å legge inn detaljer knyttet til tjenestelinjer hvor man har en prisliste med beregningsregel pris1*mengde1 samt enhet timer. Systemet vil da regne ut og fordele timene automatisk mellom normaltid og ulike overtidsperioder. Blir spesielt aktuelt å bruke sammen med GO Tjenester hvor man kan bruke en tidtakingsfunksjon. Ny funksjonalitet
31251 Det er nå lagt til mulighet for å søke frem og kreditere fakturaer fra forskjellige bunter Ny funksjonalitet
31345 Tjenester opprettes nå i Portwin basert på operasjoner fra GO operations Ny funksjonalitet
31388 Bruker som starter aktivitet vises nå for operasjoner Ny funksjonalitet
31389 Operajoner i GO oppfriskes nå fortløpende slik at alle brukere er oppdatert med siste informasjon Ny funksjonalitet
31391 Navnet til vedkommende som starter en aktivitet i Go Operations vises nå i oversikten over pågående aktiviteter og i aktivitetsloggen Ny funksjonalitet
31403 Dersom aktivitet krever kun antall eller antall tomme settes nå verdi 1 som default Ny funksjonalitet

MANDAG 29. JUNI 2020

ID TicketId Kundeinfo Type
31262 Menyvalg «Spesialdager» ble av og til ikke vist i hovedmenyen Bug
31348 Hvis ISPS status for anløp ikke er satt, skal feltet ISPS være tomt ved utskrift av anløpsliste og cruiseliste Bug
31351 Fikset problem med at AIS-kobler seg opp mot slettede anløp tilhørende samleanløp Bug
31360 Rett feil hvor søk på last ikke reflekterte endringer i fartøy Bug
31362 9559 Oppdatering av beregnet ankomst skal ikke lenger feile i noen tilfeller Bug
30831 Det vises en kvittering ved avslutning av en operasjon. Ny funksjonalitet
30840 Aktiviteter blir konvertert til lastenheter og lastlinjer ved sluttføring av en operasjon. Ny funksjonalitet
31075 For kunder som har webservice overføring av fakturagrunnlag vil det nå være mulig å søke etter eksternt ordrenummer i Portwin Ny funksjonalitet
31249 9218 Det er nå mulighet til å sette en standard varetype basert på lastypen ved mottak av lastmeldinger fra eksterne aktører Ny funksjonalitet
31280 En kan nå sette om havnekran er brukt under lasting/lossing Ny funksjonalitet
31317 En kan nå legge til merknad på operasjoner Ny funksjonalitet
31318 Man kan sette Lasting/Lossing på aktivitetstyper. Ny funksjonalitet
31321 Viser datafangstfelt i GO Operations i riktig rekkefølge Ny funksjonalitet
31338 Dashbord er nå flyttet uder Shorepower. Under Shorepower kan en velge mellom Ongoing (tidligere Dashboard) og Configure (tidligere Shorepower). Ny funksjonalitet
31353 Forbedringer i flyten rundt Operations Ny funksjonalitet
31358 Lagt til ny bergeningsregel, pris1*mengde1*(tid2-tid1) Ny funksjonalitet
31359 Hvis faktura har ett anløp og Fakturasamling er «En faktura per anløp», blir fakturatekst for faktura satt til anløpets fartøysnavn og ankomsttid Ny funksjonalitet

ONSDAG 17. JUNI 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
31142 9168 Anløp fra Shiplog hang seg ikke på eksisterende bestilt kaibesøk, hvis ny kai var offentlig Bug Bergen
31235 Redigeringsfeltet for «Rederi» hadde feil navn. Bug
31236 Antall passasjerer ble ikke med i utskrift av cruiseliste Bug
31237 ISPS status vises nå også i cruiselisten Bug
31253 9306 Manuell avslutning av samleanløp håndteres bedre nå. Nye anløp kommer nå på nytt samleanløp i stedenfor å knytte seg til forlatt samleanløp Bug Harstad
31254 9220 Hendelsestype ble opprettet hver gang hendelse ble lagd Bug Oslo
31265 9322 Hvis fartøy på cruiseanløp hadde trafikktype som ikke var cruise, fikk utskrift av cruiseliste feil kolonner Bug Karmsund
31319 Visma Web service – lagt inn sjekk på at underkjente fakturalinjer ikke overføres Bug
30100 Viser liste over aktivitetstyper for bruk i GO Operations. Ny funksjonalitet
30101 Redigere innstillingene av en aktivitetstype for bruk i GO Operations Ny funksjonalitet
30102 Legg til en ny aktivitetstype for bruk i GO Operations Ny funksjonalitet
30103 Slett en aktivitetstype i GO Operations Ny funksjonalitet
30104 La brukeren velge et anløp/kaibesøk i GO som  det skal utføres en operasjon på. Ny funksjonalitet
30106 Brukeren kan starte en operasjon knyttet til et anløp/kaibesøk i GO Operations Ny funksjonalitet
30107 Viser hvilke aktiviteter som kan brukes ved gjennomføring av en operasjon i GO Operations Ny funksjonalitet
30108 Lar brukeren avslutte en pågående operasjon i GO Operations Ny funksjonalitet
30830 Lar brukeren avslutte en pågående aktivitet i GO Operations Ny funksjonalitet
30999 Starte en aktivitet i GO Operations. Ny funksjonalitet
31166 Det er nå mulig å splitte splitte faktura per kjøretøy for passeringer innlest fra gate system Ny funksjonalitet Bodø
31175 Begrense GO Operations til brukere med tildelt rolle. Ny funksjonalitet
31214 Man kan nå velge at passeringsmeldinger skal beholdes i inntil 30 dager Ny funksjonalitet

ONSDAG 3. JUNI 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
25860 4059 Historiske og slettede kommer ikke med i søk etter ressurs ved ny tjeneste, ny avtale og ved endring av tjeneste og avtale Bug
30658 Når fartøy endres på anløp, oppdateres nå varsel om at lengde eller dybde overskrides Bug
31072 Forenklet listen over klient og lokasjoner i nedtrekkslisten øverst til venstre i Portwin Bug
31087 Fikset problem med at nye kunder ikke ble overført til Visma.Net Bug
31193 9100 Hvis tjeneste eller lastgruppering var slått på vistes ikke fakturagrunnlag som ble opprettet før grupperingen ble aktivert Bug Karmsund
29271 7097 Lagt til nye kolonner i cruise-liste og endret litt på rekkefølgen på kolonnene Ny funksjonalitet Stranda; Ålesund
29726 7687 Flyttet Avgang-kolonnen i cruiselisten nærmere Ankomst. Ny funksjonalitet Stranda
30371 Anløp har nå et felt som heter «Bestilt». Dette settes i utgangspunktet til samme dato/tidspunkt som anløpet ble opprettet, men kan overstyres. Feltet vises i lister over cruiseanløp. Ny funksjonalitet Stranda; Ålesund
30574 Lagt til mulighet for å utelukke last som overføres i eksport, per kunde. Kunder som skal utelukkes angis på Connector Ny funksjonalitet
30814 Fartøys bruttotonn, ISPS, fartøysnavn og anløpsnummer kommer nå med i dataeksport av anløpslister. Ny funksjonalitet Kristiansand; Ålesund
30941 Liste over cruiseanløp er delt i to, en for forventede og en for bekreftede Ny funksjonalitet Stranda;
31049 Volumpriser for last støtter nå ulike priser for ulike arbeidsperioder Ny funksjonalitet
31141 Ved opprettelse av automatisk tjeneste for fortøyning/losskast brukes nå fortøyningskunden på fartøyet dersom denne er spesifisert Ny funksjonalitet CCB Mongstad

TIRSDAG 19. MAI 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
30515 8270 ColorLine lastimport håndterer nå meldinger sekvensielt. Vil logge feil dersom manifest ikke inneholder noe last. Bug Kristiansand
30688 Implementert bedre overvåkning på connectorer for å hindre heng og oppdage problemer tidligere. Bug
30777 Dersom en prøver å opprette en avtale like etter Portwin har lastet, vil en nå få opp dialogen som forventet Bug
30842 Endret slik at det mulig å deaktivere en arbeidstidstype uten å fylle inn obligatoriske felter Bug
30878 Kolonner ble forskjøvet når felt for Estimert ankomst ble vist i lister Bug
30880 8810 Fikset problem med at kalender av og til viste dagens dato selv om en annen dato var valgt Bug
30907 Endret tekst for ETA i Portwin GO fra «-n minutes ago» til «n minute ago» Bug
30915 Landstrømsliste viser nå korrekt melding dersom ingen fartøy ligger til kaier med landstrømsanlegg Bug
30925 Tilbakeknapp i nettleser navigerer nå tilbake til listen over fartøy under Shorepower, også når fartøyet mottar landstrøm Bug
30927 8928 Fjernet visning av feil fra ShipLog connector hvor feilen håndteres automatisk ved å lese inn meldingen på nytt Bug Bremanger
30931 Knappen som vises i detaljvisningen for landstrømmodulen er nå ulik label-er Bug
30932 Teksten på flisene på hjemskjermen vises nå korrekt justert. Den kunne være skjevt justert i noen tilfeller Bug
30933 I stedet for Call signal: null vises nå Missing identifier, når et fartøy ikke har IMO-nummer eller kallesignal Bug
30934 Skjermbilde «hopper» ikke lenger når en åpner nedtrekksmenyer Bug
30935 Dashbord-visning viser nå sidemeny og egen knapp for å gå til fullskjerm «dashbord-visning». Tilbakeknapp i tittellinjen fungerer nå korrekt på landstrømdetaljvisningen. Bug
30936 Rette feil i navn på dager i listen som viser arbeidstid Bug
30961 Knapp uten tekst ble av og til vist i dialog for feilmelding. Nå vises bare OK-knapp. Bug
30453 Integrasjon med Visma.Net Ny funksjonalitet Westport
30623 Beregnet ankomsttid vises i listen «Forventet til havn» og «Forventet og i havn», hvis ETA modul er aktivert Ny funksjonalitet
30624 Beregnet ETA vises vises i GO applikasjonen som ETA hvis det finnes Ny funksjonalitet
30625 Beregnet tid for ankomst til havn vises i detaljvisning for anløp. Hvis det er avvik fra ankomsttidspunkt vises en advarsel Ny funksjonalitet
30656 Anløp fra Public API inneholder ETA dersom det er tilgjengelig Ny funksjonalitet
30662 Det er nå mulig å hente ut kundeinformasjon for et fartøy ved IMO-nummer Ny funksjonalitet
30871 Beskrivelse på fakturabunt blir nå satt som beskrivelse på faktura dersom det bare er èn faktura i bunten. Ny funksjonalitet Westport
30889 Det er lagt inn varsling slik at Grieg Connect bedre kan fange opp at det er brudd i forbindelse med OPS anlegg Ny funksjonalitet
30914 Det er nå mulig å stoppe strømleveranser som har hatt brudd i mer enn 1 time uten å komme tilbake. Sluttmelding med forbruk vil da sendes til Portwin. Ny funksjonalitet
30974 Små justeringer og forbedringer i hele appen. Ny funksjonalitet
30978 Ikoner har blitt oppdatert til å være like de som er brukt i andre nye Grieg-produkter Ny funksjonalitet
31036 Man har nå mulighet i havneinnstillinger til å skru av at det opprettes nye fartøy i Portwin baser på SafeSeaNet meldinger. Standard er at det dette er skrudd på. Ny funksjonalitet
31046 Anløp i Go vises nå med både kalkulert ETA og planlagt ETA. Ny funksjonalitet
31050 Støtter overstyring av arbeidsperioder per kunde Ny funksjonalitet

MANDAG 20. APRIL 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
30041 7941 Periodiske tjenester opprettet tjenestelinjer på ny dersom de ble slettet; dette skjer ikke lenger. Bug
30462 Fikset en feil ved visning av historikk når entiten ikke hadde historiske endringer. Bug
30517 Dersom man fyller ut for lange verdier eller støter på andre uforutsette feil under en Excel-import, vil man nå få en generell feilmelding som informerer om dette. Bug
30588 Ikke mulig å velge lokasjoner man ikke har tilgang til. Hindrer at løsningen henger seg opp. Bug
30660 8478 Fikset prisberegning av samleanløp hvor man har overstyret beløp på kai i en periode og hvor fartøyet ikke er innom samme kai i neste periode. Bug Oslo
30684 8565 Gir advarsel i detaljvisning dersom fartøy mangler på tjeneste når en bruker prisliste som bruker fartøy til å beregne pris. Gir bedre feilmeldinger i prisberegning dersom noe mangler for prisberegning å kjøre. Bug
30697 8606 Forbedret automatisk avslutning av samleanløp Bug Hareid; Kristiansund
30784 Kaibesøk fra SSN opprettes nå med status bestilt i stedet for forventet Bug
25850 Gyldighetdato legges nå inn ved oppdateringer av priser mottatt fra Visma websevice Ny funksjonalitet CCB Mongstad
26437 Lagt til mulighet for å ha separate volumpriser for lasting og lossing Ny funksjonalitet CCB Mongsta
30334 Det er nå mulig å overstyre en prislistes priser for individuelle kunder. Man oppretter en kundepris med en gyldighetsperiode knyttet til prislisten. Dersom en tjeneste eller lastlinje knyttet til denne kunden havner i det gitte intervallet vil kundeprisen gjelde fremfor prisen satt på prislisten. Ny funksjonalitet
30498 Prislister som skal brukes for ulike arbeidsperioder kan nå legges inn under «Standardpriser for arbeidstyper». For last vil man nå kunne velge arbeidsperioden lasten er utført og få riktig prisliste basert på dette. Etter hvert vil vi også utvide funksjonaliteten slik at den vil fungere for tjenester. Ny funksjonalitet
30519 Arbeidsperiodetyper kan nå aktiveres og deaktiveres. Det er 8 arbeidsperiodetyper (APT1-8). Beskrivelsene på disse kan redigeres etter ønske. Ordinærtidsperiodetypen kan ikke slettes eller deaktiveres. Ny funksjonalitet
30559 Mulighet til å sette ulike prislister på last ut i fra arbeidsperioder Ny funksjonalitet
30566 Arbeidsperiode kan angis på last for å styre hvilken prisliste som brukes ved fakturering Ny funksjonalitet
30616 Filtrert visning for leverandører som benytter Go Ny funksjonalitet
30622 Forventet ankomst tidspunkt kan nå estimeres ved bruk av maskinlæring. Dette kan bestilles som en tilleggsmodul i Portwin. Ny funksjonalitet
30655 Lagt til mulighet for å gruppere på prosjekt og aktivitet (lasting/lossing) Ny funksjonalitet

TIRSDAG 24. MARS 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
23534 Feltet Statuskode i listen over Hendelser heter nå bare Status Bug
24514 3164 Sortering av anløpene i «Fartøy i havn»-listen er nå lik både fra forsiden og fra anløpsmenyen Bug
30471 Rapporter som henter ut data utfra fakturadato har fått Fakturadato i ledetekst. Det blir litt lettere å se hva som er grunnlaget for en rapport Bug
30497 Arbeidsperiodetype-felt på lastlinjer låses når status er «Kontrollert» eller høyere. Bug
30509 Reskontronummer-felt er tatt ut av «Ny Kunde»-dialog. Kunne være litt forvirrende å ha feltet i ny-dialogen, siden det fylles ut automatisk ved lagring Bug
29764 7694 Lagt inn mulighet for å fakturere frittstående lastenheter Ny funksjonalitet Alta, Nordfjord, Tromsø
30568 Infotorg klient for å hente kjøretøysinformasjon for passering er oppdatert Ny funksjonalitet

TIRSDAG 17. MARS 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
29983 7907 Hvis en faktura ble underkjent og tilhørende tjeneste fakturert, så ble tjenesten satt til kontrollert igjen når hele bunten ble underkjent Bug Vågan
30090 Tjenester som mangler obligatoriske felt kan nå slettes uten å fylle ut manglende felt Bug
30238 Arbeidsperiode ble av og til ikke merket som slettet når den ble slettet Bug
30257 8136 Mottak av last fra integrasjoner må koble seg opp mot forlatte anløp som passer med tidspunktene for anløpet Bug Karmsund
30278 Fikset feil i visning av antall tjenester og lastenheter. Slettede tjenester og lastenheter ble tatt med i tellingen Bug
30284 Flagget til kundens hjemland vises nå i listen med last som skal faktureres Bug
30285 Forklarende feilmelding vises nå dersom havneinnstilling ikke er satt opp under utsending av forfaktura. Bug
30455 Underkjente fakturaer er nå i utgangspunktet ekskludert fra rapport over avgifter per sted. Bug
29679 Det er nå mulig å administrere kanselleringsgebyr for anløp fra Portwins brukergrensesnitt. Valget finnes i Innstillings-modulen under «Spesialinnstillinger». Ny funksjonalitet Stranda
30084 Alle tjenestetyper kan nå har prislister med trappetrinnspriser og måleenhet lengde og bruttotonn Ny funksjonalitet Stranda
30087 Nå er det mulig å velge trappetrinnspris på alle typer tjenester Ny funksjonalitet
30117 Regneark for import av fartøy kan lastes ned fra lenke i «Importer» fartøy dialog. Regneark inneholder standardverdier for bl.a. kunder, fartøystyper, trafikktype Ny funksjonalitet
30129 Spesialdager knyttet til arbeidsperioder kan legges til for å knytte arbeidsperioder til spesielle dager som f.eks. Skjærtorsdag. I en senere versjon vil det bli mulig å koble arbeidsperioder til prislister for å få en egen pris for spesielle dager og tidspunkt. Ny funksjonalitet Asco
30243 Lagd egen mal for kundeimport. Den kan lastes ned fra Importer kunde dialog Ny funksjonalitet
30244 Kunder kan importeres fra Excel-skjema, for eksempel for å få inn lister med nye kunder Ny funksjonalitet
30245 Lagt til lenke i Import kunde dialog for å laste ned mal for kundeimport Ny funksjonalitet
30251 Liste med frittstående tjenester klar til fakturering viser nå også frittstående lastenheter klar til fakturering. Lister med lastenheter har fått nytt filter, Tilknyttet. Filteret viser om lastenhet er frittstående eller er tilknyttet anløp eller samleanløp. Ny funksjonalitet Nordfjord; Tromsø
30267 Prisliste vises i lastlisten for terminal-brukere Ny funksjonalitet
30316 Det er nå mulighet til å legge til flere kriterier ved oppsett av standardpriser for last (lasting/lossing, tom, og transitt) Ny funksjonalitet

TIRSDAG 3. MARS 2020

ID TicketId Kundeinfo Work Item Type Tags
29622 To fartøysvederlag som ikke er i bruk er tatt bort Bug
29908 Sortering på Status fungerer nå i alle lister Bug Stranda
29938 Fikset problem slik at fakura som har beløp 0 ikke blir sendt over til Visma Enterprise dersom havnene har valgt å ikke oversende fakturaer med beløp 0 Bug
29989 Endring av fartøystype på fartøy oppdaterer nå lastrapportene i Insights. Bug
24481 Fakturering av last tar hensyn til eventuell volumpriser registrert på kunden. Volumprisene brukes til å angi priser etter oppnådd volum i en periode. Ny funksjonalitet Asco, Karmsund
25990 Lagt til mulighet for redigering av volumpriser. Volumprisene gjør det mulig å velge pris basert på oppnådd volum i en periode Ny funksjonalitet Asco, Karmsund
28916 Avdeling og prosjekt kan redigeres i applikasjonen Ny funksjonalitet Asco
29374 Informasjon vises i connector loggen om hvilken aktør som har sendt inn informasjonen Ny funksjonalitet
29661 Nytt eksternt grensesnitt for uthenting av informasjon knyttet til cruiseanløp Ny funksjonalitet
29799 Ved oppsett av connector for innlesning av tjenester fra eksterne aktører er det mulig å velge at tjenestene settet direkte til ferdigstilt Ny funksjonalitet Bergen
29906 Automatiske oppdateringer er slått på igjen. Informasjon blir ikke oppdatert hvis den redigeres, dermed skal det ikke bli problemer ved redigering Ny funksjonalitet
30118 Ny funksjonalitet for å importere fartøy fra Excel-regneark Ny funksjonalitet
30235 EPI-rabatt og EPI-fratrekk i fakturatekster er endret til EPI-justering. Rabattprosent vises med negativt fortegn hvis det er avslag og uten fortegn hvis det er påslag Ny funksjonalitet
30260 8138 Ny fartøystype lagt til, 911 Super Yacht Ny funksjonalitet
30261 8137 Ny lasttype lagt til, 511 varebiler Ny funksjonalitet

MANDAG 17. FEBRUAR 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
29532 Samleanløp viser nå korrekt antall tjenester selv om de er lagt inn på forskjellige anløp under samleanløpet Bug
29813 Feltet ISPS-nummer på ressurs godtar nå bokstaver i tillegg til tall Bug
29864 Distribuering av kunder og fartøy mellom klienter feilet av og til. Nå blir det distribuert korrekt uten feil Bug
29914 Nummerering av prisintervallene ble av og til feil. Nå skal intervallene alltid nummereres korrekt Bug
29924 Søkefelt kjøretøygruppe i «Nytt kjøretøy»-dialog fungerte ikke Bug
30012 Nettleseren viste feil i bakgrunnen ved åpning av tjeneste Bug
30036 Feltene i redigeringspanel for tjenestelinjer var forskjøvet til venstre Bug
28915 Perioder for arbeidstid kan legges til og redigeres. Tidspunkt og hvilke dager kan velges samt helligdager. Periodene brukes i første omgang for beregning av priser for last Ny funksjonalitet Asco
28917 Nye felt lagt til last for terminal-brukere. Feltene er Prosjektkode, Arbeidstidsperiode, og Havnekran. Ny funksjonalitet Asco
29027 Mulighet for å legge til nye formler for beregning av EPI-rabatt og -påslag Ny funksjonalitet Nordfjord, Oslo havn
29103 6930 EPI for tjeneste må kunne legges inn som enhetspris i trapp istedenfor prosent Ny funksjonalitet Stranda
29833 Grensesnitt for uthenting av data fra Portwin til eksterne aktører har fått med adresse og kontaktinformasjon på kundene Ny funksjonalitet Bergen
29845 7774 For de havnene som har overføring av kunder til Visma, har vi lagt til mulighet for å velge å bare overføre aktive kunder fra Portwin til Visma Ny funksjonalitet Ålesund

TIRSDAG 4. FEBRUAR 2020

ID TicketId Kundeinfo Type Tags
26392 4562 Ved kopiering av last endres havn for lossing til Oslo Bug Kristiansand
29540 7383 Kunde mapping feiler i noen tilfeller ved import av last Bug Oslo
29623 Standardpriser må ta høyde for tid satt til 00:00-00:00, skal da dekke hele døgnet Bug
29716 Visning av Connector-liste tar tid å åpne noen ganger Bug
29791 Tekst for kreditering mangler teksten for kundenr. og fakturanr. Bug
29795 Status «Bekreftet» kommer ikke opp i lista over forventede cruiseanløp Bug Stranda
29811 Fartøyslengde hentes ikke inn korrekt under prisberegning av avfallsvederlag Bug
29874 Intervall vises ikke alltid i prislister Bug
26969 5144 Fortøyningsvederlag basert på BT på fartøy med trappetrinnspriser Ny funksjonalitet Aurland havn, Kristiansand havn, Stranda, Vestvågøy, Ålesund havn
29041 Fyll inn kjøretøysopplysninger ved automatisk oppslag i Infotorg Ny funksjonalitet Bodø
29199 7023 Beregningsregel for Avfallsvederlag kan bruke lengde på fartøy Ny funksjonalitet Gamvik
29315 7131 Standardpriser for kai kan legges til per kai Ny funksjonalitet Stranda
29366 7162 Kalender må vise mandag som første dag i uken Endring Tromsø
29413 Mulig å velge at noen lasttyper skal summere vekt lastenhet og vekt last i Color Line integrasjon Ny funksjonalitet Oslo
29588 Koble opp strømleveringer etter strømbrudd for landstrømsintegrasjon Ny funksjonalitet
29626 Vis antall oppslag mot InfoTorg siste måned, i Portwin applikasjonen Ny funksjonalitet

ONSDAG 22. JANUAR 2020

ID Sak – Funksjon Kundeinformasjon Type Tags
17930 Må ikke kunne velge inaktiv kai som fastkai for fartøyet Skal ikke være mulig å velge inaktiv kai som fast kai for fartøyet Bug
18293 IMO-nummer og BT skal være med på prislinjer sammen med fartøysnavnet IMO-nummer og BT vises på prislinjer sammen med fartøysnavnet Ny funksjonalitet Bergen
18737 Tjenestelinjer bytter status fra Levert til Bekreftet når du bytter status på Tjenesten Når en tjeneste settes til Bekreftet skal ikke Leverte tjenestelinjer bli Bekreftet Bug
25136 Oppretting av regnskapsperioder må opprettes for resten av året hvis det allerede finnes noen i år Hvis deler av år manglet regnskapsperioder ble det ikke opprettet for resten av året når nye perioder ble lagd Bug Karmsund
28383 Det må ikke være mulig å sette anløp tilhørende samleanløpet til Kontrollert fra listen over anløp tilhørende samleanløpet Det skal ikke være mulig å sette anløp tilhørende samleanløp til Kontrollert fra anløpslisten Bug
28905 Brukernavnet ikke synlig i endringsloggen Brukernavn var ikke synlig i endringsloggen for anløp, tjenester og last når det var endret av en integrasjon, fikset Bug
28910 Nytt felt på tjeneste for å velge leverandør Tjeneste har fått nytt felt, leverandør. Alle aktive kunder kan velges i feltet Ny funksjonalitet
29035 Tidspunktene for Landstrømtjenesten hos Oslo kommer inn med 2 timer feil Innlesning av landstrømsmeldinger håndterer ikke tider i UTC-tid Ny funksjonalitet Oslo
29220 KAIVEDERLAG, ønske om flere desimaler ifm prisoppsett -rabatt For andre beregningsregler enn pris1*mengde1, pris2*mengde2, pris1 og mengde1 kan det nå legges inn opptil fem desimaler i pris-feltet Ny funksjonalitet Kristiansand
29343 Automatisk gebyr ved kansellering av anløp Lagt til mulighet for å fakturere gebyr når anløp blir kansellert. Gebyr blir en tjeneste knyttet til det kansellerte anløpet Ny funksjonalitet Stranda
29492 Plassering av menyvalg avslutt under redigeringsvindu samleanløp burde vært flyttet lengre ned. Lagt til mer luft mellom menyvalget Avslutt og Vis Anløp på samleanløp, slik at det blir vanskeligere å trykke feil Bug Bodø
29513 Må være obligatorisk å velge prisliste på tjenestelinjer Prisliste-feltet er nå obligatorisk på tjenestelinjer Bug
29520 Trippel tekst i merknadsfeltet fra SSN – Fartøy Olmpic Zeus Merknader fra SSN ble duplisert i merknadsfeltet i Portwin hvis det var linjeskift i merknaden fra SSN Bug Bergen
29535 Dersom vi ikke finner anløp ved import av last må man ikke opprette nytt anløp Anløp blir ikke lenger opprettet hvis en melding med last ikke treffer på et anløp. Lasteenhet blir istedenfor satt til Må kontrolleres og anløp må knyttes opp manuelt Ny funksjonalitet
29537 Varelinjer fra YilPort får status ankommet Feil status ble satt på varelinjer ved innlesing av lastmeldinger fra YilPort Bug
29587 Send med leverandør på tjenester til GO Fikset Ny funksjonalitet GO Tjenester
29593 Tjeneste opprettet fra GO fikk ingen pris Fikset Bug Karmsund
29682 Fikse søk etter registreringnummer Lagt til mulighet for å søke etter registreringsnummer i kjøretøylisten Bug
29706 Fiks problem med shortsea-xml for Haugesund stevedoring Fikset feil i forbindelse med innlesing av lastmeldinger fra Haugesund Stevedoring Bug

MANDAG 13. JANUAR 2020

ID Funksjon Kundeinfo Work Item Type State Tags
26014 Lag integrasjon for å hente passeringer fra Milestone Ny integrasjon for kjøretøypasseringer Product Backlog Item Done Bodø
28190 Implementert ny FTP-klient for Connector og regnskapsintegrasjoner Ny FTP-klient forventer å være med stabil og gi mindre feil i connectorlog Product Backlog Item Done
29176 Last fra Mongstad feiler i Bergen pga Referanse feltet er for kort Fixed Bug Done Bergen
29319 Må kunne redigere forrige/neste havn på anløp tilhørende samleanløp Fixed Bug Done
29337 Lag bakgrunnsjobb for å slette passeringer Passeringer som er mer enn 7 dager gamle må slettes automatisk (iht. norsk lov, GDPR etc.). Product Backlog Item Done
29363 Dersom samleanløp får status «Må kontrolleres» forsvinner mulighet til å sette samleanløpet til kontrollert Fixed Bug Done
29390 Landstrøm må ikke legge seg sammen med andre tjenester Landstrøm blir liggende som en separat tjeneste Bug Done
29395 Det må ikke være mulig å slette ting som har status «Fakturert» Fixed Bug Done
29412 Navnendringer på fartøy blir ikke oppdater fra SSN Fixed Bug Done
29436 Ferdigstill – Må vises tydeligere hva det innebærer å bruke denne funksjonen Hjelpetekst oppdatert for å indikere at status brukes for det som ikke skal faktureres Product Backlog Item Done
29439 Legg til kjøretøygrupper og koble de til kjøretøy Kjøretøytypene kommer fra Statens Vegvesen / data.norge.no Product Backlog Item Done
29442 Tjenestelinjen viser ikke mengde1 feltet hvis vederlagsprosent er 0 Fixed Bug Done
29444 Problem med voyagenummer mottatt i Shortsea-XML fra Haugesund stevedoring Fixed Bug Done
29476 Forfaktura må hente epost til fakturakontakt Kan sende fakturagrunnlag Forfakura på epost til kundens fakturamottaker fra fakturagrunnlagsbunt Bug Done
29494 Vær hentes ikke fra met.no når ny værhendelse opprettes Fixed Bug Done
29517 Haugesund stevedoring- varetype bli ikke satt til standard Fikset problem for last mottatt fra Haugesund stevedoring slik at last som mangler varetype får standard varetype Bug Done
29594 To eksterne måleenheter kan mappes til samme Portwin enhet Forskjellige måleenheter i Portwin 5 kan kobles til samme måleenhet i regnskapssystem Bug Done Vågan

ONSDAG 4. DESEMBER 2019

ID Funksjon Kundeinfo Work Item Type State Tags
26373 Ønsker at anløpet har en aksjonsknapp som sier «flytt til samleanløp»  Aksjonsknapp på anløp for flytt til samleanløp. Tilgjengelig dersom det er skrudd på at fartøyet skal ha smaleanløp
Får spørsmål om man også ønsker å flytte andre anløp i samme periode over på samleanløpet
Dersom samleanløp for perioden ikke eksistrere må det opprettes før anløpene knyttes til
Dersom et anløp går over flere perioder må det deles opp på flere samleanløp
Forbedret Funksjons Fix Testing  Kristiansand havn,               Kristiansund havn
26606 Oppdatere lokasjonsliste med endringer fra SSB Oppdatert lokasjonsliste fra SSB. Om lokasjonen ikke finne i listen, må det via Lokasjoner i Portiwn 5 (Anløp – lokasjoner) opprettes egen lokal lokasjon med NO888 som utgangspunkt – se mer info i ? Portwin 5 om lokasjoner Forbedret Funksjons Fix Done Karmsund, Trondheim
29379 Landstrøm kobler ser ikke til riktig kaibesøk Fixet slik at landstrøm kobler seg til kaibesøk hvor landstrøm er levert. Bugfix Done
29264 Forbedringer forfaktura Forfaktura sendes til epost på fakturakontakt. Kan endres/overstyres før forfaktura sendes. Aksjonsknapp ved opprettede bunter Forbedret Funksjons Fix Done CCB Mongstad
29235 UN/LOCODE – FLERE HAVNER I PW5 Lokale lokasjoner kan opprettes via Anløp – lokasjoner med NO888 som utgangspunkt om lokasjoner ikke er i SSB liste Forbedret Funksjons Fix Done  Trondheim Havn

ONSDAG 13. NOVEMBER 2019

ID Sak  -funksjon Type Kundeinformasjon Tags
26004 Varsling i form av status (OK-grønn) og (feil – rød) på integrasjonene i integrasjonssiden Forbedret System Fix Lagt til en «varslingsknapp»  øverst i høyre side – Portwin 5, for å kunne se status på Connectorkjøringer. Viser status – grønn/rød. Trykk på ikon og kommer inn på connectors Karmsund
29192 All last som kommer inn fra Excelimport får endret/oppdatert av SeaCargo Bug Fixet!
29272 Anløp må ikke knytte seg til avsluttede samleanløp Bug Fiks på at anløp/kaibesøk knytter seg på samleanløp som er avsluttet.
29226 Safe Sea Net integrasjon håndterer ikke havner med lite trafikk Bug
29225 SSN avgangsmeldinger sletter antall passasjerer på anløpet Bug Fixet. Borg
29184 Kvartalsrapport til SSB -feil formatering av last under 1000 kg Bug Fixet slik at last under 1000 kg også får desimal og viser korrekt data Trondheim Havn
29180 For mange kaibesøk – låst anløp!!! Bug Økt antall til 50 kaibesøk slik at bruker kan ferdigstille anløp med mange kaibesøk.  Helgeland havn, flere…
28903 Må ikke være mulig at tjenester, anløp settes tilbake fra L uten at de er underkjent eller krediter Bug Fixet CCB Mongstadbase, Oslo
29157 Ikonet for Ikke godkjent fartøy forsvinner ikke fra anløpslista når fartøyet godkjennes Bug Fixet

ONSDAG 30. OKTOBER 2019

ID Sak – Funksjon Type Kundeinformasjon Tags
26432 Må kunne sende forfaktura til kunden fra et fakturagrunnlag som ikke enda er godkjent Forbedret System Fix Kunder som ønsker å gå gjennom fakturagrunnlagene før faktura mottas kan få tilsendt en forfaktura. Forfaktura kan lages  før fakturabunt er godkjent og sendt til regnskapssystemet.  For mer info, søk etter Utsendelse av forfaktura til kunde under Hjelp – søk artikler CCB Mongstad
29026 Last fra excel oppretter nytt anløp istedenfor å koble seg til eksisterende anløp Bug Fixet og matching forbedret Karmsund
27085 Deling av data for kunder, varetyper, lastetyper, fartøystyper og trafikktyper mellom flere havner i samme administrasjon Forbedret System Fix Datadeling for havner som skal ha flere havner i samme administrasjon Ålesund
29023 Legg til mulighet for å sette standardkunde på last per fartøy Forbedret System Fix Av og til er standardkunde for last forskjellig fra anløpets kunde. For å slippe å bytte kunde hver gang en lastenhet opprettes for et anløp kan standardkunde for last angis på fartøyet. Hvis standardkunde for last er angitt på fartøyet blir denne kunden satt hvis lastenhet opprettes på anløp fra anløpslistene eller detaljvisningen for et anløp. For mer info, søk etter standardkunde på last under Hjelp – søk artikler.
29072 Ved bytting av kunde på last er ikke markør plassert i Kundefelt Bug Fixet bug   Hurtigtast for bytte kunde   Alt+B
28934 Periodiske tjenester, ved kopiering settes feil status på avtaletjeneste Bug Fixet bug.  Får korrekt status
28933 Bytt kunde PW5 setter ikke kunde på manglende prislister og endrer ikke dersom flere kunder Bug Fixet
29114 Dersom maskinens klokke er mer enn 60 sekunder forsinket får man ikke logget inn Portwin 5 Bug Fixet  – dvs ved feil klokkeslett 2 min tilbake i tid vil ikke fungere. Uendelig i fremtiden.
29108 Den må være mulig å velge om man skal motta kundeinfo og merknader fra SSN Bug Gjøres via Havneinnstillinger av superbruker. Under seksjon for SafeSeaNet

TIRSDAG 22. OKTOBER 2019

ID Sak  – Funksjon Type Kundeinfo Tags
29104 Kundeinfo fra SSN Forbedret Fix Det er nå mulig å styre om man skal lese inn kundeinformasjon og merknader fra SSN. Dersom man ikke ønsker denne informasjonen kan man skru dette av ved å velge «nei» for merknader og kundeinformasjon under SSN innstillinger i havneinformasjon CCBMongstadbase

TIRSDAG 15.OKTOBER 2019

ID Sak- Funksjon Type Kundeinfo Tags
21247 EO 016 – Legg til flere attributter på kai Forbedret System Fix Kai i Portwin har fått noen nye verdier bla
Strøm ja / nei
Vann ja / nei
Yokohamafendere ja/nei
Fartøystypegruppe
Fase 1; Karmsund
24485 EO 011 – En bruker må se et varsel hvis fartøyets dypgående er større enn kaias dybde eller fartøyets lengde er lenger enn kaia Forbedret System Fix På anløpet kommer det en tekst «» dersom fartøyet er lengre eller dypere enn det som er oppgitt på kai Karmsund
25470 Av og til feil ved lagring av tjeneste / last. BugFix Borg havn; Helgeland havn
26607 03.04 bugs på status ferdigstill-levert/hentet CCBMongstad  se sak 26311 VSTS BugFix CCB Mongstadbase
26430 Varetype og tonn vises ikke i detaljvisning ved endring av lasttype BugFix CCB Mongstadbase
26611 Endre pålogging i Portwin til å bruke Auth0 Forbedret System Fix Brukeren benytter sin egen epost adresse istedet for @portwin.no. Bruker kan selv endre passord ved å klikke på «Husker du ikke passordet «
28336 Lag API som kan brukes av Gate for å hente ut anløp, ressurser og fartøy Forbedret System Fix
28945 Uthenting av anløp til nettsider fungerer ikke BugFix Fikset
28961 Fliser på Hjem siden i PW5  Ønsker ny flis med Fartøysoppdatering Forbedret System Fix
28983 Åpning av store samleanløp gir mye feil på klient BugFix
28991 Ny tjenestetype for Landstrøm BugFix Bergen
29001 Legg til to nye felt i Excel-Ark for last Forbedret System Fix Lastimport via Excelark har fått 2 nye felter, alternativ mengde og alternativ enhet
29005 Fakturagrunnlagsbunt – kunde viser ikke BugFix fikset
29031 Legg til handling «Bytt kunde» på lastenhet med hurtigtast Alt+B Forbedret System Fix

TIRSDAG 24.SEPTEMBER 2019

ID Sak – Funksjon Type Kundeinfo Tags
28906 Gateway lekker minne BugFix Fixe minnelekkasje slik at bruker får opptimal ytelse av Portwin 5
28898 Landstrømsmeldinger må kunne leses inn via epost BugFix Mulighet for å sende inn meldinger på landstrøm via epost
28680 EPI-score må kun legges inn som kommentar dersom fristen på 72 timer   er utløpt Task Ved innsending av EPI score etter 72 timer legges EPI score inn som kommentar, ikke i EPI felt. Det samme gjelder ofr oppdatering av EPI etter 72 timer – kommentar Bergen havn
28886 Excelimport knytter ikke last til riktig anløp BugFix Endring i matching på anløp ifm innlesing av Excelimport av gods – forbedring slik at last treffer korrekt anløp.
28666 Feil ved innlesning fra ShipLog hvis flagg «Anløp uten kaibesøk» er påslått og lokasjoner oppdelt i kommunevis BugFix Forbedret matching på meldinger for havn med «Anløp uten kaibesøk» aktivt
28399 Nytt felt i melding til nettside leverandørene, for å angi antall passasjerer ombord Forbedret System Fix Felt for antall reelle passasjerer for nettside hentes fra anløpet  – ikke fartøys maks Trondheim
25633 Connector/API landstrømdata til BKK (Plug AS) Bergen Forbedret System Fix Nytt API for uthenting av landstrømdata til eksterne Bergen

TIRSDAG 10. SEPTEMBER 2019

ID Funksjon – Sak Type Kundeinfo Tags
28535 Lastregneark må ha med IMONr og kallesignal i farøtys dropdown Product Backlog Item I felt for søk på fartøy, er det nå IMO og kallesignal på fartøy.
28358 Oppdater Issc status på anløpet ved endring av anløp, kai og fartøy Task Ikon for ISSC status vises på anløpsside. Om ISSC gyldighetsdato er satt på fartøy, oppdateres alle ISSC statuser iht regler. Endres anløp,kai og el kaibruk endres status på nytt.
28348 Må kunne redigere hensikt på kaibesøk som tilhører samleanløp Forbedret System Fix Nå mulig å redigere hensikt på anløp som er knyttet opp mot samleanløp. Kristiansund
21606 Rapport Lloyds viser ingenting når det ikke er anløp. Kan den vise noe tekst? Forbedret System Fix Viser nå tekst «Ingen anløp i perioden» om det ikke har vært anløp i valgt periode Arendal

TIRSDAG 27. AUGUST 2019

ID Funksjon – Sak Type Kundeinfo 
28352 / 28356 Excel import Feilfiks i import av last fra Excel-ark. Varetetyper er ikke lengre påkrevd for tomme containere samt fikset problemer med fakturareferanse.
28242 Faktutadump tar ikke med fartøysinformasjon Fixet Fakturadumpen viser nå fartøysinformasjon for tjenester og last
78497 Kreditering. Tjeneste bytter kunde når anløp blir kreditert og bytter kunde BugFix Fikset problem med at kunde ble byttet på tjenesten når kunde ble byttet på anløpet etter kreditering.
28624 Det må ikke være mulig å slette anløp tilhørende samleanløp som har status større eller lik K Fixet Det er lagt inn restriksjon på at anløp tilhørende samleanløpet ikke kan slettes når samleanløpet  har status større eller lik «klar til fakturering»
27078  Prisperioder blir ikke oppfrisket korrekt når det kopieres til ny periode Fikset problem med oppfriskning av prisperiode ved kopiering. Inneværende periode blir nå alltid vist som den aktive perioden.
28140 Søk etter anløpsnummer gir dobbelt resultat ved enter tast (ikke ved trykk på forstørrelsesglass) BugFix Fikset problem med duplikate søk resultat ved bruk av enter tast
28339 Legg til ressursgruppe Landstrøm Nye ressursgrupper er lagt til for landstrøm. Datauthentinger kan da hente ut alle tjenester knyttet til levering av landstrøm.
28323  Oppdater mapping av SSN-fartøystyper Listen som brukes for å mappe fartøystyper fra SSN til fartøystyper i Portwin er oppdatert med nye fartøystyper

ONSDAG 14.AUGUST 2019

ID Funksjon Type Kundeinfo Tags
28169 Samleanløp som mangler anløp Vestvågøy (og Flakstad) Bug For havner med modul «Anløp uten kaibesøk» opprettes det standard kaibesøk. Ved avslutning av anløpsperiode sjekkes perioden og anløp/kaibesøk Vestvågøy
26374 Ønsker å kunne styre aktive og inaktive regnskapsperioder og at det høyeste aktive skal velges Forbedret system funksjon Mulig å kunne styre regsnskapsperioder i større grad. Åpne Inaktive, overstyre periode  ved fakturering. Ved oppretting av perioder settes disse til inaktive, bruker aktiverer dem. Kristiansand
28215 Legg til rolle for fakturaadministrator med rettighet til å endre perioder Forbedret system funksjon Ny brukerrolle – for koordinering av regnskapsperioder
28156 Oversikt bilde Forventet viser merknad i kundefelt Bug Merknad la seg på kunde kolonne. Fixet CCB Mongstadbase
28214 Legg til undermeny for menyvalg innstillinger Forbedret system funksjon Opprettet undermenyer i Innstillinger – går direkte til Brukerprofil el Havneinnstillinger
28189 Hvis kaibesøk mangler ankomsttid feiler overføring til PicSupply Bug Fixet CCB Mongstadbase

TIRSDAG 25. JUNI 2019

ID Title Work Item Type Kunde-informasjon Tags Ticket ID
27887 Virksomhetsområde fra fartøystype blir ikke satt når anløp opprettes manuelt Forbedret system funksjon Når anløp opprettes manuelt hentes virksomhetsområde fra fartøy som i dag
Hvis fartøyet ikke har virksomhetsområde hentes det fra fartøyets fartøystype
Hvis ikke fartøy eller fartøystype har virksomhetsområde så blir det tomt
På samleanløp kan virksomhetsområde redigeres. Da kan virksomhetsområde som er deaktivert endres til korrekt virksomhetsområde
21337 Import av Excel-fil for  last og varer – diverse aktører Product Backlog Item Det er mulig å sende inn Excel ark for last og vare fra aktører hos havnen.  Se mer om dette under Hjelp (?) i Portwin 5  Må inntil videre settes opp for den enkelte havn.  Kontakt Grieg Connect for mer info                                   Karmsund mfl.
27325 Planlegging av kaier PW 5 for CCBMongstad Forbedret system funksjon Kaibesøk vises nå med status på alle kaibesøk, også på utskrift  fra lister                        Bergen; CCB Mongstad; 5437,5492
28104 Legg inn indeks for å få opp hastigheten på Connector log Forbedret system funksjon Fixet
26436 EO-010: Må kunne sette tjenester eller last til enten Kontrollert for fakturering eller Ferdigstilt uten fakturering når man setter et anløp til Kontrollert Product Backlog Item Ved å sette anløpet til status «Kontrollert», vil Portwin 5 sjekke om det er hektet på last og/eller tjeneste.  Det samme for for status «Ferdigstill»  Se mer under Hjelp (?) i Portwin 5                  CCB Mongstad; Karmsund;                    Oslo;  Trondheim
27903 Vi må ikke forkaste anløp som har mmsi lik fartøysnavn dersom fartøy med mmsi finnes i Portwin Forbedret system funksjon Fixet
24486 EO 011 – En bruker må kunne se et varsel hvis ikke fartøyet tilfredsstiller krav for godkjent anløp Product Backlog Item Done                                                Karmsund
27918 I listen over avtaler vises feilmelding om at kolonne 7 mangler verdi Forbedret system funksjon Portwin viste et varsel for denne feilen som nå er fikset
27920 Oppdater lokasjonsscript med ny lokasjonskode NOORN Forbedret system funksjon Fixet
27410 Tjenester med status Må kontrolleres må være med i lista over Leverte tjenester Product Backlog Item Fixet
27867 Ved beregning av rabatt etter formel bør vi bare bruke to desimaler i rabattprosenten Forbedret system funksjon Fixet
24598 Det må være mulig å endre vederlagstype innfor tjenestevederlag etc. Product Backlog Item Tidligere var vederlagstypen låst, men denne er nå åpnet opp slik at det er mulig å endre tjenesteprisliste fra feks bygning til kran Kristiansand

TIRSDAG 11. JUNI 2019

ID Funksjon Type Tags Kundeinfo Ticket ID
27077 Hent EPI-score fra DNV/GL portal Ny funksjon Integrasjon med DNV/GL portal for EPI score som oppdaterer score på anløp
18308 Ny side for innlegging av rabatter, ESI, cruise og EPI Ny funksjon Bergen; Harstad; Karmsund; Oslo;Trondheim Det er gjort endringer på rabattsiden for ESI og EPI score.  Fakturering – Rabatter Se mer under Hjelp (?) –  Rabatter i Portwin 5 4608
27365 Feltet for EPI-score gjennomsnitt skal ikke vises i redgieringspanel når man har valgt ESI Ny funksjon
27366 Feltet «Frist for mottak …» skal vises i visninssiden for ESI Forbedret system funksjon
27358 Tooltip mangler på overskrifter som er for lange til å kunne leses Forbedret system funksjon
27383 Fartøystype dropdown skal kun vise aktive fartøystyper Forbedret system funksjon Ved søk vises kun aktive fartøystyper
27389 Frist for mottak av EPI-score skal være obligatorisk Forbedret system funksjon
26464 ESI Score på kaivederlag Forbedret system funksjon Oslo havn 4608
27317 Ny referanseverdi i Agresso ordrefil til Oslo havn Forbedret system funksjon Oslo havn
26564 Legg inn prislistekode, regnskapsperiode og fakturadato i fakturajournal samt mulighet for å filtrere bort underkjente (sammen med bug 27066) Forbedret system funksjon Karmsund
27103 Legg til nye felter i fakturajournal Fix Viser nye felt i fakturajournal; underkjent
27105 Ta bort underkjente linjer fra totalen og vis sum underkjent i egen kolonne i oppsummeringen i bunnen av rapport Fix Oslo,Borg, Fakturajournal viser underkjente i egen kolonne
27341 Legg inn sjekk slik at ikke anløp/tjenester hvor EPI ikke er mottatt ikke kan settes til kontrollert før fristen for EPI er utløpt Forbedret system funksjon Kan sette anløp til Kontrollert etter at frist er utløpt.
27381 Må ikke kunne sette tjenester til kontrollert dersom EPI rabatt og kunden har gruppert tjenestefaktura Forbedret system funksjon
27380 Hvis man har huket av for gruppert tjenestefaktura og tjenestene egentlig skulle hatt EPI så må brukeren få en melding slik at de kan avbryte eller gjennomføre faktureringen bevisst Forbedret system funksjon
27392 Legg inn rabatttype i fakturajournal og fakuradump Fix Viser rabattype i fakturajournal- og dump
26960 Ved oppsett av ressursmapping må man bare kunne velge aktive ressurser samt vise ressurstype Feilfix
27076 Nytt felt for EPI rabatt i anløpssiden Forbedret system funksjon Viser EPI score på anløpssiden

ONSDAG 15.MAI 2019

ID Funksjon Type Tag Kundeinfo Ticket ID
24603 Kranstatistikk viser ,49   ,83  bruker kun hele og halve timer Feilfiks Borg havn Fikset, viser når hele og halve timer. 3191
25413 Pris perioder blir aktive når det legges inn en ny periode frem i tid Feilfiks GC Fikset, ny periode forblir inaktiv frem til gyldig dato. 3555
26308 Må kunne legge til nye havnekode/riggkoder og redigere eksisterende Forbedret System Funksjon CCB Mongstad Anledning for bruker å legge til lokasjonskode basert på oppsatte lokasjoner.  5 første havnekode tegn må finnes i lokasjonskoden for å kunne opprette ny
26368 Tonnrapport februar – vise total total Feilfiks CCB Mongstadbase Fikset. Viser nå sum total 4467
26372 Fakturerte avtaler bør fjernes fra flisen avtaler Feilfiks Kristiansand havn, Karmsund havn Fikset. 4534
26398 Motta fra Shiplog fra ny web-service Forbedret System Funksjon GC Det er nå satt opp en mer robust løsning for AIS meldinger, som tar høyde for evt nedetid. Redundant servere
26478 Utskrift av insights  – kutter utskrift Feilfiks Borg havn, Moss Utskrift til PDF er forbedret slik at tabell og graf kommer på samme side hvis de passer inn på en A4-side. Hvis ikke vises de på hver sin side. Dette er første versjon av forbedringene, vi arbeider med videre forbedringer. Skrifttypen på grafen er også blitt mer leselig. 4275
26530 Endring av anløp med mange kaibesøk (f.eks. 440) medfører at applikasjonen stopper opp Feilfiks Anløp med mange kaibesøk (samleanløp) kan nå åpnes –  og ikke stoppe applikasjonen.  Viser første og siste kaibesøk. Kan ikke gjøre noe med anløpet.
26555 Segregert ballast, Oslo Havn KF Forbedret System Funksjon Oslo Havn Fikset. Går mot kaivederlag  Pris tar BT på fartøy og trekker fra den BT som er lagt inn i Segregert Ballasttank. Original BT på fartøy skal stå «as is» .  BT fartøy – BT Segregrert = prisgrunnlag Havn må sjekke at fartøyene har korrekt BT som ikke er fratrukket Segregert ballast BT på fartøy. 4612
26563 Ikke send med kontonummer til regnskapssystem og skjul kontofeltet fra brukergrensesnitt og rapporter Forbedret System Funksjon Bergen; Tilbud Ny funksjon i Havneinnstillinger – anledning til å skjule konto. Egen mail til kunder sendes
26588 Man må ha mulighet til velge at et området er en kommune Forbedret System Funksjon GO Tjenester På ressurs kan en nå sette et området som kommune, egen svitsj – for GO applikasjon
26705 Fartøysnavn vises ikke på samleanløp når kaivederlag ikke er med Feilfiks Helgeland havn Fikset  – nå vises fartøysnavn 4911
26920 Forbedre FSA filimport til/fra Portwin5 Forbedret System Funksjon FSA Forbedret funksjone for overføring fra PT FSA til PW5
26921 Hode på lister er forskjøvet ved scrolling og ved åpning av hovedmeny Feilfiks Fikset
26928 Ny status på tjenester Ongoing/Påbegynt Forbedret System Funksjon GO Tjenester Ny status på tjenester, Påbegynt – for GO applikasjon
26929 Tjenester blir ikke samlet riktig når de faktureres med anløp Forbedret System Funksjon CCB Mongstad Fikset. Nå samles tjenester på anløp om det er satt opp korrekt. Se Hjelp (?) i Portwin 5 – Fakturasamling
26941 Hvis bruttoareal for ressurs er tomt vises en advarsel når listen «Kapasitet på utleie» åpnes Feilfiks  GC Fikset, viser nå en advarsel om kapasitet ikke er tilgjengelig
26972 link til status.portwin.no Forbedret System Funksjon  GC Ny funksjon hvor bruker kan se oppetid – i for info i topp høyre side

 28. April 2019

ID Funksjon Type Tag Kundeinfo Ticket ID 
26621 Må være mulig å velge om en periodisk tjeneste blir levert eller kontrollert ved avslutning Ny funksjonalitet Karmsund Ny innstilling i «Havneinnstillinger» for å velge om en periodisk tjeneste skal få status «Kontrollert» eller «Levert» ved perioden slutt.  Er svitsjen aktiv vil tjeneste settes til status «Levert». Ikke aktiv blir status «Kontrollert» 4873
26586 Maksimumspris på prislisten slår ikke inn ved beregning av pris Feilretting Trondheim Havn Fikset 4774
20473 Listene som bruker DataTables på klienten frigjør ikke minne når listene lukkes Feilretting Fikset
26476 Splitt ut ShipLog web-service i egen API-service Forbedret system funksjon
26562 Må ikke kunne sende fakturagrunnlagbunt på nytt ved en feil Ny funksjonalitet Karmsund Ved å trykke «Send på nytt», vil det vises en dialogboks for bekreftelse med tekst – «Sikker på å sende på nytt? Dette kan medføre duplikate ordregrunnlag i fakturasystemet»
26622 Legg inn klientnavn (havn) på prisberegning Fix CCB Mongstad Fikset
25458 Flytt ElasticSearch ut i Aiven sky i test og dev miljøene Forbedring system funksjon 3 tjenester som kjører samtidig slik at oppetid og stabilitet forbedres.
25459 Oppgrader til versjon 6 av ElasticSearch Forbedring system funksjon
26627 Forbedre nedetid ved utrulling av databaseendringer Forbedret system funksjon KATA Ved deployment/oppdateringer vil AIS meldinger leses inn fortløpende uten opphold. Bruker skal ikke merke «nedetid»

9. april 2019

ID Work Item Type Tags Title Kundeinfo TicketId
25041 Feilretting Åpning av endringshistorikk er treg Forbedret hastighet ved åpnning av endringshistorikken
25835 Ny funksjonalitet Karmsund Oppdatere lasttyper/varetyper med endringer fra SSB (PW5 og PW2)
26365 Feilretting FRESHDESK; Periodiske tjenester; Treghet; VSTS Visning av tjenester med ressurs valgt er tregt i Karmsund, som følge av mange spørringer Forbedret hastighet ved åpning av periodisketjenester 4496
26371 Feilretting endringsønske; Faktura; Fakturalayout; FRESHDESK; Henvisning til kai på faktura; Kaier; Trondheim Havn; VSTS Faktura Varevederlag Får nå med navn på kai 4531
26398 Ny funksjonalitet Motta fra Shiplog fra ny web-service Forbedret AIS integrasjon
26407 Feilretting CCB Mongstad Globalt søk etter lastenheter filtrerer ikke på riktig kunde Fikset
26430 Feilretting CCB Mongstadbase; FRESHDESK; VSTS Varelinjer mangler når lastenhet uten kunde skal settes til ferdigstilt Fikset 4592
26465 Feilretting CCB Mongstad Bruker må kunne angi fakturatekst når noe faktureres fra detaljvisningen Ved oppretting av  fakguragrunnlag fra anløp/tjeneste/last kommer  spørsmål om fakturagrunnlagstekst.
26476 Ny funksjonalitet Splitt ut ShipLog web-service i egen API-service Forbedret AIS integrasjon
26559 Ny funksjonalitet Bergen Ved oppretting av last fra Fjordline, sett moms og provisjon til Nei hvis ingen prisliste Fikset
26560 Ny funksjonalitet Bergen Bytt plass på moms og % vederlag på redigering av tjeneste Fikset
26587 Feilretting AIS-meldinger til hovedområder kobler seg opp mot kaiområde Fikset
26608 Feilretting Tjenester fra FSA med lang beskrivelse feiler ved innlesning Fikset
26618 Feilretting Vi mottar duplikate landstrømmeldinger fra GO Fikset

28. mars 2019

ID Work Item Type Tags Title Kundeinfo TicketId
25370 Feilretting  Oslo havn Ønsker å kunne korrigere lastenhet uten å kreditere Lastenheten settes til ferdigstill, da åpnes feltene for redigering. Kan gi avvik mellom ny verdi og fakturert 3506
25434 Feilretting Bergen havn Det er ikke mulig å slette en rad i mappingtabell for connector Fikset
25818 Feilretting Bergen havn SSN fartøysoppdateringer kobler sammen forskjellige fartøy 4027
25822 Feilretting CCB Mongstad Fakturajournal tar kun med dim 1-6, må ta med alle dimensjoner Fikset
25865 Feilretting Borg havn Periodiske tjenester skal opprettes frem i tid Fikset 4061
25952 Feilretting CCB Mongstad Ved oppretting av automatiske tjenester vises ikke riktig opprettet av bruker Fikset
26142 Feilretting Bergen havn Status på anløp fra FjordLine skal settes til Forventet istedenfor Forlatt (Gjøres sammen med FjordLine PBIen) Settes forventes dersom aløpet ikke finnes enda (Last kommer før anløp) 4258
26135/ 26302 Feilretting  Karmsund, Trondheim/Verdal Tekst på prisberegning og faktura – fra private kaier mm (samme sak som 26135) Tar med privatekaier 4327 / 4434
26354 Feilretting Filtrering av trafikktypegrupper i rapporter feiler Fikset
26358 Feilretting Tjenester med slettede linjer uten prisliste kan ikke settes til K Fikset
26364 Ny funksjonalitet CCB Mongstad Erstatt prislinjetekst for videreformidlingsprodukt og send med Kundens kontakt i feltet YourRef til VB Egendef prisliste info / referanse info erstatter produktbeskrivelse med fakturatekst. Gjør at fakturateksten, ikke prislisteinfo  blir beskrivelse på fakturalinja. Foreløpig bare tjenester for MB.  I tillegg sendes kundens kontakt i stedet for faktura kontakt. Alle andre sender fakturakontakt.
26366 Feilretting CCB Mongstad Vår ref kommer ikke med over på faktura til CCB Mongstad Fikset
26367 Feilretting SSN setter ikke riktig loakasjonskode på anløp når flere kommuner Fikset
26421 Feilretting Fakturalayout; Rørvik Samleanløp,har behov for fartøysnavn Fartøysnavn vises på samleanløp -viser havnevederlag,dato og fartøysnavn. Oppdatert for Duett og Agresso 4567
26456 Feilretting Landstrømsmeldinger matcher ikke riktig anløp Fikset
26470 Feilretting Oslo; Trondheim Default verdi på kontroll last og tjenester når anløp settes til K skal være nei Fikset

5. MARS 2019

ID Title Kundeinfo Work Item Type Tags
26155 Legg til ny fartøystype fra SSN i vesseltypemapping Bug
26026 Implementer mottak av strøminformasjon fra GO-applikasjonen Ny funkskonlitet Product Backlog Item
25842 Etter Godkjenn faktura, når ordrenummer fra visma kommer, så forsvinner vedleggsikonet Bug CCB Mongstad
26159 Bytt varetype og navn fra Casing til OCTG i tonnasjerapport Fikset Bug CCB Mongstad
16979 Les inn last fra YilPort Product Backlog Item Oslo
16300 En bruker kan selv sette opp mapping av linjer i YilPort til kunder i Portwin Product Backlog Item Oslo
16586 Parser for YILPort format Product Backlog Item Oslo
25431 Må kunne se tydelig i anløpslisten om fartøyet ligger ved kai akkurat nå Product Backlog Item CCB Mongstad
25807 Verifiser meldinger fra YILPort og se om noe må endres på deres side Product Backlog Item Oslo
25829 Beskrivelse på grupperte tjenester må vise tjenestenummer i prislinje på faktura hvis bare en tjeneste Fikset Bug CCB Mongstad; endringsønske
25750 Eksport kundeparameter virker ikke for data dumpene Bug
25748 Til dato på rapporter viser feil dato Fikset Bug CCB Mongstad
25778 Kaibesøk uten kai viser null istedenfor «Avventer kai» i anløpsliste Bug CCB Mongstad
26131 Ny lasteenhet på samleanløp funker ikke Fikset Bug Bergen havn; FRESHDESK; Last; Samleanløp; VSTS
26312 Tonnaasjerapport tar ikke med Ferdigstilt last Fikset Bug
26290 Passasjer- og mannskapsliste må fjernes fra SSN-meldingene som leses inn Fikset Bug
26305 Det må være mulig å fakturere anløp, tjenester og last som er frem i tid Fikset Bug
26153 Lag pdf-vedlegg for last ved gruppert lastfaktura Fikset Product Backlog Item CCB Mongstad
25979 Fakturert tjeneste slettet uten å ha kreditert. Fikset Bug Fakturering Portwin 5; FRESHDESK; Oslo havn; Tjenester; VSTS
19406 EO 010 – 2.5.1 Når man setter anløp klar til fakturering og det finnes tilknyttede tjenester eller last som ikke er K skal man ha mulighet til også å sette disse til K (EO 010) Får opp dialogvindu som sier at «Anløpet har tilknyttede tjenester og/eller last som ikke er Kontrollert. Vil du sette tjenester og last også til Kontrollert?»
-Vis i dialogen en switch for tjenester og en for last, på samme måte som i dialogen for «Bytt kunde» på anløp.
-Hvis man velger JA på tjenester blir alle tilknyttede tjenester som har 0 < status <K satt til status K.
-Hvis men velger JA på last blir alle tilknyttede lastenheter som har 0 < status <K satt til status K.
NB! Hvis tilknyttede tjenester og last ikke kan passere validering for å settes til K settes de til «Må kontrolleres».
Dersom last eller tjenester settes til «må kontrolleres» gis det melding til bruker om dette.
Product Backlog Item Bergen; Fase 1; Karmsund; PBR
25876 Må kunne redigere fakturareferanse på ordre før den godkjennes Fikset Product Backlog Item CCB Mongstad; Tilbud
26146 Fakturareferanser for tjenester og last Dersom fakturaen har har anløp hentes fakturareferanse fra første anløp som har fakturareferanse. Dersom ingen hentes fakturaref fra kunde.                                                                                                                                                                    Dersom fakturaen har har tjeneste hentes fakturareferanse fra første tjeneste som har fakturareferanse. Dersom ingen hentes fakturaref fra kunde
Dersom fakturaen har har lastenheter hentes fakturareferanse fra første lastenehet som har fakturareferanse. Dersom ingen hentes fakturaref fra kunde
Product Backlog Item CCB Mongstad

12. FEBRUAR 2019

ID Tittel  Ny funksjonalitet eller feil  Kundeinfo Tags TicketId
24112 Detaljbilag legges til fakturagrunnlag som vedlegg for gruppert tjenestefaktura pbi Ny innstilling på kunde «Grupper tjenestefaktura» så  lag fakturavedlegg av prisberegningen når tjeneste settes til K og lagre dette på tjenesten som pdf. Hvis tjeneste settes tilbake til Utført, så tilbake til K igjen, må det opprinnelige vedlegget slettes og nytt opprettes. Navnet på vedlegget må være «Prisberegning tjeneste <n>» Lagres og knyttes til fakturagrunnlaget med avhuking som fakturavedlegg. Overføres forløpig KUN til  Visma Business CCB Mongstad
25004 Kanselleringer fra SSN som etterfølges av nytt forventet anløp må slås sammen (se også 20429) pbi Kansellering fra SSN. Fjerner ankomst ID dersom ankomst kanselert, fjerner avgang ID dersom avgang avgang kansellert. Dersom begge, settes merknad= mulig kansellert fra SSN. Dersom ny melding fra SSN, matcher på tid. Og fjerner merknad CCB Mongstad, Mosjøen, Oslo, Moss, mfl.
25429 Ønsker å fylle ut et beskrivelsesfelt ved oppretting av bunt, både fakturabunt og kreditering som vises i listen over fakturagrunnlagsbunter, søkbart pbi Ved oppretting  av fakturagrunnlagsbunt, kan bruker legge inn egen definert tekst – beskrivelse på bunten. Om det ikke gjøres, så legges standard Portwin tekst inn. CCB Mongstad; Karmsund; Oslo
25502 Ønsker å kunne legge til merknad på kreditnota bug Ved kreditering av fakturagrunnlagsbunt, kan bruker legge inn egen definert tekst – beskrivelse på bunten. Om det ikke gjøres, så legges standard Portwin tekst inn. endringsønske; Forbedringsønske; FRESHDESK; Oslo havn; VSTS 3509
25782 Samleanløp, kreditering – kunde endres ikke på anløp bug Når kunde endres på samleanløp endres også kunde på anløpene og  oppdateres Endre kunde; FRESHDESK; Hammerfest 3715
25838 Prisberegning dialog må vise eks mva når flagg «Prisbergning eks. mva» er på i havneinnstillinger pbi Ny havneinnstilling «Prisbergning eks. mva» Prisberegning må ta bort de to siste kolonnene og vise total eks. mva når Ja på  «Prisberegning eks. mva» innstillinger i havneinformasjon endre ledetekst fra Total til «Total eks.mva» Eksport av prisberegning må vise det samme som dialogen CCB Mongstad
25870 Vis kundenavn og orgnummer i toppen på prisberegning Ny funksjonalitet Verdi ( Kundenavn og organisasjonsnummer) er med i prisberegning og tilhørende eksporter Bergen
25873 Vis linker til tjenester og last ved gruppert faktura pbi Ved grupering av tjenester / last var ikke link med fra fakturagrunnlaget. Fikset. CCB Mongstad
25885 Tjenester og last må arve prosjektid fra anløp på samme måte som markedssegment og virksomhetsområde pbi Ny dimmensjonsgruppe opprettet. For CCB kommer prosjekt inn via Psupply.  Prosjektverdien legges  i feltet i dimmensjonsfelt. CCB Mongstad
25953 Hvis kunde legges til på et anløp som skal ha automatiske tjenester må tjenester opprettes på eksisterende kaibesøk bug Hvis kunde legges inn på et anløp og kunden har automatiske tjenester, må tjenester legges inn for alle kaibesøkene, også de som allerede har vært CCB Mongstad
25961 Department not set on PhysicalObject Visma-connector bug Avdeling hentes fra ressurs  for CCB
26027 Flere fakturaer til samme kunde, last bug Fikset Brønnøysund; FRESHDESK; Last; Samlefaktura; VSTS 4176
26034 Ved beregning av prosent vederlag må vi utelate kaibesøk som er slette eller kansellert bug Fikset

29. JANUAR 2019

ID Title Kundeinfo Tags TicketId
24083 Fremmedfartøysrapport viser ikke anløpets ankomst og avgangsdato i første linje Fikset FRESHDESK; Prioritering; Trondheim Havn; VSTS 2881
24159 Det er ønskelig å kunne se fartøy som tilhører kunde I fartøysvisning  (meny Fartøy) er det mulig å se fartøy som tilhører den unike kunden. Filtrer –> velg kunde og fartøy vises FRESHDESK; Harstad; VSTS 2911
24902 Motta prosjekt fra Visma Business samt bruk prosjekt i eget dimensjonsfelt CCB Mongstad
25174 Frittstående tjenester må kunne samles på samme faktura CCB Mongstad
25182 Motta avdeling fra Visma Business samt bruk avdeling i eget dimensjonsfelt. Må kunne overstyre avdeling på tjenestelinje. CCB Mongstad
25194 Visma som master for prislister(produkter) CCB Mongstad
25594 Komprimert faktura for tjenester CCB Mongstad
25669 Til dato for lister blir tre måneder frem i tid i januar Endret slik at ved oppslag i lister, vises siste dag i inneværende år
25695 Last fra PICSupply blir overskrevet når det skjer på forskjellige kaibesøk og samme anløp Fikset CCB Mongstad
25696 Last fakturasamling sammen med Grupper lastfaktura samler ikke alt på samme faktura Fikset CCB Mongstad
25715 Lastdump beregner TEU feil Fikset FRESHDESK; VSTS 3923
25733 Deres ref i havneinnstllinger må ikke være obligatorisk Karmsund
25779 «Nytt vedlegg» handling er borte fra anløp Kan settes opp via Havneinnstillinger –> «Tillat vedlegg» om bruker ønsker å ha dette valget.
25784 VismaBusness deres ref må sendes i CustomerOrderNo
25791 Tillat at databaseskjema avviker fra datamodell
25792 Ved kopiering av vedlegg fra anløp til faktura blir bare link og ikke fil kopiert Fikset
25809 3 Feil ved import av ressurs fra Visma Business
25823 Fakturareferansene fra anløp må også settes dersom vi bare har kaiavgifter CCB Mongstad
25826 Grupper tjenestefaktura og grupper lastfaktura må settes som default ved mottak av kunder fra Visma. Fakturasamling frittstående tjenester settes også default. CCB Mongstad
25830 Komponent som viser ressurstre vil snart fungere dårlig. Komponent oppgraderes.
25832 Ved visma import av kunder må man ikke sette ExternalUse lik false ved oppdatering av eksisterende kunde CCB Mongstad
25854 Grunndata som har ExternalUse = 0 skal ikke senndes til PIC CCB Mongstad
25790 Må kunne velge fakturasamling slik at last og tjenester kommer på samme faktura

Nytt valg for fakturagruppering for tjenester som er knyttet til anløp lagt inn på fartøy (en per kunde, en per fartøy eller ingen samling)
Tidligere verdi i fakturasamling for anløp skal kopieres inn i nytt felt for fakturasamling tjeneste                                                                                                                                                                                                                                                   > Tjenester og last som er knyttet til anløp:

Dersom både last (fakturasamling last på kunden) og tjenester (fakturasamling tjenester på fartøy) har fakturasamling «en per kunde» skal de komme på samme faktura dersom de har samme kunde.                                                                                                                                                                                                                                                      ->Tjenester og last som er knyttet til anløp:

Dersom både last (fakturasamling last på kunden) og tjenester (fakturasamling tjenester på fartøy) har fakturasamling «en per fartøy» skal de komme på samme faktura dersom de har samme fartøy og kunde

15. JANUAR 2019

ID Title Tags TicketId Kundeinfo
25378 Ønsker å kunne registrere provisjon som tjeneste med negativt beløp Forbedringsønske; FRESHDESK; Karmsund havn; VSTS 3513 Mulig å legge inn negativt beløp som «provisjon» i tjeneste
25547 Ønsker at økonomiske rapporter skal kunne grupperes og filtreres på regnskapsperioder endringsønske; FRESHDESK; Kristiansand; VSTS 3664 Regnskapsperioder er lagt til i økonimisk rapport. Fordrer at oppsett er satt at regnskapsperioder er aktive og skal benyttes.
24121 Sending av ordre til Visma med Vismagenerert ordrenummer CCB Mongstad Vises i Eksterne ordrenummer –
25088 Redigering av last – pil – neste ? Bergen havn; FRESHDESK; Manøvrering; Redigeringspanel; VSTS 3391 Feil rettet og ved å bruke piltaster på lastenheter, følges det kronologisk oppsett
25134 PW5 Mister anløpsnr. ved å bruke «Excel/PDF/Kopier» – Endringsønsker; FRESHDESK; Oslo havn; Rapporter P5; VSTS 3419 Endring gjort slik at anløpsnummer vises i eksport
25557 Produktkode for provisjon må sendes med til VismaEnterprise Fixet
25518 Problemer med å sette last til K fra lastlisten Fixet
23419 Portwin statistikk R001 – filtrer bort status Kansellert i anløpsrapporter Bergen; endringsønske; FRESHDESK; Rapporter P5; VSTS 868 Fixet – kansellerte anløp vises ikke i anløpsrapport.
25432 Må ikke få satt et samleanløp til Kontrollert uten at det har minst 1 prisliste Bergen Fixet
24094 Kunne se kundenummer på kunde når en tar musepeker over kundenavn på anløp Borg havn; endringsønske; FRESHDESK; Vise kundenummer på kunde; VSTS 2913 Fixet – ved å dra musepeker over kundenavn på anløp, vil også kundenummer vises (ID)
25636 Koble til kaibesøk feiler hvis anløp det søkes etter ikke har trafikktypekode Fixet
25681 Import av last der det bare er passasjerer må ikke feile FRESHDESK; VSTS 3881 Fixet
25573 Finpussing av utseende, sortering m.m. Fixet
25184 Feltet bæreevne mangler i Portwin 5 må vises i GUI endringsønske; FRESHDESK; VSTS 3466 Fixet
25578 Feil i grunndata eksporten CCB Mongstad Fixet
25635 Faktureringsoversikt invalid date Fixet
25096 Endre navn på aksjon «Ny bestilling» til                            «Ny forhaling« Oslo Fixet
24113 En bruker kan laste opp dokumenter til en ordre eller få med dokumenter fra fakturert anløp/samleanløp, tjeneste eller last som vedlegg til faktura CCB Mongstad Mulig for bruker å hekte på vedlegg til faktura. Fordrer at mottaker har løsning for mottak av vedlegg. Kun PDF vedlegg.
25546 Det må legge inn felt på ressurs for ID for landstrømsanlegg Båtsfjord OPS  id
25173 Anløpslista eksportert til pds viser ikke antall tjenester og lastenheter slik som tidligere CCB Mongstad; endringsønske Fixet

11. Desember 2018

Saks ID Beskrivelse Kundeinfo Tags TicketId Work Item Type
21877 Lage støtte for å ha databaser og elastic databaser fordelt på flere servere Product Backlog Item
24788 Bruk samme måleenhet ved minimumspris Product Backlog Item
24878 Status «Lasting/lossing» skal hete «Lossing/lasting» Bug
24921 Kranrapportene til Borg havn samt «Fakturert varevederlag per sted» skal inn som standardrapporter Borg, Trondheim Product Backlog Item
25005 Problemer med godsfil – fix dato, måned, år, klokkeslett SSB rapporten i PW5 har slått sammen 2 kolonner, fixet og fordelt. Borg, Moss 3366 Bug
25119 Overstyrt beløp på avfallsvederlag får rabatt fratrukket Borg 3413 Bug
25123 Indeksering av invoice og invoicebaseline går noen ganger på timeout mot db Bug
25127 Insights: Filter privat/offentlig på kaibesøk viser feil Bug
25139 Anløpsavgiftsfeltet må ikke være utfylt for å få pris på samleanløp Oslo 3423 Bug
25143 Underkjent del av bunt overført til Visma 3433 Bug
25149 Insights 7 nye økonomiske statistikker  Omsetning pr egne kaier, pr fartøystype måned, fartøystype kvartal, fartøystype år, Omsetning pr kommune Product Backlog Item
25165 Insights: Filtrering på kunde på anløpsrapport tar likevel men andre kunder, samme med sted CCB Mongstad Bug
25191 Lag plan for drift av elastic løsningen Product Backlog Item
25195 Avklare/sett opp Yilport-webservice  Oslo Product Backlog Item
25248 Melding fra SSN om bevegelse innad i området blir nytt anløp Bug
25249 Kan ikke velge ressurs på tjenestelinje hvis Tjenestetype er Diverse Bug
25384 Ordretype til Visma skal alltid være 2, må bruke annet felt til å sette opp man må legge til vedlegg i Visma Karmsund Product Backlog Item
25419 Nytt felt for LoadCapacity på ressurs Karmsund Bug
25467 Gruppering av last må ta med antall når prislinjer lages Kristiansand Bug

28. November 2018

TicketId Title Kundeinfo Tags
Kosovo mangler i landkode Kosovo er lagt til i landskodelista
3023 Ny havn i Portwin 5 Ny havn lagt til:  Itacoratiara (Brasil) , Mäntyluoto (Finland) Borg havn, Mo i Rana
Ved hopp mellom lister følger sorteringsparameter med Når bruker har oppe flere lister, visninger og jobber mellom disse, vil sorteringsparameter ikke endre seg.
Connector log viser bare øverste feilmelding, ikke den indre Connector log viser nå mer detaljer ved feil.
3317 Feil i visning anløp Listen ble klippet til høyre , la seg over statusfelt, fikset nå
Håndtering av kundenummer for CCB Mongstadbase Kunde opprettes i visma og overføres til Portwin. Nye kunder / ressurser / prislister skal ikke opprettes i Portwin 5 for CCB Mongstadbase CCB Mongstad
Ved endring av tjenestelinje oppdateres ikke prisberegning i detaljvinduet På tjenestelinjen, er det mulig å se prisen direkte når man legger inn mengde. Nå oppdateres prisen  ved endring av verdi i mengdefelt.
Insights: Hvis du bytter til annen arkfane og tilbake til rapporten (arfane) så huskes ikke filtre Rettet: om en bruker bytter mellom rapporter, arkfaner, holder filtreringen seg.
3394  Dataeksport rapporter stopper, får time-out. Det er lagt inn støtte for å kunne hente ut store dataeksporter Bergen

 13. November 2018

ID Title Kundeinfo Tags TicketId Work Item Type
24314 Økonomiske data mangler verdi i fartøystype indeks Bergen Bug
24498 Anløpslistene viser feil hensikt på kaibesøksradene Bug
24562 FW: Tjenester på Landstrøm anleggene på Skoltegrunnskaien Tjenesten legger seg på riktig kai, tidligere ble første kai valgt dersom det var flere kaibesøk. FRESHDESK; VSTS 3190 Bug
24795 XML til nettsider avviker fra PW2 sin web-service Karmsund Bug
24922 Må ikke oppdatere WasteZone på lokasjonene ved deployment Bug
24987 Kunde er merket som merknad når anløpsliste eksporteres til PDF Merknad er nå markert som merknad på eksport anløpsliste i pdf Bug
24988 «Mangler Last» filter har ikke oversettelse for rader og kolonner i Insights  Fixet Bug
24760 Legg til avsjekkboks i mapping av lastetype «Ta med antall» Ny bryter under lastetype Connector for å velg «Ta med antall»   Hvis bryter er satt til «Nei» så importeres ikke «Antall med last» og «Antall tomme», bare vekt. CCB Mongstad; Digigods Product Backlog Item
24312 Insights Økonomiske rapporter – må kunne gruppere på Vederlagstype Ny filtrering er lagt til for vederlagstype Bergen Product Backlog Item
24313 Insights Økonomiske rapporter – må kunne velge Fartøystypegruppe som rad/kolonne og som filter Ny filtrering er lagt til for fartøystypegruppe Bergen Product Backlog Item
24383 Insights økonomiske rapporter – må kunne velge privat/offentlig som filter Product Backlog Item
24386 Insights økonomiske rapporter – tjenester og last må ha med fartøystype Ny filtrering er lagt til for fartøystypegruppe Product Backlog Item
24459 Insights økonomisk rapport – Må kunne gruppere inntekter per kommune Bergen Product Backlog Item
24462 Insights økonomiske rapporter – må kunne vise kreditering og provisjon som negative søyler Bergen; PBR Product Backlog Item
24880 Insights Økonomiske rapporter må ha filter for å filtrere på prisliste Moss 2734 Product Backlog Item


30. oktober 2018

ID Beskrivelse Kundeinfo Tags Freshdesk ID
960 En bruker kan laste opp dokumenter til anløp, samleanløp, tjenester eller last Fil kan legges ved anløp / tjeneste / last ved hjelp av aksjonsknappen og nytt vedlegg.  Du kan laste ned vedlegget ved å klikke på navnet på vedlegget CCB Mongstad
23456 Søk på fartøysnavn i anløp gir kainavn høyere prioritet enn fartøysnavn  Fikset slik at søk prioriterer fartøysnavn Bergen 2524
23476 «Belast ISPS Vederlag» skal ikke vises på ressurser andre enn Kai
23820 Hvis fartøyet er forventet til en kai og ankommer en annen, må kai byttes, også for privat kai  Egen svitsj i havneinnstilling for denne funksjonen CCB Mongstad
24079 Fakturagrunnlagdump må vise statusnavn, ikke koder. Må sette riktig status ved godkjenning av fakturagrunnlag. Bergen 2879
24197 Lasten kobles alltid til første kaibesøk selv om det finnes kaibesøk med samme kai som vi mottar i meldingen
24470 Overstyrt antall fakturerbare på samleanløp bør kopieres videre til neste periode
24480 En bruker må kunne overstyre priser på anløp med antall vederlag eller beløp Anløpsvederlag gir nå mulighet for å overstyre antall eller beløp. Anløpsavgift har bare  mulighet for overstyring av beløp Karmsund
24495 Ny frittstående tjeneste velger øverste området Når du registrerer en tjeneste og velger ressurs så skal nærmeste område velges Harstad; Hammerfest 3151
24528 Innstillinger for å sette default verdier for moms og angi om man skal bruke regelverk for moms Nye havneinstillinger for mva. Dette er en innstilling for  å bestemme om standarden skal være med eller uten mva. Feks mva på fartøysvederlag. Standardpris vil overstyre denne innstillingen og det er også mulig å endre manuelt. CCB Mongstad
24529 Samleanløp får ikke  automatiske tjenester Automatiske tjenester som fortøyning/losskast legges ikke på automatisk på samleanløp
24700 Checkbox er litt usynlig når den ikke er på
24704 Automatiske tjenester blir i en del tilfeller ikke opprettet  Fikset
24747 Ressurshierarki mangler valg for å vise/skjule Historiske/Slettede objekter  Fikset

16.oktober 2018

ID Title Kundeinfo Tags TicketId
23658 Rapport: Avgift og vederlag per sted (R058P) Rapport ved navn Avgift og vederlag per sted er tilgjengelig i Insights. Denne rapporten het R058P i Portwin 2. Farsund
24119 Vis fakturatekst på tjenestelinje, både detaljbilde og listevisning Fakturatekst på tjenestelinje vises i detaljbilde og i listevisning for tjenester og i utskrifter. CCB Mongstad
16588 Sett opp WCF for YILPort format Oslo
23638 Må være mulig å slette et samleanløp Du kan lette et samleanløp. Samleanløp med last og tjenester må kobles fra før sletting, og slette-funksjon er ikke tilgjengelig hvis ikke lasten og tjenestene ikke er koblet fra. Bergen
24389 Legg til data som mangler i standard script for dimensjoner og nato-klasser for last
24367 Må være mulig å bestemme før sending til Visma om ordren skal sendes med kode «2 – Klar for sending umiddelbart» eller «1-Ferdigmeldes først» På kunden kan du skru svitsjen Ferdigmeldes i fakturasystem på for å kunne legge ved vedlegg i regnskapssystemet. Fakturaene til kundene med denne skrudd på vil bli liggende i regnkapssystemet for behandling. Hvis svitsjen er skrudd av på kunden, så vil faktura automatisk sende kunde. Gjelder kun Visma Business. Karmsund
24366 Send med avgiftskode til Visma Business og bytt felter for fakturareferanse og ordrenummer Karmsund
24321 Legg inn riggkoder i lokasjonslisten Nå er riggkoder tilgjengelig i lokasjonslisten for CCB Mongstad. CCB Mongstad
24315 Lag scripts for nye statistikker som skal inn i standard Ny statistikker er på plass i Insights: Antall kjøretøy og tilhengere (alle typer) med skip, Fakturert (totalt) og fakturert per vederlagstype. Bergen
24262 Forbedre logger i Application Insights
24104 Må kunne velge regnskapsperiode i portwin og sende med til regnskapssystem Du kan nå sette regnskapsperiode som sendes til regnskapssystemet. Karmsund; Visma Business
24515 Stopp tjenester fra FSA som ikke skal faktureres
24501 Minnelekkasje i BackOfficeClient
24471 Vi henter for mange meldinger fra SSN
24469 Optimistic Concurrency exception in log
24454 Feil i loggene i produksjon 01.10
24273 Beregn anløpsavgift for fartøy under 15 meter på samleanløp hvis overstyrt antall fakturerbare Havøysund
24206 Issue with EXCEPTION System.Data.SqlClient.SqlException

2.oktober 2018

Ticket ID ID Title Kundeinfo Innmeldt av
15706 Rapport – Havnerapport CCB/BOH – automatisk overføring Automatisk rapport fra CCB til Bergen Bergen; CCB Mongstad; Tilbud
23819 Grensesnitt for å oppretting av fortøyning og losskast som standardtjeneste tilknyttet anløp Opprettelse av standard tjenester på anløp CCB Mongstad
2721 23648 VS: tekst i fakturatekstfeltet – samleanløp Fakturatekst på samleanløp kommer med Horten
2817 23930 Fakturareferanse må bli med på fakturagrunnlag for last Fakturareferanse for last
Hvis det kun er 1 lastenhet og lastenhet har verdi i feltet «Fakturareferanse» skal denne fakturareferansen legges som fakturareferanse på fakturagrunnlaget
Hvis det er mer enn 1 lastenhet på grunnlag, brukes kundens varereferanse som fakturareferanse på fakturagrunnlaget
 Moss havn; Referanse last;
23964 Nye felter i overføringen til Visma Enterprise for å håndtere kreditering og utenlandske kunder Det overføres nye felter til VE                                                                Ved kreditering: opprinnelig ordrenummer. I dag legges denne i feltet OrdreRef, fremover skal dette legges i feltet KreditRef, se Mrk11 i vedlagte spesifiaksjon
Kundeinformasjon, se MRK 12 i vedlegg:
Hvis utenlandsk kunde (land er ikke Norge eller tomt) så:
Legg postnummer i feltet UPOSTNR, nytt felt for utenlandsk postnummer
Legg poststed i feltet UPOSTSTED, nytt felt for utenlandsk poststed
Sett Postnr = 0
Legg nasjonskode i feltet Nasjon, nytt felt for nasjon
Ellers (hvis norsk)
Legg postnummer i eksisterende felt som i dag
Hvis postnummer er tomt blir det 0000 som tidligere
Hammerfest; Havøysund; Horten; Kristiansand; Vestvågøy
19446 Fakturatekst felt i tjenestelinje gi validering feil Business
21619 Prisliste henter ikke periodene Business Båtsfjord
20288 ‘AvtaleSlutt’Dato skal ha rød asterisk når vi lager periodisk tjenester
2915 24096 Til – fra tidspunkt på tjenester må kunne være identiske Borg havn
2706 23623 Kundenavn Bergen
13056 Eksportering av rapporter til Excel eller PDF skal ha med rapportens tittel, valgte filtere og utplukksperiode i Excelarket Ved uthenting av rapport vises valgt periode, filter og tittel. Borg
23346 Tilpasning av R057 for bruk til viderefakturering av varevederlag Rapport R057 tilpasses slik at havnen kan sende rapport til kunde med oversikt over oppkrevingsgodgjørelse.

Nytt felt/ svitsj på «kunde» som hentes ved kjøring av R057
Rapport «Fakturert varevederlag pr varetype» sett svitsj «Bare kunder med «Oppkrevingsgodtgjørelse» valgt» aktiv.

Oslo
23360 R008 Anløp og gods pr. fartøystype – lag som standardrapport via Insights Ny rapport – R008 for registrert «Gods pr fartøystype» og er standardrapport. Oslo
24125 Ønsker å få med havnekode i SMTP exception Done
24151 Legg til standardtjenester når kaibesøk settes til ankommet og forlatt Bruker kan nå legge på standardtjenester på anløpet.
Ved ankomst kai vil tjenesten settes  og antall settes opp til 2, hvor tidspunkt hentes fra kaibesøk
Når kaibesøket får status «Forlatt» legges avgangstidspunkt på og antall settes til 1
Bruker kan velge om når tjenesten skal opprettes ved å gå via Rediger –> Tidspunkt for opprettingFor å opprette ny automatisk tjeneste  velg Ny (+) –> Ny automatisk tjeneste
Finner oppsatte tjenester under «Tjenester» –> «Automatiske tjenester»
Seamless
24247 Standardtjeneste må tillate . i klokkeslett Mulig å registrere . (punktum) i klokkeslett
24302 Ekport av avtaler til Excel har ikke med desimalene i priskolonnen Desimaler kommer med i eksport av avtaler, Periodiske tjenester Borg
24348 Fakturajournal er svært treg Økt minne og justert oppsett Bergen

5. september 2018

Ticket-ID ID Feilrettinger og forbedringer Kundeinfo Innmeldt av
 – 15705 Rapport Tonnasjerapport (R600) Rapport for tonnasje er tilgjengelig i Insights. Gå til Insights, velg Rapporter og dataeksport. Velg rapporttype Tonnasjerapport. Rapporten inneholder kriterier kunde og lokasjon. Trykk last ned eller send på mail. Sett opp automatisk utsendelse i Connector. CCB Mongstad
 – 23454 Dimensjoner må kunne ha alfanumeriske verdier som kan sendes over til regnskap
 – 22933 Listen over anløp som mangler last skal vise kolonner med Fartøystype og Trafikktype Oslo
2707 23634 Ankomstdato på fakturerte anløp må være med i eksport av fakturagrunnlag
22668 Forbedringer i listen over periodiske tjenester Oversikten over periodiske tjenester har gruppering på flere nivåer og viser to nye kolonner som ressurs og fakturaintervall. Kolonnene fartøy, ankomst og mengde 2 er fjernet fra lista. Borg
 – 23520 Niscayah integrasjon: Legge inn settings i config-fil i stedet for database Kristiansand
 – 8478 Verifiser at Niscayah integrasjon virker som før med ny PW5 og andre tjenester i PortTools Portwin service skrudd av Integrasjon mot Niscayagh er tilgjengelig. Kristiansand
 – 23676 Mobilplattform – Opprette ny pipe for Portwin.Go build
 – 23674 Kundens innkjøpsansvarlig vises i feltet Accountable og overføres til Agresso Oslo
 – 23637 Fakturajournal ma ha med dato på linjer som gjelder samleanløp Bergen
2543 23522 Ved endring av feltet privat/offentlig på kai må data indekseres
2553 23523 Innlogging PW5 – får ikke byttet bruker
 – 23969 Frittstående tjenester klar til fakturering må ikke ta med periodiske tjenester Borg
2838 23982 Reskontronr er for kort Oslo
 – 23980 Forbedre informasjon ved feil ved mapping av AIS melding
 – 23970 Tekster for periodiske tjenester mangler i settings databasen
 – 23965 Lastedato vises ikke i Fakturaeksport og fakturajournal for gruppert last
 – 23945 Må være mulig å ha et standard prefiks foran dimensjonsverdiene
 – 23938 Mange typescript feil når client kompileres
 – 23789 ExternalUse felt mangler i melding til PICSupply
23782 Scheduler som kjører Connectors krasjer hvis den ikke få oppdatert integrasjonskonfigurasjon
 – 23777 Exception VoyagePort mangler bør inneholde mer informasjon
 – 23776 Vi må ikke legge inn IMO lik 0 når vi mapper AIS-meldinger
 – 23724 Gruppert lastfaktura bør vise informasjon om lasttypen
 – 23702 Endring av navn på ressurs, lasttype og varetype medfører ikke sending av grunndata til PICSupply
 – 23640 Hvis kunde er angitt må bare denne kunden komme med i fakturajournal
23625 Meldinger med tom DepartureTimeUTC tag fra ShipLog feiler
2695 23573 Prislister må være satt på samleanløp når det settes til Kontrollert
23568 Aktivere kunder som er slettet på en enkel måte Alta; Arendal; Bergen; Båtsfjord; CCB Mongstad; Grenland; Hydro Norway; Hydro Sunndal; Kirkenes; Truls; Vestvågøy
 – 22179 Color Line: Laste dato mangler for utgående last

22. august 2018

ID Forbedringer og feilrettinger TicketId Kundeinfo Innmeldt av
23530 Håndtering av problemer for meldinger fra FjordLine for strekning Bergen-Stavanger All håndtering av last mellom Stavanger og Bergen fungerer nå som det skal. Bergen
19002 Skriv ut rapporter med diagram og tabelloppsett  – Det er nå mulig å eksportere både diagram og tabelloversikt til pdf. Velg «Eksporter graf» i rapporten. Borg
23572 Opplegg til OPS protokoll mellom Seamless og PowerCon OPS system  – Protokoll for to-veis integrasjon mellom landstrømsanlegg og Portwin er på plass. Båtsfjord
21611 Grunndata fra PW5 til PICSupply  – Integrasjon mot PicSupply er på plass og kjører nå datautveksling fra Portwin 5 til PicSupply. CCB Mongstad
23574 Fakturering feiler når gruppert lastfaktura er valgt  – Feil er rettet, og nå kan funksjonen «Gruppert faktura» skrus på og benyttes igjen.
23570 Mangler fartøysnavn i fakturajournal når «Grupper lastefaktura» er huket av 2647 Bergen
23376 Kopiering av tjenester virker ikke optimalt 834 Arendal
23562 Ved beregning av antall i perioden (Månedsvederlag) må vi konvertere til lokaltid 2579 For å beregne antall i perioden for månedsvederlag korrekt benyttes nå lokaltid og ikke UTC-tid, som tidligere. Hammerfest
23576 Får ikke lagt inn høyt nok antall passasjerer i feltet «Antall med last»  – Horten

26. juni 2018

ID Feilrettinger Innmelder Ticket ID
19055 Det må ikke være mulig å velge kreditere på nytt når overføring har feilet
21904 Ressursbeskrivelse vises med blanding av små og store bokstaver i topplinja på anløp
22185 Søk i priser vises ingenting
22457 Object reference not set to an instance of an object uten stack trace
22527 Mangler Id i dropdownliste for prisliste Bergen
22528 Ta bort provisjons switch på dialoger for standardpriser (unntatt last)
22583 Sted skal kom opp automatisk når vi velge en resurs i Ny frittstånde tjeneste
22685 Servicer og servicelinjer blir ikke indeksert ved endringer i prislister
22698 Når du huker av i listen over fakturagrunnlagsbunter så blir ikke action menyen tilggjengelig med en gang
22897 Ved bytting av lastetype ble ikke prisliste oppdatert
22937 Aritcles vises ikke (kun noen maskiner)
23165 Feil vederlagstype skaper forvirring Bergen 795
23166 Vis transitkode i tillegg til beskrivelse i dropdown på last
23351 Søk i tjenesteliste vises ikke riktig
23355 Kan ikke vise tjenester som er koplet direkte til anløp
23409 Feil varetype i ssb laststatistikk, bruker egendefinert kode istedenfor ssb sin kode

ID Forbedringer Innmelder Ticket ID Beskrivelse
17311 Sett på kaien om den skal ha Belast varevederlag, Belast kaivederlag, Belast isps vederlag – uavhengig av om offentlig Arendal; Bergen * Når man oppretter ny ressurs, og velger «Ressursgruppe» «Kai», vises to switcher, «Offentlig» og «ISPS» * «Offentlig» skal være valgt, men ikke «ISPS» * Når man lagrer åpnes ressursen, og redigeringspanelet vises * Her skal «Offentlig», samt «Belast varevederlag», «Belast kaivederlag» og «Belast avfallsvederlag» være valgt. * Dersom man endrer på «Offentlig», skal nevnte switcher også endres. Men de kan også endres individuelt. * Det samme gjelder for «ISPS» og «Belast ISPS vederlag» * I anløpsvinduet på «Kai», vises kun «ISPS» og «Offentlig», ikke «Belast —vederlag» som før. * På «Kaivederlag» og «ISPS vederlag» under Kai, vises det om dem belastes eller ikke. * «Avfallsvederlag» under anløp, viser «AVFALLSVEDERLAG BELASTES», med en forklaring dersom musen beveges over. * Beregning av pris bruker  «Belast varevederlag», «Belast kaivederlag» og «Belast avfallsvederlag» og tar ikke hensyn til «Offentlig» * Det samme gjelder på ISPS, da bruker «Belast ISPS vederlag», og ikke «ISPS» som tidligere.
21199 Må kunne sette status tilbake fra «Ferdigstill uten fakturering» Bergen 291 For last og tjenester som har fått status «Ferdigstill uten fakturering» vil det være mulig å sette status tilbake til «Levert» Gjøres via aksjonsknappen. Tilsvarende også for anløp ( tilbake til Forlatt) og samleanløp ( tilbake til Avsluttet)
21612 Sending av bestilte tjenester fra PW5 til PICSupply
22027 Nytt filter for «Fakturaperiode» for periodiske tjenester Borg Tilleggstjeneste: Nytt filter for «Fakturaperiode» i periodiske tjenester
22129 Innenriks/utenriks settes for cruisepassasjerer utfra nasjonalitet Bergen 550 Last – innenriks/utenriks: * Dersom nasjonalitet på lasten er fylt ut hentes innenriks/utenriks fra denne. Innenriks dersom nasjonalitetskode er NO,  ellers registreres det som  utenriks * Dersom nasjonalitet ikke er fylt inn hentes innenriks/utenriks fra fra/til lokasjon på lasten
22140 Må være mulig å velge om søyler skal settes oppå hverandre eller ved siden av hverandre i grafen Borg Insight:  Det skal være mulig å velg visning på søyler, ved siden av hverandre eller oppå. Gjøres i oppsett og menyen
22183 Kunder til Agresso skal kun sendes når det er nye eller endringer, ikke ved hver ordrefil Bergen
22659 Vis transitkode i tillegg til beskrivelse i dropdown på last
22693 Prislinjer hvor overstyrt antall er 0 må ikke komme med på fakturaen for samleanløp Horten
22705 Sending av endrede og nye anløp fra PW5 til PICSupply
22904 Sett opp kranrapporter for Borg havn og sammenlikn med havnestatistikk Borg
22921 Periodepriser for periodiske tjenester må vises bedre på prisberegning Borg
22924 Lag egen flis for periodiske tjenester som er Kontrollert og klar til fakturering Borg Tilleggstjeneste:  Ny flis under fakturering som sier «Perodiske tjenester klar for fakturering»
23134 Rydd opp i Ftp kode
23171 Nye kunder fra Portwin Lodingen 802

13. juni 2018

Ny lagre-knapp på kunde, fartøy, ressurs og priser

Vi innfører Lagre-knapp i sider for grunndata der brukeren aktivt må trykke lagre for å få lagret endringer som er gjort.

Funksjonaliteten er lagt ut på test, og vil senere komme produksjon.

Lagre-knappen ligger nå på grunndata for:

  • Kunde
  • Fartøy
  • Ressurs
  • Priser
Slik fungerer lagre-knappen:

Feilrettinger

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID
19805 Reindeksering av «OnlyErrors» feiler
20210 Automatisk oppdatering av endringer ser ut til å sendes tilbake til den som endret også Bergen
21880 Prisliste forsvinner fra lastelinjen når ingen verdi i standardpriser for last
22485 Biztalk-SSN opplever nullreference exception
22539 Provisjonslinjer havner ikke sammen med resten av lasten i fakturajournalen Bergen
22619 Ved åpning av ny lastenhet skal lastlinje åpnes i redigeringspanel med fokus på første felt Bergen
22620 Ved bytting av kunde på ny lastenhet forsvinner første varelinje Bergen
22622 Ny lastenhet for samme kaibesøk fungerer ikke Bergen
22638 Må være mulig å slette en lastelinje selv om ikke påkrevde felt er utfylt Moss
22679 Hendelses og avtalefliser klarer ikke hente data
22699 Ftp over SSL fungerer ikke
22768 Nytt anløp eller samleanløp åpnes ikke i ny fane
22930 Cruiselisten (anløpslister) kan ikke skrives ut i sin helhet hvis det er anløp med flere kaibesøk Bergen

Forbedringer

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID Beskrivelse
404 Mottak av last fra PicSupply Portwin 5 mottar meldinger for last fra PicSupply. Logikk ved innlesning ivaretas som i eldre løsninger. Prosjektnr. (Reisenummer) leses ikke inn.
3564 Mottak av leverte tjenester fra PICSupply til PW5 Portwin 5 mottar meldinger om alle leverte tjenester fra PicSupply og setter dem til fra bestilt til levert i Portwin 5. Ressursene og prislistene benyttet må på forhådt være definert i Portwin 5.
22094 Innfør Lagreknapp for Grunndata Vi innfører ny lagre-knapp på kunde, fartøy, resurs og priser som gjør at autolagring utgår i disse visningene.
22141 Lag rapport fra Havnestatistikk: Krantimer per uke Borg Ny rapport i Insights for rapporter på krantimer per ukedag fordelt på ressurs.
22142 Lag rapport fra Havnestatistikk: Kranrapport årlig Borg Ny rapport i Insights for rapportering av krantimer for å sammenligne to år med hverandre.
22311 Det må være mulig å fakturere et langtidsanløp selv om perioden ikke er avsluttet
22577 Legg inn nye statistikker i standard script
22593 Fartøy som venter på godkjenning er tilgjengelig som flis i hjem-dashboard
22672 Endringer i Fjord Line integrasjonen for at antall/vekt skal bli riktig for import biler og andre lastyper med samme problem
22746 Implementer nytt Ftp lib i connectors
29. mai 2018

Feilrettinger

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID
16423 Inkonsistent navn på status for ressurs – skal hete «Bør sjekkes»
20470 Viser ikke navn på ressurs ved søk
21272 Provisjon må settes basert på standardpris selv om ikke kunde er utfylt
21512 Feil i sortering på ressursid i Aktiv resurs list
22262 R050 må ha med TEU i standardrapporten Borg; Moss
22279 Ved bytting av havn så forsvinner tekstene på objekter, prislister og annet
22280 Første sending til FTP server feiler ofte etter godkjenning av fakturagrunnlagsbunt
22291 Feildialog skal bare vise OK-knapp, ikke sort flekk for avbryt
22299 Æ. ø og å kommer feil i fila til Duett Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS
22314 Anløp får ikke renovasjon og kaivederlag Lødingen
22344 Feil ved fakturering av last når noen linjer ikke har prisliste Moss

Forbedringer

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID Beskrivelse
18193 Må vært enkelt å sette alt som er kreditert i et fakturagrunnlag tilbake til Kontrollert Bergen Når man har kreditert en faktura, kan bruker velge å sette denne tilbake til status «Kontrollert».   Gå inn via menyvalg «Fakturagrunnlagsbunter» > og finn grunnlaget som skal settes tilbake. Her vil det vises et valg som heter «Sett fra Kreditert til Kontrollert».  Når man velger «Sett fra Kreditert til Kontrollert» så blir alle anløp/tjenester/last/samleanløp som er tilknyttet denne kreditnotaen og har status Kreditert bli satt til «Kontrollert»
21758 Lag rapport R057 Varevderlag per varetype Moss Rapport for Varevederlag pr varetype kan hentes frem under «Rapporter og dataeksport». Den tar med seg følgende parametre: – Fra/til dato – Kunde Endringer fra tidligere versjoner – Feltet Varetype heter nå Varebeskrivelse og inneholder bare beskrivelse fra fakturalinje og ingen kode – Hvis en varetype har linjer med og uten provisjon blir det to linjer i rapporten, en hvor Varebeskrivelse begynner med (P) og en uten (P) – Linjer som er har linjetotal null i Portwin 2 er ikke med i summene i Portwin 5. – Sum antall og vekt er fratrukket kreditert antall og vekt – Antall på varetype Passasjervederlag har antall passasjerer, det er ikke med i Portwin 2 Lages i Excel
21894 Lag liste over anløp som mangler last (tilsvarer R080)  Borg; Karmsund; Nordfjord Oversikt over manglende last på anløp finner bruker under menyvalg Anløp > Anløp som mangler last. Kriterier: – minst et kaibesøk uten tilknyttet lastenhet – kaibesøk har hensikt A, L eller O – kaibesøket har ikke status 0, 5, 7, X, Y eller Z – kaibesøket har kai – anløpet har kunde Tilsvarer tidligere rapport R080
21896 Eksport av anløpsliste må ha med kryss for om tjenester og last er tilknyttet Borg Ved eksport av anløpliste vises det antall for last eller tjenester tilknyttet det enkelte anløp. Er det ikke tilknyttet last, vises det blankt
21912 Ny-dialog for frittstående tjeneste må ha felt for Ressurs Moss
22193 Implementering av rabatt for Visma Enterprise Regnskapssamspill: Visma Enterprise Innstilling for rabatt hvor det legges innstilling for «rabatt trekkes fra enhetspris» i havneinnstillinger. Tekst vises på fakturagrunnlag. Ved fakturering trekkes rabatten fra enhetsprisen når innstillinger er satt til aktiv. Om det ikke skal trekkes fra rabatt på enhetspris, beregnes rabatt på vanlig måte.
22269 Implementering sjekk slik at vi unngår delkreditering i Visma Enterprise Regnskapsamspill: Visma Enterprise Unngå delkreditering «Sammekunde for alle fartøysvederlag» legges inn i fakturainnstillinger for om man skalkreve samme kunde for alle fartøysvederlag (anløpsavgift, kaivederlag, søppeletc.) Havneinnstillinger > Fakturering > «Samme kunde for alle fartøysvederlag»
22300 Fila til Duett må inneholde et felt for å si om det er faktura eller kreditnota Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS Regnskapsamspill: Duett Ved overføring til regnskapssystem Duett sendes det felt for om det er faktura eller kreditnota. Verdien er V for faktura og K for kreditnota.
22. mai 2018

Feilrettinger

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID
20287 ‘FakturaPeriode’ 2 uker og Halvt år virker ikke når vi lager Periodisk tjenester Borg
20922 Feilmelding på prisberegning samleanløp hvis ingen standard anløpsavgift på fartøyet Havøysund
21918 Ny knapp på lastetyper skal ikke være der
22089 Søk etter ordrenummer fungerer ikke på nye fakturaer Bergen
22098 Tomme containere får minimumspris men skal ikke ha noen pris
22133 Legg inn verdi 15 meter for «minimum lengde for anløpsavgift» i seed script
22189 Qubec må legges inn i standard lokasjonsscript
22195 Modulene for periodiske tjenester og dagbok er ikke kjørt inn i prod
22218 Samleanløp vises ikke da slett kommando ikke eksisterer

Forbedringer

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID Beskrivelse
1385 Fakturagrunnlag fra FSA opprettes automatisk som tjenester i Portwin 5 Kristiansand
19402 Hvis du jobber i en ny-dialog og klikker utenfor så skal ikke dialogen lukkes Bergen
21491 Popup for samtykke for alle brukere ved pålogging (vises kun første gang) Ifm med ny GDPR / personvernlov vil det vises en «pop-up» vindu for infomasjon og samtykke ang personvernloven i Portwin 5
21614 Gruppering av last på faktura må være mulig Det er mulig å gruppere faktura for last, via kundebildet ->  fakturasamling  ->Grupper lastfaktura Velger man NEI, vil hver lastelinje vises som den er Velger man JA, vil det grupperes på de enkelte lastelinjene med antall
21620 Kunder overføres fra PW5 til FSA Kristiansand
21665 Drill ned på rapport for anløp Bergen * Når man kjører en rapport skal man kunne trykke på linken i første cellen i raden, og åpne en liste med datagrunnlaget som ligger bak denne raden * F.eks. har man valg fartøystype som «rad», så åpnes en liste med alle anløpene som er med i denne raden. * Rad kan også være tidsverdi, f.eks. «Januar, Februar etc.» * Listen skal kunne eksporteres/skrives ut som andre lister. * Lista som vises er en spesialliste for anløp
21898 Ny havneinnstilling for default verdi for moms på tjenester Borg; Moss Ny funksjon/innstilling ifm mva hvor havnen kan sette default at tjenester alltid skal være med mva eller uten mva. Settes det JA, vil det alltid bli mva på tjenester. Settes det NEI, vil regelverket for mva bruker fartøyets flagg. Innstilling finnes via Innstillinger -> Havneinnstillinger -> Fakturering -> Alltid mva på tjenester
22028 Ny periodisk tjeneste må opprettes for neste periode rett etter at forrige periode er fakturert Borg Tilleggstjeneste: ny periodisk tjeneste opprettes for ny periode når forrige periode er fakturert. Finnes det en periodisk tjeneste, opprettes det ikke ny.
2. mai 2018

Feilrettinger

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID
12441 Hvis det er linjeskift i Text-felt i melding til XLedger feiler innlesing i XLedger Arendal; Båtsfjord
20273 Utsending av Manuelt fakturagrunnlag må ikke feile selv om kunden mangler Betalingsbetingelse MIT
21048 Fakturfilarkivfunksjon stopper av og til opp
21283 En del tjenesterlinjer har sist endret lik ShipLog og SafeSeanet
21308 Probelemer ved lagring av connectorLink
21593 Kopiering av tjenester medfører at slettede tjenestelinjer også tas med i ny tjeneste Alta; Arendal; Arendalhavn; Båtsfjord; Bergen; Vestvågøy 407
21756 Dagbok – Validering feiler
21757 Dagbok – Application error
21811 Manglende – feil meldinger på kaibesøk i test for Borg havn, får ikke prisberegnet Borg
21910 Avfallsone skal bare legges inn for nye klienter
21975 Feil pris på lastlinje når både lastetype og varetype har standardpris Borg
22086 Null reference error in PortCallCollectionChecker
22092 Tjenester som opprettes via ALT+N gir mva på utenlandske fartøy Bergen 537

Forbedringer

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID Beskrivelse
1337 Lag parser for å konvertere ColorLine meldingsformat til internt PortCallDTO
16953 Implementer FTP-adapter for mottak av meldinger
16954 Lese inn last koblet til riktig anløp
17187 Anløpsavgift skal ikke beregnes for fartøy som er under 15 meter Bergen Det opprettes en regel som sier at det ikke skal beregnes anløpsavgift for fartøy under 15 meter.  Innstilling ligger under Innstillinger -> Havneinnstillinger -> Fakturering -> Minimum skipslengde for anløpsvederlag
20220 Identifiser måter for å effektivisere indeksering av data
20897 Nye og endrede kunder må sendes til VB uavhengig av ordrefil Moss
21406 Anløpsfaktura må vise kainavn sammen med anløpsavgiften når det ikke er noe kaivederlag Bergen 273 Ved anløp hvor det er anløpsavgift, men kaibesøket er til privat kai, vil kainavn viese på faktura på benyttet kai.  Egen tekstlinje.
21615 Bytt til definert lastetype for»lite last» hvis antall tonn er mindre enn en angitt verdi
21725 Test flere caser for Visma Business integrasjonen for Moss
21753 Test av Agresso for Oslo
17. april 2018

Feilrettinger

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID
20282 Alle Excel dumper må bli raskere Bergen
20919 Endre status på kunde i Portwin 5 uten å måtte legge til informasjon  Lødingen 307
20963 VS: Ordrenummer av org. faktura på kreditfaktura. Bergen 304
21417 Innloggingsproblemer P5 Arild H Bergen Bergen 367
21418 Last Fjord Line Fjord Line 349
21424 Samleanløp avsluttes ikke for mars måned  Lødingen 371
21425 MVA switch på Ny frittstående tjeneste Bergen 368
21710 Det må være mulig å sette ordretype i fakturasysteminnstillinger for Visma Business

Forbedringer

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID Beskrivelse
9423 Legg til Visma Enterprise spesifikke innstillinger under havneinstillinger/fakturasystem
9424 Implementer generering av fakturagrunnlagsmelding i Visma Enterprise-format
17050 Dagbok : Registrere ny hendelse Tilleggstjensten «Dagbok» :  Ved registrering av ny «hendelse» skal en benytte seg av valget «Ny hendelse» som ligger i menyen «Ny/» +. * Velger så hendelsestype ->Forhåndsbestemt eller bruker kunne opprette ny hendelse ved behov. * Beskrivelse fylles inn av bruker * Person som har registrert hendelsen vil automatisk legges til * Dato/ klokkeslett settes automatisk Mulig å registre en hendelse basert på vær. Værdata hentes fra Met Norge (Meteorologisk Institutt) hvor data hentes fra området bruker sitter. Kan redigere data som f.eks vindhastighet, vindretning temperatur osv Lagre hendelsen og den vises i listen over Hendelser
19408 Vis ordrenummer i søkeresultatet for Fakturagrunnlag Bergen
19508 Lag sending av fil til Visma Enterprise
19510 Mulighet for å gruppere fartøystyper i fartøystypegrupper for bruk i statistikker Bergen
19622 Anløp som settes til K fra listen over Forlatt Havn forsvinner ikke (Elastic Search-utfordringer vs GUI-forbedringer) Bergen 268
20263 Dagbok : Liste over hendelser
20265 Dagbok : Dashboard for hendelser Tilleggstjenesten «Dagbok»: Det er opprettet fliser under menyen «Hendelser» med flisnavn «Hendelser» og » Hendelser i dag»
20680 Slett operasjonelle data eldre enn N år fra Portwin 2 databaser ved migrering
20906 Tilpasninger for Agresso Oslo Oslo
20918 Validering av fakturagrunnlag før overføring til regnskap Bergen 308
21062 Vis alle statuser unntatt Z når man velger «Vis tjenester» fra en periodisk tjeneste og Ikke vis periodiske tjenester i de vanlige tjenestelistene Borg Tilleggstjeneste: I periodiske tjenester vil man når man velger «Vis tjenester» få frem alle tjenester og statuser, unntatt status Z – slettet.
21065 Valider slik at ikke fakturagrunnlag kan bli laget for Inaktiv kunde Når bruker setter anløp, samleanløp, last el tjeneste til K skal det valideres at kunden er aktiv. Om kunde på grunnlag ikke er aktiv, sette status til «Må kontrolleres» og bruker får «beskjed» om hva som må gjøres, rettes opp.
21435 Test Visma business med Borg havn
05. april 2018

Feilrettinger

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID
21078 Prisberegnings for lastetyper må ikke beregne både for tomme og fulle – evt innstilling Borg
21235 Increase EntityFrameWork CommandTimeOut
21380 Forventede cruiseanløp, viser feil, viser alle fartøystyper Bergen 338

Forbedringer

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID Beskrivelse
20253 Ferdigstille Visma Business integrasjon for idriftsetting i Borg Havn Borg
20921 Felter for ekstern vederlagskode i dialog for «Ny prisliste» Bergen Ved opprettelse av ny pris er det lagt til nye felt for «Ekstern vederlagskode». Feltet henviser til konto i regnskapssystemet havnen bruker, med moms / uten moms.
21. mars 2018

Feilrettinger

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID
16820 Traffikktype fasett filtrerer på fartøyets trafikktype i kaibesøk og anløp i stedenfor anløpets
17196 Overskrifter i prisberegning er ikke på engelsk selv om kunden ikke har norsk fakturaspråk Bergen
19388 Feltet «Standard» på prislister skjules. Brukes ikke foreløpig.
19505 Rapport viser ingen graf når hvis flere verdier og kolonne ikke er valgt Bergen
20206 ConnectorServer feiler ved uthenting av klienter fordi security token er gått ut på dato
20209 Endring av kunde er litt hakkete og data mistes
20250 Fakturajournal sortering, Anløp – dato – kai – evt ISPS – avfall Bergen 289
20318 Skal ikke opprette faktura når det mangler ekstern produktkode.
20401 Pie chart cropped at the bottom when exported to PNG
20409 Samskip Crystal kommer ikke inn i Portwin 5 Lødingen 293
20410 AIS og SSN kobler seg ikke sammen for Green Atlantic Lødingen 294
20450 Kontrollert liste: Tjenester relatert til samleanløp kommer ikke sammen med samleanløp
20477 SSB Rapport viser antall anløp istedenfor antall kaibesøk på kaibesøk
20682 Samleanløp – kunde henger ikke med når ny tjeneste legges til Bergen 298
20689 VS: Søk på org.nummer Bergen 299
20801 Ikon til Periodisk tjenester vises når vi ikke ha periodisk tjenester
20886 Endre lenge på PriceScaleCode og sett at PriceScaleCode/PriceScaleTypeCode ikke kan redigeres etter opprettelse
20893 Ved redigering av dim feltene på prisliste forsvinner input feltene Havøysund
20924 Rapporter for last må bruke kunde fra varelinje på migrerte data og kunde på lastenhet på nye data Bergen
20928 Ved oppretting av nytt samleanløp så blir ikke kunde kopiert inn Bergen
20975 AIS kobler seg ikke på anløp opprettet av SSN Lødingen 309
21050 Increase length of WasteZonePercentage
21059 Søk på kunde fungerer ikke i periodisk tjenester
21064 Avgang fra havnedristiktet blir ikke registrert MIT
21083 Skriv om SSB rapport for last (Flyttet fra sak 20282)

Forbedringer

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID Beskrivelse
16209 Lag modul for for Insights pro og tilpass roller. Tilleggstjeneste Det opprettes ny modul under statistikk/rapporter  «Insight Pro».  Kun kunder som har denne vil kunne lage nye/»egne» rapporter fra Portwin 5.
16949 Ved innlesning av last fra FjordLine må man kunne sette provisjon på varelinjer som skal ha dette Bergen
19351 Rapporter må skille mellom innenriks/utenriks ved å bruke trafikktype og ikke flagg
19947 Eksportere og skrive ut rapportgraf
19951 Portwin 5 kan sende fakturagrunnlag til regnskapssystemet «Duett» Alta; Rørvik
20219 Kun visning av samleanløp og tjenster som er knyttet til samleanløp, ikke vanlige anløp. Bergen 287 Listevisning skal kun vise samleanløp og ikke ordinære anløp i liste når bruker søker på Samleanløp
20274 «Oppsigelsesdager» skal endres til «Oppsigelsestid» og benytte antall måneder (ikke dager). Tilleggstjeneste
20278 Listen over «Utleieareal» bør vise «0» hvis ingen kvm er utleid. Tilleggstjeneste Periodisk fakturering
20279 Tekstendringer i flisen for «Utleieareal». Tilleggstjeneste I periodiske tjenester endres teksten fra «Utleieareal» til «Kapasitet på utleie». Tilleggstjeneste
20280 Ny flis og liste med oversikt over tjenester tilknyttet periodiske tjenester. Tilleggstjeneste
20284 Ekstern priskode må inn i tillegg til beskrivelsen i manuelt fakturagrunnlag MIT
20332 Kunne justere prislister fra periodisk tjenesteliste. Tilleggstjeneste Bruker kunne justere priser på tilleggstjenesten Periodiske tjenester via «Actionknappen». Huker for de avtaler som skal justeres og økes /reduseres %-vis
07. mars 2018

Feilrettinger

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID
18738 Mengde felt på tjenestelinje vises ikke når man kopierer en tjenestelinje med prisliste
19796 Bruttotonn vs Bruttoregistertonn- misvisende da kun ene felt påvirker pris Bergen 276
19835 Datadumper SSB rapporter, anløp/last og fremmed fartøy i havn fungerer ikke i produksjon Arendal; Bergen;  Vestvågøy 269
19849 Samlefaktura pr mnd pr fartøy kommer på samme faktura Bergen 278
19850 Lokasjon vises som sted i fakturalinjerapporter
19952 Etiketter på x-akse blir rare når det er mange kolonner
20232 R001 – Antall som vises er feil og antall BT er feil Bergen
20233 R050 – Antall TEU tar ikke med de tomme Bergen
20234 Ved bytting av arkfane må ikke datofilter for rapport tilbakestilles Bergen

Forbedringer

ID Funksjonalitet Innmelder Ticket ID Beskrivelse
17224 Legg til informasjon om sted i fakturalinjeindeks Bergen
18219 Hvis anløp, tjenester eller last mangler virksomhetsområde ved fakturering skal dette hentes fra fartøyet Når fakturagrunnlag dannes, og anløp ikke har virksomhetsområdet, hentes det fra fartøyet. Dannes det fakturagrunnlag, hvor tjeneste eller last ikke har virksomhetsområde, henter dette fra anløpet. Om anløp ikke har virksomhetsområde, hentes det fra fartøyet.
18667 Ikke send fakturaer opprettet i PW2 eller kreditnota for fakturaer opprettet i PW2 til fakturasystem / Skal ikke kunne sende (migrerte) fakturaer eller kreditnotaer som er opprettet i PW2 til fakturasystem i P5 Bergen For fakturaer som er migrert over fra Portwin2 til Portwin 5, skal det ikke være mulig å sette disse til status «Overføres».  Buntene skal ha status «Skal ikke overføres».
18840 Ny funksjonalitet for å indeksjustere prislistene I Portwin5 innføres det en ny funksjon som skal kunne justere prisen ift prisindeksen. Dialogboks for prisjustering vises hvor bruker kan angi prosentvis økning av pris og fra tidspunkt pris skal gjelde. Kan også velg 0% og samme priser opprettes for ny periode. Prisene rundes av til antall desimaler som er angitt i havneinnstillinger
19090 Mulig å kunne kreditere flere faktura samtidig, og som sendes i en bunt, ikke en og en. Bergen Bruker kan merke flere fakturagrunnlag for kreditering fra liste. Krediteringene må godkjennes dersom fakturagrunnlagene som er merket for kreditering er relatert til fakturagrunnlag som ikke er merket for kreditering (feks anløpsvederlag og kaivederlag med forskjellig kunde). Bunten sendes fakturasystem uten godkjenning og åpnes i egen tab
19231 Skriv om prislisteliste med sjekkbokser, søkefelt og filtrering som i ny listestil
19352 Rapporter for kaibesøk må kunne summere på bruttotonn multiplisert med antall kaibesøk Rapport R011-1: «Kaibesøk BT pr kai» skal summere bruttotonn multiplisert med antall kaibesøk.
19353 Rapporter for anløp må kunne summere på bruttotonn multiplisert med antall anløp
19354 Rapporter må ha mulighet til å vise oversikt over gods per kai Rapporter for last skal kunne grupperes pr kai (ressurs)
19392 Priselistene må ha mulighet for å kunne registre eksternkoder som prislistene har i regnskapssystemet
19441 Forventende Cruiseanløp skal ha lengde og dypgående på fartøy Bergen  Viser lengde og dyptgående på fartøy på utskrift via aksjonsknappen «Skriv ut eller eksporter alle»
19502 Rapporter: «Kakediagram» må vise tall og ikke prosentverdier Bergen Rapporter; hvor det vises «kakediagram» skal det vises tall for verdi og ikke prosent
19507 Rapport; Mulighet til å vise søyler oppå hverandre istedenfor sideveis Rapporter; skal også kunne vise søyler i visuell visning.
22. februar 2018

Feilrettinger

ID Funksjonalitet Innmelder
18196 Issue with A Task&#39;s exception(s) were not observed either by Waiting on the Task or accessing its Exception property. As a result, the unobserved exception was rethrown by the finalizer thread.
18752 PortCall NotFound Exception inntreffer ved reindeksering
19068 Registrering av fortøyning med antall > 1 får feil antall på tjenestelinjen Vestvågøy
19390 Tidspunkt uriktig i Kontrollert listene og ta bort endret felt Bergen
19391 Uriktig tall i Kontrollert listene flis på dashboard versus listene Bergen
19398 Ved mange cruiseanløp så printes ikke merknaden ut med rødt. Hvis få, så blir den rød. Bergen
19442 Lengde på kai ikke vises i forventende crusieanløp Bergen
19443 I forventende cruiseanløp ved mer enn 70 fartøy,forsvinner rutenettet
19444 Forventede cruiseanløp; Ved mange anløp, så krymper den inn antall linjer per side slik at det blir vanskelig å notere manuelt.
19504 Når man trykker på filter i rapporter så skjer det ingenting. Må hente inn data på nytt eller vise knapp man kan trykke på for å hente inn på nytt. Bergen
19588 Fartøysoppdatering viser feil og skaper støy på endringer av flagg på fartøy Bergen
19597 Fakturaintervall pr fartøy vises ikke i flis «Kontrollert for fakturering, alle typer» Bergen
19638 Problem med kopier rapporter
19641 Søk i ressurser virker ikke
19642 Blink i lister i detaljvisning ved legg til og slett
19665 Legg inn lokasjon TNGAE Gabes i standard lokasjonsliste  Arendal
19696 Datadumper SSB rapporter, antall enheter vises ikke Arendal; Bergen; Vestvågøy
19791 VS: Søk på org.nr funger ikke i søkefelt Bergen
19802 Vi setter ikke verdi for dimensjon XGL ved oversending til Xleder for Alta

Forbedringer

ID Funksjonalitet Innmelder Kundeinfo
9420 Implementer generering av fakturagrunnlagsmelding i Visma Business-format
9421 Implementer generering av kundefil i Visma Business-format for alle kunder i bunten
13902 Spesifisering av integrasjonen med Visma Business
16473 Mulighet for å eksportere fakturaer tilbake til et gitt årstall, fra Portwin2 Tilleggstjeneste: Ved overgang til Portwin 5 lages det en funksjon for å hente ut gamle fakturaer fra PW2 – fakturafilarkiv
17863 Opprette Lloyds rapport som automatisk rapport (R070) Arendal Lloyds rapport hentes ut ved å følge disse punktene: * Gå inn på Insights dashboard og velg Åpne -> Rapporter og dataeksport * Velge rapporttype Lloydsrapport og fyll ut «fra dato» og «til dato» * Velg sjekkboks Bruk G-faktor for å velge om det skal vises G-faktor eller Bruttotonn (Tonnasje) * Trykk Last ned eller Send på e-post.
18791 Tilleggstjeneste; Bruker kan legge ved eller slette ett eller flere vedlegg på den periodiske tjenesten
18793 Bruker kan se i oversikt om periodisk tjeneste har vedlegg
18836 Tilleggstjeneste; Liste med oversikt over alle aktive periodiske tjenester
18846 Tilleggstjeneste: Bruker kan sette tidspunkt (antall dager) for varsel når kontrakten utgår; periodiske tjenester Tilleggstjeneste;  når en kontrakt for periodiske tjenester nærmer seg slutten (dager), vil det vises et varsel som sier at aktuell avtale utløper snart.  Varsel vises på den aktuelle tjenesten og i detaljvisning
18847 Ny flis og liste som viser avsluttede periodiske tjenester Tilleggstjeneste:  Det opprettes en ny flis for avsluttede periodiske tjenester Tjenester -> Avsluttede periodiske tjenester
19067 Ferdigstille samleanløp uten fakturering  Vestvågøy Kunne sette et avsluttet samleanløp til status «Ferdigstill uten fakturering»
19142 Kort veiledning for fakturering/kreditering av gamle fakturaer fra PW2
19415 Migrering av fra/til havn på fartøy
19489 Legg til Visma Business som fakturasystem i havneinnstillinger/fakturasystem
19495 Sending av fil til Visma Business
19787 Forbedringer i Periodisk Tjenester; till.tj.
8. februar 2018

Feilrettinger

 ID Funksjonalitet  Innmelder
19233 Fartøysoppdatering –  korrekt informasjon oppdateres. Bergen
19092 Fjernet stiplete linjen på fakturagrunnlag mot Agresso Bergen
19206 Ny-dialog for frittstående tjeneste skal ha felt både for fakturareferanse og fakturatekst Bergen
18845 Sletting av fartøy som venter på aktivering. Mulighete for å slette fartøy Bergen
19209 Summering av sikkerhetsgebyr er ikke riktig. Fikset. Bergen
19597  Lagt til fakturaintervall Fartøy  i filtrering for «Kontrollert for fakturering, alle typer». Bergen

Forbedringer

ID Funksjonalitet Innmelder
16199 Fakturering av periodiske tjenester – ny tilleggsfunksjon
18884 Lage flis for tilleggstjeneste «Periodiske tjenester» på dashboard
16198 Lage dialog for registrering av ny periodisk tjeneste, og endre redigering, tilleggsfunksjon
18839 Ny liste og funksjonalitet for å vise oversikt over ledig kapasitet (areal) på bygninger, tilleggsfunksjon
19172 Opprettes frittstående tjeneste til tjeneste fra landstrøm hvis portcall finnes ikke, tilleggsfunksjon
18835 Automatisk rutine som avslutter periodiske tjenester når perioden er utløpt samt oppretter periodisk tjeneste for neste periode, tilleggsfunksjon
24. januar 2018

Forbedringer

ID Funksjonalitet Innmelder
18518 Skrive om kontrollert og anløpslistene til Datatables.net
16618 Legg til felt for enhet i meldingen for å motta landstrømdata
18100 Lag mulighet for å motta meldinger fra web service i connector Bergen
11864 Lag parser for port call melding og lag tjenester Bergen
18996 Flagg for å skrue på/av anløpsinformasjon fra SSN
18394 Ved mottak av SSN-meldiger må fra/til havn settes slik den kommer inn fra SSN
18104 GUI for mapping av ressurser for landstrøm Bergen
18841 Script for standard havneinnstillinger og konfigurasjon for ny havn inn med grunndata
19083 Lage script for standard rapport

Feilrettinger

ID Funksjionalitet Status Innmelder
18831 Får ikke opprettet frittstående tjeneste. Forsvinner ved lagring Løst Bergen
18773 Fakturajournal viser ikke hvilket fartøy lasten er knyttet opp mot. Løst Bergen
18720 Feil ved lagring av personnummer Løst Bergen
17253 Arkfanen bytter tekst til Søk når jeg søker i listen over fakturagrunnlagsbunter Løst
18194 Fakturajournal, fikse gruppering og sortering Løst Bergen
18751 Nullpointer feil ved mottak av AIS-melding Løst
18741 Ved kopiering av anløp/kaibesøk må man ikke kopiere med signaltap/signaltilbake Løst
17200 Mulig ressurslekkasje i klient når applikasjonen har vært brukt i flere timer Løst
16807 Nasjonalitet vises som dimmet felt i visningen Løst
18743 Problme med autolagring Løst Bergen
18931 Virksomhetsområde og sted settes ikke / settes til feil verdi ved opprettelse av tjeneste fra anløpsliste Løst
19074 Ved bytting av havn må data refreshes automatisk Løst
18321 Feil i tab’er med navigering Løst
19003 Måleenhet blir ikke satt for provisjon Løst
12. januar 2018

Forbedringer

ID Funksjonalitet  Innmelder
18394 Ved mottak av SSN-meldiger må fra/til havn settes slik den kommer inn fra SSN Bergen
18996 Flagg for å skrue på/av anløpsinformasjon fra SSN Bergen

Feilrettinger

ID Funksjonalitet  Status Innmelder
19003 Måleenhet blir ikke satt for provisjon Løst Bergen
18831 Får ikke opprettet frittstående tjeneste. Forsvinner ved lagring Løst Bergen
9. januar 2018

Forbedringer

 ID Funksjonalitet Innmelder
18607 Endringer i Agresso for å støtte oppsett for Lødingen

Feilrettinger

ID Funksjonalitet Status Innmelder
17538 Filtrene huskes ikke Kontrollert og klar for fakturering når jeg klikker ut av siden ved f.eks. åpner et anløp og tilbake igjen Løst
18011 Ytelses problemer vedr. elastic Løst  Bergen
18196 Issue with A Task&#39;s exception(s) were not observed either by Waiting on the Task or accessing its Exception property. As a result, the unobserved exception was rethrown by the finalizer thread. Løst
18523 Last må legges til anløp selv om anløpet har status større enn «K» Løst  Bergen
18660 Tekst for ingen resultat i kontrollert listen er alltid på engelsk Løst
18744 Advarsel mangler i listene for fartøy som venter godkjenning Løst
18750 Fremhenting av tjenester feiler for de som har manuelt fakturasystem Løst
18762 ExternalId på last overskrives ved lagring fra klienten Løst
18767 Feil farger på lenke til tjenester og last i anløpslisten Løst  Bergen
18931 Virksomhetsområde og sted settes ikke / settes til feil verdi ved opprettelse av tjeneste fra anløpsliste Løst  Bergen
DESEMBER

Forbedringer

ID Beskrivelse Innmelder
18405 Samleanløp – må enkelt kunne sette alle til Forlatt slik at de kan faktureres Vestvågøy
18096 Skriv om fakturalisten (kontrollert) til standard struktur
18312 Ny objektgruppe/tjenestetype Kjøretøy som kan brukes til vognvederlag, parkering, faste avtaler som gjelder kjøretøy
18034 Forbedre ytelsen på lister/søk
18164 Tooltip over ikon/knapp for last og tjenester må vise mer info Kristiansund
16107 Resetting av LogNo
18448 AIS – kaibesøk som har signaltap må settes til forlatt når fartøyet forlater havnen
16114 Kunne slette flere anløp på en gang Arendal
17973 Legg til ekstra felt i dimensjonsmapping for prefiks
17064 Administrere connectorlink
18287 Ikke send null-faktura til Agresso Bergen
16563 Connector for ShortSeaXML
18033 Man må kunne søke på et sammensatt fartøysnavn og få treff på dette, spesielt på anløpssøk
18323 Åpne opp antall feltet på anløp og kaibesøk som er tilknyttet samleanløp
17184 Må være mulig å koble virksomhetsområde til fartøystype Bergen
18192 Fakturatekst i ny tjenestedialog må legges både på tjeneste og tjenestelinje Kristiansund
17394 Orgno fjerning av mellomrom ved lagring av ny kunde Bergen
16585 Definer standard Excel format for last
16459 Tjeneste – Tjeneste med status slettet skal kunne kopieres
17739 Må være mulig å legge til tjenestelinjer når status er levert Bergen
18413 Åpne felt på anløp for redigering til statistikk fra og med status L Bergen
18414 Åpne felt på last for redigering til statistikk fra og med status L Bergen
18406 Menyvalg «Ferdigstill uten fakturering» må være tilgjengelig på anløp selv om det er regulativer på anløpet. Må være mulig å sette status tilbake.

Feilrettinger

ID Funksjonalitet Status Innmelder
17867 Det må være pråkrevd at anløp har avgangstidpunkt når anløpet settes til status forlatt eller kontroller Løst
18383 Antall anløp på flisene tar ikke hensyn til datofilter når de hentes inn på nytt Løst Bergen
17329 Ikke mulig å søke på navn i Sted dropdown på tjeneste, bare på kode Løst
15621 Last kommer før anløpsavgiftene når fakturagrunnlag lages for samleanløp Løst
18313 Feil med samleanløp nr 41 i Bergen havn – Det skal påløpe anløpsavgift på det første anløpet i måneden Løst
18443 Antall på samleanløp må summere antall som er lagt inn på anløp og kaibesøk og ikke telle alle som 1 Løst
17972 Feil oppstod under lagring av lasteenhet BOH Løst
18379 Oppdatere grunndata med antall fot for kontainere som ikke er helt antall TEU (10-30-50) Løst
18252 Fakturagrunnlagsbunt 865 forsvinner fra oversikten Løst Bergen
18035 Eksport av anløpslister tar ikke med alle anløpene Løst Bergen
18150 Bedre løsning på sletting av last og tjenster som ikke er endret Løst
16886 Anløp – «Kopiert fra» feltet vises ikke når man kopierer ett anløp Løst
17823 Ved registrering av last så blir av og til feltene blanket ut. Skjer også på tjeneste Løst Bergen
16058 Søk – Feil i tekst for fasett type Løst
16915 Havneinnstillinger – Fakturasystem XLedger viser tekniske detaljer om overføring Løst
17283 Ugyldig verdi i telefon – mellomrom må tillates på kunde og fartøy Løst Bergen
17146 Imonummer mangler validering. Skal ikke være lovlig med bokstaver. Løst
18249 Epost på kunde fungerer ikke med bindestrek Løst Arendal
18174 Oppdatere script for lokasjonsliste Løst
17277 Flytting, dra redigeringspanelet bredere, redigeringspanel virker ikke på kunde Løst Bergen
NOVEMBER

Forbedringer

 ID Funksjonalitet Innmelder
17682 Hurtigtaster for å sette anløp, tjenester, last og samleanløp til K Bergen
17541 Endre sortering på lista over fakturabunter – sorter avtagende etter buntnummer (nyeste øverst) Bergen
17775 Fjern feltet prisbehandling (spesiell/full) fra fartøy
17386 Kreditrering av lastenheter fra PW2
17429 Vis dybde på kaien på mouse over i anløpslisten Bergen
17783 Ny dialog for kunde – ta med feltet Betalingsbetingelse Bergen
17746 Ferdigstille logging GUI for connectorer
17400 Ny last – når du ikke skriver noe så må den slettes. Hvis man bare tar bort lasten igjen. Samme med tjenester. Bergen
17712 Lange fakturatekster må splittes til flere tekstlinjer til Agresso, ikke kuttes Bergen
17622 Lagre filer mottatt fra integrasjoner i Azure Storage
16582 Logge feil fra Connectorer i Application Insights
17768 Endre navn fra Rapporter til Insights på hovedmenyen

Feilrettinger

 ID Feilrettinger  Innmelder Status
18024 Fakturaintervall fasett filtrerer bare på kundens fakturaintervall, ikke fartøyets Løst
18038 Begrens antall som vises i Kontrollert og klar til fakturering til 100 (midlertidig fiks) Løst
17999 «Klart til fakturering» siden er svært treg ved åpning Løst
17937 Fakturagrunnlag for ISPS og kaivederlag må vise dato for kaibesøket ikke for anløpet Løst
15621 Last kommer før anløpsavgiftene når fakturagrunnlag lages for samleanløp Løst
18006 Prisliste må ikke være obligatorisk når man setter last til kontrollert Bergen Løst
17997 Ikke send rabattert beløp i linjetotal til Agresso ved rabatt Løst
17632 Ved endring av grunndata o.a. blir noen av spørringen i Elastic for tunge Løst
16801 Reindekseringprogrammet bruker alltid lokal settings database Løst
17969 Man skal kun kunne velge aktive kunder på ny frittstående tjeneste Bergen Løst
17263 Når man søker på anløp via hovedmenypunktet så viser resultatet samleanløpene Løst
17977 Får ikke lagt til last på samleanløp som har status avsluttet Løst
17981 Kun rabattprosent og ikke rabatt må oversendes til Agresso Løst
17770 Ikke krev validering av obligatoriske felt ved setting av status Kansellert eller Slettet Bergen Løst
17362 Prislisteer viser ikke riktig enhet i visning Løst
17787 Bakgrunn på fakturagrunnlag må fikses Bergen Løst
16872 Lastlinje – Mangler obligatoriske felter ved bruk av prisliste for varetype Løst
17933 Hvis et desimaltall større enn 999 endres blir bare de 3 første sifrene med Løst
17797 Utskrift av anløpsliste til PDF må ha rød skrift på merknad Bergen Løst
14977 Dersom man eksapanderer ressurstreet blir deler skjult av Nordlys bakgrunnen.

Hilsen Produktteamet.

Kontakt support@portwin.no for spørsmål om fremdrift og forbedringsønsker.

1 thought on “Siste oppdatering

Det er stengt for kommentarer.